1. klasse

Hva er viktig å tenke på når man har 1. klasse? Dette er min åpne “kladdebok” hvor jeg skriver stikkord underveis i skoleåret om hvordan vi jobber, og tankene bak. Dette skoleåret, 2017/2018, er det tredje gang jeg er kontaktlærer på første trinn. På denne siden kan du lese om erfaringer fra 1. trinn på Lakkegata og Vestli skole, begge barneskoler i Oslo.


Skoleåret 2018/2019 – Lakkegata skole

Norsk

 • Rask bokstavprogresjon: Vi fortsetter med å lære to bokstaver per uke som i fjor. Vi gir fellestekst i leselekse fra Salto, og supplerer med småbøker.
 • Stasjonsundervisning:
  MANDAG:
  lærer: repetere lyd/bokstav med bokstavkort, lytte ut antall lyder i ord som begynner med dagens bokstav, lage en strek for hver lyd på minitavle, skrive ordet med bokstavkort, skrive ordet på minitavla, lese med lesefinger (lærer)
  abc: ark med sporing/bokstavhus/tegning/skrive ord (bokstavene har markert start/slutt)
  spill: bokstavspill lytte ut lyden (spill)
  pc: Salaby – oppgaver til dagens bokstav
  ONSDAG:
  lærer: høring i leseleksa – elevene sporer bokstaven med fingeren, lager “Jeg ser”-setninger til bildene, og bruker lesefinger under lesingen.
  abc: ark med sporing/bokstavhus/tegning/skrive ord (bokstavene har markert start/slutt)
  spill: bokstavspill lytte ut lyden (spill)
  pc: Salaby – oppgaver til dagens bokstav
  TORSDAG:
  lærer: høring i leseleksa – elevene sporer bokstaven med fingeren, lager “Jeg ser”-setninger til bildene, og bruker lesefinger under lesingen.
  – abc: oppgaver med førstelyd (skrive førstelyden til bilder – denne oppgaven kan leveres inn slik at læreren kan få oversikt), lytte ut hvilke ord som har ukas bokstav som førstelyd
  Forming: Lage plakater til ukas bokstaver som vi kan henge opp i klasserommet.
  Lese: Biblioteksbok – bruk tellestreker for å markere ukas bokstaver
  – pc: Salaby – oppgaver til dagens bokstav

Skoleåret 2017/2018 – Lakkegata skole

Skolestart

 • Inntakssamtale 1. trinn (mal)
 • Merk bøker godt! Dette gjelder spesielt bøker som skal sendes med hjem. Skriv hva boka kalles (f.eks. Radius Oppgavebok), og når boka skal være med på skolen. Det kan også være lurt å skrive en nettadresse til lærerverket, slik at foreldre og elever vet hvor de kan jobbe hjemme.
 • Det kan være vanskelig å få alle ark og bøker ned i sekken for en førsteklassing. På fredager, når ny ukeplan skal deles ut, kan det derfor være lurt å samle inn blå perm, sette inn ny ukeplan (og ta ut gammel ukeplan), for så å legge blå perm i hylla ute i garderoben. Slik ser foreldrene at de må sjekke blå perm.
 • Ha i bakhodet at foreldre til førsteklassinger, spesielt de som ikke har hatt egne barn på skolen før, har stort behov for informasjon. Det er flere barn som synes det er vanskelig å fortelle om skoledagen sin når de kommer hjem. Dette kan for eksempel skyldes manglende språk eller rett og slett at de ikke husker. For at det skal bli lettere for disse foreldrene å følge opp barna sine kan det være lurt å sende sms hjem til alle foreldrene for å fortelle om hva dere jobber med, eller ukebrev/månedsbrev.

Info til foreldre

 • Rød perm og blå perm; hva de skal brukes til, når skal de være med på skolen
 • Leseleksa; når den skal leveres, ny leselekse, hvordan jobbe hjemme
 • Ukeplan; når den deles ut, hva de skal gjøre dersom de mister den
 • Innesko
 • TiEY; organisering og innhold, nivådifferensierte grupper, nivådifferensierte leselekser

Norsk

 • Rask bokstavprogresjon: På Lakkegata skole har vi rask bokstavprogresjon; elevene lærer to bokstaver i uka. Vi legger vekt på bokstav og bokstavlyd. Erfaringer fra tidligere viser at rask bokstavprogresjon har gitt gode resultater.
  Frem til høstferien legger vi vekt på framlyd. Midtlyd og sistelyd venter vi med til etter høstferien.
 • Skriving: Vi har mye fokus på skriving, og lærer elevene å skrive bokstavene i bokstavhus. Fra skolestart og fram til høstferien har vi for det meste fokus på de store bokstavene fordi det er krevende å forme de små bokstavene.
 • Klappe stavelser: For å hjelpe elevene i lesing og til å skrive lange ord, jobber vi mye med å klappe stavelser. Dette gjør vi i alle fag gjennom hele skoleåret.
 • Ukas ord: Vi skriver setninger til ukas ord med bruk av ulike oppdrag/fokusområder.
 • Språkleker: Hver dag jobber vi med språkleker. Vi jobber systematisk etter boka “Språkleker” av Jørgen Frost.
 • Lesestrategier: Vi begynner tidlig å jobbe med lesestrategier og bruker mye tid på å modellere lesestrategiene for elever og foresatte.
 • TIEY: Vi har stasjonsundervisning i norsk tre ganger i uka. Siden vi deler ut ny leselekse på torsdager, bruker vi lærerstyr.
  Ha en pc eller en mobiltelefon i nærheten når du hører elevene i leseleksa. Da kan du sende en sms til foreldrene med en gang dersom det er noen som har glemt å øve eller ta med leseboka tilbake igjen på skolen.

Relasjonsbygging, rutiner og struktur

 • Arbeidsro: http://portal.sandefjordskolen.no
  Trafikklyset introduseres ved først å lære elevene å jobbe på rødt lys. Elevene får jobbe på rødt lys i korte økter, i begynnelsen bare 10 min om gangen. Målet er at de skal klare å være helt stille. Når klassen klarer å jobbe på rødt lys får de en belønning. Etter hvert introduseres elevene også for grønt og gult lys.
 • Morgenrutiner:
  Om morgenen går elevene inn i gangen og kler av seg yttertøyet i garderoben. Deretter tar de med seg blå perm og setter seg på en benk utenfor klasserommet. Jeg legger en boks utenfor døra, og her legger elevene blå perm etter hvert som de håndhilser på meg og går stille og rolig inn i klasserommet. Der setter de seg på plassen sin. Når alle har kommet inn starter vi dagen med å hilse både på norsk og på engelsk, før vi synger en god morgen-sang.
 • Samling: 
  Etter god morgen-sangen blir en og en gruppe ropt opp. De skal gå stille og rolig og sette seg i samling. Her prøver jeg hele tiden å si noe som vi lærer om. F.eks:
  – Nå kan gruppa med færrest/flest elever komme og sette seg i samling
  – Det er en gruppe som består av bare 3 elever. Denne gruppa kan få komme fram nå
  – To av gruppene har like mange elever. Disse to gruppene kan få komme frem nå
  Det er ofte en fordel at elevene har faste plasser i samling. Elever som har mye kroppslig uro i seg kan gjerne sitte ved siden av læreren i perioder.  
 • Beskjeder:
  Når jeg skal gi en viktig beskjed, holder jeg hånda høyt opp i lufta og viser antall fingre mens jeg sier: “1,2,3…”, og klassen fortsetter: “nå kommer en beskjed”.
  Da må alle elevene legge fra seg blyanten og se fram.
 • Positiv forsterkning:
  Jeg bruker bevisst positiv forsterkning for å fremme god atferd. Eks:
  – Per rekker opp en stille, rolig hånd. Da skal du få svare!
 • Lyttestilling

Læringsstøtte til vegg

 • Norsk:
  – bruk PP for å vise oversikt over gruppene og hva elevene skal gjøre på hver enkelt stasjon.
  – bokstavene i alfabetet, store og små, trykkbokstaver
 • Matematikk:
  – bruk PP for å vise oversikt over gruppene og hva elevene skal gjøre på hver enkelt stasjon.
  – tallene fra 0-10, tallsybol og mengde/gruppere tallene i grupper på fem (papptallerken)
  – tiervenner
  – hele tiere fra 0-100
  – pil med korker for å vise stigende/synkende tallrekker

Foreldremøte

 • Informasjon om TIEY
 • Lekser og oppfølging av lekser
  – modeller hvordan foreldrene kan jobbe med leseleksa
  – alle bokstaver har et bokstavnavn og en bokstavlyd
 • Rutiner for fravær
  – skolesms (skriv en enkel bruksanvisning på elevenes ukeplan)
 • Innesko
 • Mattetips og lesetips
  – se under fanen “Til foreldre”
 • Valg av klassekontakt og vara

Skoleåret 2013/2014 – Vestli skole

Faglig fokus

Norsk

20140618_133300skalert

Klassebamsen Balder

 • Lesing: Elevene får et lekseark hver uke med ord og setninger. I tillegg får hver elev en lesebok tilpasset elevens nivå.
 • Utlytting av lyder i ord: Elevene får diktat hver fredag med ord fra leseleksearket, ukas trollord, noen nye ord og litt repetisjon fra diktater de har hatt før. Når de får igjen diktaten ferdig rettet legges det ved et retteark som de skal jobbe med sammen med foreldrene. Elevene må også kunne forklare om ukas bokstavlyd er i begynnelsen av ordet, inni eller på slutten av ordet når vi jobber med ukas bokstav.
 • Ord og begreper: Stopp opp ved nye ord og begreper. La elevene selv få prøve å forklare ordet. Foreldrene oppmuntres til å lese hjemme og snakke om bildene, enten på norsk eller på sitt eget morsmål. Det skal legges vekt på begrepsopplæring også i matematikk, RLE, samfunnsfag, naturfag og engelsk.
 • Engasjere foreldre: Foreldrene får leseveiledningssamtaler der de får lære hvordan de på best mulig måte kan jobbe med lesing og skriving hjemme ut fra elevens nivå.
 • Diktat med retteark: Diktaten skal inneholde ukas trollord, ord fra leseleksearket og repetisjon fra tidligere diktater.

Matematikk

 • Matematikk i hverdagslivet: Legg vekt på praktiske oppgaver knyttet til elevenes eget hverdagsliv. Eks: butikk, regnefortellinger, osv.
 • Visualisering og konkretisering
 • Er det samme som-tegnet: Elevene får lekseark hver torsdag der de får oppgaver knyttet til likhetstegnet. Arket rettes og deles ut igjen til elevene på mandag sammen med diktaten. I løpet av uka skal både leksearket og diktaten vises til meg ferdig rettet.
 • Engasjere foreldre: Foreldrene får veiedningssamtaler der de får lære hvordan de på best mulig måte kan jobbe med matematikk hjemme sammen med barnet sitt.

Faste innslag i uka

 • Mandag:
  Snakke om hva elevene har gjort i helga.
  Norskstasjoner med fokus på lesing.
  Introduser ny bokstav/bokstavlyd. Gjennomgå ny leselekse.
  Vis bilder av nye ord og begreper fra leseleksearket på smartboarden under spising.
 • Tirsdag:
  Introduser et nytt tall i matematikk.
  Introduser nye trollord i norsk.
 • Onsdag:
  Høytlesing i samling.
  Norskstasjoner med fokus på skriving.
 • Torsdag:
  Gjennomgå matematikkoppgave på nett dersom det er aktuelt.
 • Fredag:
  Diktat. Høring i leseleksa. Oppsummering av uka.
  Les fra boka til klassebamsen vår, Balder, under spising.
  Pant flasker vi har samlet inn til SOS – Barnebyer.

Pedagogiske prinsipper

Hvordan jobbe for å få god arbeidsro i klassen?

 • Skryt av de som klarer å følge beskjeden som blir gitt, slik at resten følger etter.
 • Overse uønsket atferd, ros god atferd!
 • Del ut smilefjes etter hver stasjon på TIEY for å evaluere egen arbeidsinnsats.
 • Elevene rekker opp hånda og gjør “peace”-tegn når de må på do.
 • Dersom en elev får to advarsler i løpet av en undervisningsøkt, får eleven melding hjem. Dersom dette gjentar seg ofte må vedkommende ringe foreldrene sine og fortelle hva hun/han har gjort. Hjelper ikke dette heller, blir foreldrene innkalt til møte.

Hvordan få oppmerksomheten til elevene?

 • “Fokus!”
 • “1,2, 3, nå kommer en beskjed!”
 • Triangel: Tre pling => Lyttestilling!
 • Tell ned fra 10 til 0 og vis med fingrene og munnen

Hvordan gi tydelige beskjeder?

 • Ikke gi for mange på en gang.
 • Avslutt med å repetere det viktigste, eventuelt la elevene få gjenfortelle hva som ble sagt.

Hvordan få alle elevene med?

 • Ha et klart og tydelig mål for timen som alle elevene har mulighet til å nå.
 • Spør også elever som ikke rekker opp hånda. Aktiviser flest mulig ved å gi elevene tid til å tenke før de må svare på spørsmål. THINK – PAIR – SHARE!
  Bruk tenkepauser. Gi rom for å svare feil. Spørr hvem som skjønte det, dersom det er få, forklar en gang til. Gi positive tilbakemeldinger til de som svarer.
 • Elever som er usikre og sjenerte skal få tro på seg selv. La de få svare på spørsmål jeg vet de kan svaret på, gi skryt så alle hører det. Vis at jeg er stolt!
 • Dersom en elev ikke har gjort leseleksa, ring hjem til foreldrene.
 • Dersom en elev strever med å lese, inviter foreldrene til et leseveiledningsmøte.
 • La elevene som blir tidlig ferdig med oppgaver få hjelpe andre.

Hvordan bygge gode relasjoner til elevene?

 • OMSORG, VARME og mye godt humør i skolehverdagen!
 • VIS AT DU HAR TRO PÅ ELEVENE, ha høye ambisjoner!
 • Vis frem tegningene jeg får av elevene til hele klassen, heng tegningene opp i klasserommet.

Hvordan engasjere foreldrene?

 • Skrytetelefoner hjem til foresatte. Fortell eleven allerede på skolen at jeg kommer til å ringe hjem og fortelle det til mamma og pappa.
 • Veiledningssamtaler i lesing/skriving og matematikk
 • Utviklingssamtaler
 • SMS mobilskole
 • Inviter foreldre til mammadag og pappadag og la de få se på en undervisningsøkt

Sosial kompetanse:

 • Ta konflikter elevene i mellom på alvor, la elevene som krangler få møte hverandre for så å be om unnskyldning.
 • “Den gyldne regel” (Tema i RLE)
 • Connect
 • “Hemmelig venn”
 • Klassebamse
Advertisements

2 Responses to 1. klasse

 1. Pingback: Bokstavene SILVREMAOÅNUDKH | Den magiske koden 1

 2. Pingback: 1. klasse – Den magiske koden 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.