3. klasse

Musikklubb

 • Øving: I storefri. Helst ikke på fredager, for da er det musikk ute!
  Forslag: torsdag.
  Vi lærer sanger, danser, osv. på torsdag, så opptrer vi i skolegården for de andre på fredag.Når vi lærer noe nytt, også er det kjempebra!
 • Deltakere: elever fra 3.-7. trinn.
 • Antall: ?
 • Felles øving ca 30 min, deretter gruppe siste 15 min. Må avtales på forhånd. De som trenger ekstra veiledning og øving. Noen ganger kan dansegruppe kjøres samtidig, velg ut noen fra musikkgruppa.
 • Ha et formøte og la elevene få være med på å bestemme innhold.
 • Lag en skolesang.
 • Spille inn en CD. Kan inneholde dikt, sanger, fortellinger med lydkulisser, osv.
  Selge CD og bruke inntektene til å kjøpe inn instrumenter.
  Mikse sanger, spør Amartini.
 • Opptredener:
  – i friminutt, få igang felles aktiviteter som alle som ønsker kan få være med på.
  – på eldrehjem i nærheten
  – tenning av juletregran
  – juletregang
  – lucia – i friminuttet
 • Oppstart: Lage en oversikt over hva alle kan.
 • Bruk rytmeinstrumenter som vi lager selv!
 • Finn et navn!
 • Vi skriver våre egne sanger!
 • Apper.
 • Lydbok
 • Selge kaker!
 • La elevene få øve seg på å opptre for hverandre. Gi ris og ros. Avtal hvem som skal opptre i forkant av øvingen.
 • DANS:
  – facebook

Lekser og hjemmearbeid

LEKSEHEFTE:
Mandag: Del ut leksehefter i 3 nivå på mandag. Gjennomgå nivå 2, det nivået flest har.
Onsdag: Start dagen med å bruke 15 min til at elevene leser leseleksa si, samtidig som jeg går rundt og svarer på spørsmål om lekseheftet.
Fredag: Gjennomgang og innlevering av leksehefte.
Før inn i elevoversikten om eleven har levert lekseheftet eller ikke. Dersom lekseheftet blir levert inn, men ikke godkjent, markeres dette med å farge ruta rød.
Skriv gjerne ned om det er spesielle ting eleven bør følges opp på, for eksempel «tenke-delen» på «Tenk kreativt»-oppgavene. Slik kan dette følges opp på onsdag kommende uke.

LESESKJEMA:
Bruk en ny mal for leseskjema. Den nye malen må inneholde overskrift, signatur fra foresatte mandag til torsdag, et bilde av nærbiblioteket for å minne foreldrene på å bruke det aktivt, samt påminnelse om å huske å ta med lesebok, leksehefte og leseskjema/forstår jeg? til fredag.

FORSTÅR JEG?
På baksiden av leseskjemaet (kopiert tosidig) er «Forstår jeg», en av lesestrategiene vi jobbet mye med i 2. klasse. Her skal elevene hver uke finne minst 5 ord som de ikke vet hva betyr, eller ord som ser rare ut (er vanskelige å skrive). Disse ordene gjennomgår vi sammen på gruppa. Noen har bøker som de jobber med over 2 uker. Da skal de skrive ordene for den første uka i den første kolonnen, og ordene den andre uka i den andre kolonnen. Slik får elevene repetert vanskelige ord, og jeg får muligheten til å sjekke om de kan ordene når vi avslutter arbeidet med leseboka.

Skriftlig vurdering:

 • Før inn alle resultater fra prøver og kartlegginger underveis i skoleåret.
  Mål i sosial kompetanse kan føres inn etter utviklingssamtale med foresatte.
 • Legg inn mål ved å gå på fag – innstillinger – mål – opprett, og skriv deretter målet i feltet “navn”.
 • Gå inn på skolens fronter – itslearning – fag – (trykk på fagoversikten og spesifiser hvilket fag du ønsker) – Status og oppfølging – Vurderingsoversikt – Legg til vurdering – fyll inn:
  – Egendefinert vurdering
  – Tittel: Halvårsvurdering
  – Termin (1 eller 2) – Pass på at vurderingen er lagt til riktig termin! 
  – Opprett kolonne for føring av halvårsvurdering
  – Vurderingstype: halvårsvurdering uten karakter
  – Legg til mål
  – Sett inn og lukk
 • Sosial kompetanse finner du på kontaktlærer – vurderinger – tilbakemeldig fra kontaktlærer
 • Sjekk at ALLE elevene er oppført! Dette kan man se dersom man går inn på “fag”, deretter videre på “deltagere”.
 • I feltet som heter “Beskrivelse av kompetanse” kan man begynne med å skrive at “Eleven har under lav/middels/god/full måloppnåelse i faget”.
  Skriv deretter elevens navn og måloppnåelse for hvert enkelt mål.
 • I feltet som heter “Råd til videre utvikling” kan det være lurt å skrive tre til fire versjoner, for deretter å lime det inn på de grupper med elever som er på omtrent samme nivå. Det er lurt å for eksempel først lime inn for alle guttene, deretter alle jentene. Da sparer man litt redigeringsarbeid.
  Når alt er limt inn, skriver man hver enkelt vurdering slik at den tilpasses den enkelte elev.
  Skriv også kort om arbeidsinnsats og muntlig aktivitet i timen.
 • I sosial kompetanse kan det være lurt å bruke en til to felles mål for alle elevene. Dette bør være mål som klassen har jobbet mye med. I tillegg kan hver enkelt elev få et eller to individuelle mål.
 • Skriv kortest mulig!
 • Dersom du skriver noe, så pass på å ikke trykk på tilbakeknappen uten først å trykke et annet sted i dokumentet. Hvis du ikke gjør det, vil ikke endringene lagres.

Kartleggingsprøver:

 • Bruk klasseliste for å krysse av for hver elev etter at de har fullført delprøvene. Slik har du til enhver tid oversikt over hvilke elever som har tatt hvilke delprøver.

Rutiner:

 • Vi gjennomgår lekseheftet på mandag. I norsktimen onsdag får de noen minutter til å jobbe med lekseheftet på skolen og spørre om ting de lurer på. På fredag må lekseheftet leveres, og de blir hørt i leseleksa. De elevene som har gjort forstår jeg? får stjerne og vege seg et klistermerke til premie. Kanskje kan de etter hvert få med seg hjem et slags diplom dersom de har gjort seg ekstra flid med leksene?
 • Oversikt over leverte lekser og fravær registreres i elevpermen.
 • Vi jobber med et sosialt mål hver uke. Målet skal henge fremme på tavla, slik at man kan peke på det i løpet av timen når det skulle være aktuelt.

Annet:

 

 • STASJONSUNDERVISNING:
  – Prøv og legg inn en økt med stasjoner i engelsk når det lar seg gjøre!
  – la elevene få evaluere sin egen arbeidsinnsats
 • Sørg for at alle elevene får seg lånekort og oppfordre foreldrene til å ta med seg barna sine på biblioteket i helgen.
 • MUSIKK:
  – får hver elev en ord- og begrepslæringbok/oppgavebok, et ukulelehefte og et sanghefte.
  – gjør alt klart i forkant av timen, også hvordan de skal sitte
  – slipp inn jentene først i garderoben, deretter guttene (eller omvendt) – garderoben er liten!
  – Når vi skal gå stiller vi opp inne på musikkrommet sammen med assistenten. Deretter går assistenten ut og stiller seg i døra ved utgangen og venter på at elevene er klare. Vi går ut samlet når læreren kommer i døra og bytter plass med assistenten. Læreren går fremst, assistenten bakerst.
 • NORSK:
  – elevene har hver sin ord- og begrepslæringbok, hver sin skrivebok med linjer, hver sin skrivebok med bokstavhus og hver sin skriftformingsbok.
  – ukas fokusord og ukas øvingsord
  – Ukas øvingsord:
  Elevene har sin egen bok. Vi bruker en time i uka på ukas øvingsord. Da starter vi med å lese alle øvingsordene vi har jobbet med tidligere, deretter går vi igjennom de nye ordene. Jeg forklarer ordet, de gjetter ordet jeg skal frem til. Elevene skriver først ei liste over ordene, deretter tegner vi ordene sammen og elevene får komme med tips til hva vi skal tegne for å huske ordets betydning best mulig, deretter får elevene skrive setninger og sprøsmål med ordene. De som ønsker kan få skrive en historie med øvingsordene. Timen avsluttes med felles oppsummering der elevene får lese opp sin egen tekst.
  – Ukeslutt:
  Sjekk om elevene kan å bruke ordene til å skrive egne setninger på ukesluttprøven hver fredag. Noen ord kan være så vanskelige at vi må jobbe emd de over flere uker.
  – elever som trenger ekstra utfordringer får ta norsktimer på 4. trinn
 • MATEMATIKK:
  – La elevene få lage sin egen klokke. Lag ei klokke som henger fremme på tavla gjennom hele året, og bruk den når det er snakk om klokkeslett. Start med klokka tidlig på skoleåret (hele og halve timer) og gå systematisk til verks! (kvart over, kvart på, osv)
  – Bruk tegnemål!
  – Lær elevene å bruke prosessnotat.
  – Mattekurs
  – elever som trenger ekstra utfordringer får ta matematikktimer på 4. trinn. De bruker læreboka fra et annet læreverk, slik at de ikke møter den samme boka når de selv begynner i 4. klasse.
  – elever kan også få være på 2. trinn for å øve seg på å forklare hvordan man tenker for å finne løsningen
  – Jobb godt med tallvennene til 20 og gangetabellen gjennom hele skoleåret.
  Hver uke på ukeplanen bør det stå ukas tallvenn eller ukas gangetabell.
 • LEKSER:
  – Elevene får minst to prosessnotat-oppgaver i lekse hver uke.
  – En fin ekstralekse er å gjøre oppgaver på internett.
  – Elevene får med seg et tosidig ark med leseskjema på den ene siden og forstår jeg? på den andre siden. På forstår jeg-delen skal elevene skrive ned vanskelige ord; ord de ikke kjenner betydningsinnholdet til og/eller ord som skrives på en rar (vanskelig( måte.
  – Ukas stjerneelever er de som har gjort forstår jeg-arket til leseleksene sine. De får stjerne ved navnet sitt som vises til foreldrene på utviklingssamtalen, i tillegg får de klistermerkepremie.
  – OVERSIKT:
  Registrer om elevene har gjort leksa eller ikke i elevoversikten, skriv kommentarer til fravær og eventuelle forseintkomminger. Når leseleksa blir gitt på mandag noteres navn på boka og mål for lesinga for hver gruppe. Slik kan hver gruppe følges godt opp. Grupper som har krevende bøker får jobbe med den samme boka over to uker. Noter om leksa er godkjent eller ikke, og om eleven har blitt ukas stjerneelev.
 • VURDERING:
  – Jobb med skriftlig vurdering underveis i året.
  – Gjennomfør elevsamtaler underveis gjennom hele året. Bruk nytt skjema.
  – Gjennomfør utviklingssamtaler i løpet av maks 3 uker. Vær nøye med å skrive referat og å lagre dokumentene i elevpermen. Avtal nye oppfølgingsmøter dersom det skulle være nødvendig.
  – Før inn samtlige prøve- og kartleggingsresultater i Vokal og i itslearning (skriftlig vurdering)
 • SOSIAL KOMPETANSE:
  – Hver uke jobber vi med ett mål  i sosial kompetanse. Noen ganger jobber vi med det samme målet over lengre tid. Målet står fremme på tavla slik at det er lett synlig.
  – Glasskrukke med kuler: Ukas mål i sosial kompetanse gjelder for alle arbeidsøkter. Dersom de ikke har vært flinke til å f.eks. følge beskjeder fra alle voksne ei økt får de 0 kuler, litt flinke 1 kule, dersom de har vært veldig flinke får de 4 kuler, og noen ganger kan læreren putte på ekstra mange kuler (for å premiere enkeltelever og hele elevgruppa). Elevene skriver forslag til hva de ønsker å gjøre på ei tavle. Hva vil vi gjøre når krukka er halvfull? Hva vil vi gjøre når krukka er helt full? Dersom målet er å kunne rydd etter seg kan man premiere oftere, f.eks. gi 1 kule for hver stasjon dersom alle har klart det.
 • DIVERSE:
  – Postkasse: Postkasse i klasserommet er fint for å kunne fange opp de “usynlige” konfliktene. Det gir også elevene som er sjenert for å fortelle om konflikter en mulighet til å fortelle ting anonymt.
  – Beskjeder: Bruk plakater for å vise at det blir gitt beskjeder og for hva elevene skal gjøre når det er spising og rydding.
  – Kontortid: Når man har kontortid på mandag, er det en fordel å ha den ene dagen uten inspeksjon på en dag midt i uka og ikke på slutten. Det er mye som trenger å forberedes og kopieres opp.

I sommerferien:

 • Kopier:
  – leseskjema med “forstår jeg?”-skjema på baksiden
  – klasseliste med fravær- og lekseoversikt med oversikt over lesebøker på baksiden
 • pinterest
 • FOTOGRAFER:
  – landskap
 • Rydd i filer og mapper på datamaskinen
 • LEGG UT:
  – brøkspill
  – ord og begrepslæring
  – bilder fra klasserommet
  – ligninger
  – subtraksjon og addisjon med veksling
  – prosessnotat (fra kurs, om lesestrategier, navn på elevene våre, situasjoner fra hverdagslivet, sitat, betydningen av tegning, diskutere ulike løsningsforslag, ulike versjoner – med og uten rutenett, osv.)
  prosessnotat
 • LAG:
  – Kalender for skoleåret 2016/2017
  – gloselapper i engelsk
  – en sangperm til hver høytid
  – stem ukuleler
 • KLASSEROMMET:
  – laminer det som mangler av læringsstøtte
  – heng opp på veggen igjen det som har falt ned
  – lag tittel til utstillingen
Advertisements