Oppstart av nytt skoleår

Kalender for skoleåret

 • Prøveplan_MALFrister som brister
  Må lages ny for hvert skoleår. Denne oversikten er laget til våren 2016, men kan lett gjøres om på slik at den passer den perioden du ønsker å lage en oversikt over. Forstørr planen til A3-størrelse og heng den godt synlig på teamrommet, gjerne på døra.

Dagsplan

Timeplan

 • Timeplan_mal
  Bruk fargekoding for å gjøre det tydelig for elever og foresatte hvilke fag som er når. Det kan være lurt å legge til kontaktinformasjon nederst, slik at det blir lett for foresatte å vite hvordan de gir beskjed ved fravær.

Ordenselever, oversikt

TIEY – stasjonsundervisning, oversikt

Mål, til tavle og whiteboard

 • Stort mål til tavla og lite til whiteboard
  Teksten kan midtstilles eller venstrestilles alt ettersom hva du ønsker.
  Vi har valgt å venstrestille teksten og lime på et fotballmål til høyre for teksten. Lamineres og limes på tavla med lærertyggis.
  Læreren skriver læringsmålet(målene) for timen under eller ved siden av.

Merking av bokser i klasserommet

 • Mal: Merking av bokser
  Bruk topplokket på boksene med kopieringsark! Dersom du vil merke boksen med det du skal bruke den til, passer denne malen til størrelsen på boksen.
  Eks: Deles ut, Ukeplan, Leseskjema, Tegneark, osv.

Deichmanske bibliotek, klassesett

Bestill klassebibliotek fra Deichmanske bibliotek. Tenk også allerede nå om det er store tema dere skal jobbe med i tiden fremover. Kanskje kan det være lurt å bestille bøker allerede nå?
Bestill klassesett på Skoleavdelingen: https://www.deichman.no/skoletjenesten.

Fravær, skjema til klasserom

 • Fravær:
  Mal: fravær mandag til fredag
  Fyll inn navn på elever, bytt ut klasse og før på hvor mange elever du har i klassen totalt. Du kan lage lista kortere eller lengre, alt ettersom så mange elever du har.

Leseskjema

 • Lekser:
  Mal: leseskjema med forstår jeg
  Kopieres tosidig. Fordelen med å ha forstår jeg? på baksiden av leseskjema er at da kan elevene jobbe med de samme vanskelige ordene over to uker.

Diverse