Skole-hjem

Foreldremøte

VELKOMMEN!

OM KLASSEN

 • klassemiljø
  venner, inkludering, hjelpe hverandre, klasseregler
 • arbeidsmiljø
 • presentasjon av lærere, assistenter
 • timeplan
 • ukeplan

SOSIALT

 • vennegrupper
 • bursdager, invitere enten alle gutter eller alle jenter, eller hele klassen
 • garderobe (orden, klær, skifte, osv)

FAGLIG

 • tema fremover
 • fokus i lesing, regning og skriving
 • kartleggingsprøver (evt. oppfølging)

DISKUSJONSOPPGAVE I GRUPPER

 • to stjerner og ett ønske
 • nettvett

ANNET

 • hva foreldrene kan gjøre for å bidra
 • valg av klassekontakt og vara