4. klasse

Prøver og kartlegginger

 • LUS: august-oktober, november-februar og mars-juni
 • M3 – kartlegging i matematikk: oktober
  M3 – Nasjonalbiblioteket
 • OVERGANGSPRØVER I LESING OG REGNING
 • SKRIFTLIG VURDERING:
  Legges ut på nett til foreldrene etter endt 1. og endt 2. termin. Målene vurderes fortløpende gjennom hele skoleåret.
 • UKESLUTT:
  Hver fredag har elevene ukesluttprøve for å se om de har nådd ukas mål. Når ukesluttboka deles ut, får de ca. 2 min til å lese igjennom kommentarene de har fått på forrige ukeslutt. Slik blir de bevisst på hva de skal huske på like før prøven starter.
  Prøven består av en dikatdel med ukas øveord, en del der de skal bruke ukas øvingsord til å lage egne setninger og/eller spørsmål, og en tredje del der de får velge ett av tre regnestykker (tre regnestykker av ulik vanskegrad) som de skal vise at de kan løse på flere ulike måter.
  Før de leverer inn ukesluttprøven får de ca. 2 min til å sjekke mening, dvs å se over for å se om de har husket stor bokstav, mellomrom og punktum/spørsmålstegn og om de har regna riktig.
  Ukesluttprøven deles ut igjen på mandag med skriftlig tilbakemelding. Dersom eleven har fått feil på et av ukas øveord, må ordet skrives flere ganger. Ukeslutten skal ha underskrift av foresatte.

Lekser

Fra og med dette skoleåret erstatter vi lekseheftet med leksebok. Dette gjør det lettere å følge opp lekser/hjemmearbeid og se elevens utvikling over tid. Alle skriftlige lekser skal gjøres i lekseboka, bortsett fra når de har lekse på ark. Eleven får skriftlig tilbakemelding på leksene hver uke, i tillegg til godkjent/ikke godkjent. Dersom eleven får ikke godkjent må foresatte signere. Slik kan jeg se at foreldrene har sett hva eleven må jobbe videre med.

Klasselogg

Før klasselogg hver uke. Loggen føres i et felles dokument som viser elevens navn, dato og rapport.

Sosial kompetanse

Klasseregler: Hver uke jobber vi med et mål i sosial kompetanse. På fredager, etter endt uke, får hver enkelt elev hjem et vurderingsskjema der de får en vurdering av om de er på vei eller mestrer ukas mål i sosial kompetanse.

Connect: Connect-reglene til skolen varer i en måned. Skolens ledelse har i samarbeid med skolens ansatte utarbeidet en liste over forslag til hvordan vi kan jobbe med Connect på klassenivå. Hver måned bestemmer lærerne på hvert trinn hvordan vi velger å jobbe med månedens Connect-regel felles på trinnet.

Satsningsområder

Læringspartner: Vi spiller på samme lag – vi gjør hverandre gode! I år jobber vi mye med læringspartnere. Elevene lærer seg hvorfor vi jobber på denne måten, og de lærer hva som skal til for å være en god læringspartner. Knytt dette til dagens stjerneelev som får gladmelding med seg hjem.

Problemløsning: I matematikk har vi vekt på problemløsning etter Singapore-modellen i matematikk. I timen legger vi frem dagens problem, gjennomgår oppgaveteksten med vekt på lesestrategier, begynner på oppgaven sammen. Elevene jobber med konkreter sammen med læringspartner. Løsningen på dagens problem fører elevene i journalen sin.

IKT – klasseblogg: Klassen har sin egen klasseblogg på nett der elevene får være journalister/fotografer og legge ut artikler om ting vi lærer. Elevene skriver under et oppdiktet navn, og vi tar bort alle kommentarfelt. Slik lærer elevene om nettvett, kildebruk og publisering på nett, i tillegg til at de har muligheten å skrive for et publikum.

IKT – e-mail: På PC-stasjonen i TIEY får elevene i oppgave å logge seg inn på fronter og sende en mail til meg. Det kan være at de skal fortelle noe rundt ukas mål i sosial kompetanse, eller skrive en egenvurdering i forhold til noe vi har lært om.
For å unngå at jobbmailen min skal bli for full, har jeg opprettet en ny mailkonto som elevene sender til.

Foreldremøte

 • Registrering ved oppmøte
 • Velkommen:
  Navnerunde – alle sier navnet sitt og hvilken elev de er foreldre til
  Introduser nye elever/foreldre i klassen.
 • Klassemiljø:
  Trivsel
  Arbeidsmiljø
 • Timeplan:
  Ny timeplan (endringer fra i fjor, nye faglærere)
 • Norsk – lesestrategien OBIN
 • Lesekonkurransen – bruk av biblioteket
 • Matematikk – Prosessnotat
  Snakk om prosessnotat i matematikk. Løs en oppgave sammen med foreldrene.
  Mange elever hopper over tenkedelen, fordi de ikke forstår hvor viktig den er.
  Snakk også om hvorfor slike oppgaver krever at vi leser den nøye, og at elevene lærer mye matematikk ved å bli gode til å tegne det de tenker.
 • Nettside / Nettvett
 • Saker fra ledelsen
 • Mål for skriftlig vurdering våren 2017
 • Fronter – ukeplan, skriftlig vurdering
 • Svømming
 • Innesko og dusjetøy
 • Bruk SMS-skole til å gi beskjeder.
 • Saker som angår klassen
 • Mål i skriftlig vurdering
 • Utviklingssamtaler – la foreldrene skrive seg opp på ønskede tidspunkter, ta med skjema
Advertisements