Nettsteder kroppsøving

Gode nettressurser

http://www.udir.no

På siden til Utdanningsdirektoratet finner du Læreplan i kroppsøving.


Aktivitetsbanken

Aktivitetsbanken er et samarbeid mellom fem særforbund og har et mangfold av øvelser som kan være med på å skape inspirasjon til kroppsøving i skolen.


 

ASKbasen

ASKbasen er en ressursbank der du finner forslag til aktiviteter du kan bruke til korte avbrekk, hvordan du kan bruke fysisk aktivitet som metodevalg i fag, eksempler på hvordan du kan gi fysisk aktivitet i hjemmelekse og spennende øvelser som fokuserer mye på fysisk aktivitet.
I aktivitetsbasen kan du søke deg frem til et opplegg.


Aktiv og glad

Aktiv og Glad er et nettbasert verktøy som bidrar til økt fysisk aktivitet, en sterkere psykisk helse, og en sunnere hverdag for skolebarn og foresatte. Det er bare å velge mellom videoer for fysisk aktivitet, lydfiler for en styrket psykisk helse eller videoer for sunn og smart mat. Denne tjenesten kan brukes av alle  (lærere, sfo ansatte, elever og deres foresatte). Krever innlogging.


En gymlærers hverdag – facebook

Hege Danielsen er lærer i kroppsøving og legger ut gode tips og opplegg på facebook.


Gymtroll


Trivselsleder