Aktiviteter

Bokstavstafett

Legg bokstaver på gulvet. Bokstavene skal ligge seks ulike steder i klasserommet. Elevene kaster med en terning. Dersom de får tallet 5, løper de til tallet 5 og henter en bokstav. Når alle bokstavene har blitt hentet skal elevene lage flest mulig ord av bokstavene.


Finn parr

Denne leken passer f.eks. til å lære multiplikasjon, men den kan lett tilpasses andre tema.

Forberedelser:
Lag lapper der to og to eller tre og tre hører til hverandre. F.eks. kan det stå 4×5 på en lapp, på den andre tilhørende lappen er det et bilde av fire grupper med femmere, og på den tredje lappen står svaret (= 20).

La alle elevene få utdelt en lapp hver. Slå på musikk. Samtidig som musikken spiller skal elevene løpe rundt i rommet og bytte lapper. Med en gang musikken stopper, må de prøve å finne ut hvilke to andre som har lappene som hører sammen med sin egen.


Scrabble battle

Skriv bokstaver på melkekorker. Legg alle melkekorkene i midten av en rockering.
Del opp elevene i lag. Hvert lag skal hente korker, men de kan bare hente en kork om gangen. Når de kan skrive en setning med bokstavene roper de “scrabble”. Dersom det er en godkjent setning (tre ord eller flere), får de poeng.


Skogbrann

Denne aktiviteten passer best ute i skogen, og minner om “Alle mine duer”.
Alle elevene stiller seg ved siden av hverandre på en lang rekke. Bruk gjerne en trestamme e.l. som linje. Lag en linje også på motsatt side et stykke unna (ca. 30 meter), der elevene skal løpe over.

Læreren stiller seg i midten. Resten av elevene får velge om de vil være f.eks. ekorn, blekksprut, elg eller fisk, men ingen skal si hva de har valgt å være.

Læreren roper: “Alle som puster med gjeller, kom nå!”. Da må i dette tilfellet alle fiskene løpe over til den andre siden, uten å bli tatt av læreren i midten. De som blir tatt, må stå sammen med læreren i midten og prøve å ta flest mulig i neste runde.

Deretter roper læreren: “Alle som er dyktige svømmere, kom nå!”. Blekksprutene, elgene og fiskene løper over til motsatt side, og prøver å unngå å bli tatt. Og slik fortsetter det.

Dersom læreren roper: “Skogbrann!”, må alle springe over til motsatt side, uansett hva de har valgt å være.

Denne leken er både gøy og lærerik, og kan brukes til flere tema. I matematikk kan elevene få utdelt hvert sitt tall:
– alle med partall
– alle som har et tall som er delelig med 3
– alle som har et tall som er større enn 16
– alle som har et tall som er mindre enn 17
– alle som har et tall som er tosifret
osv…


Stafett – the body

The body_opplegg til gym og engelsk  (må lamineres)
Del klassen opp i grupper på 4-5 elever. Du trenger et sett med laminerte ordkort til hver gruppe. Det kan derfor være en fordel å skrive ut ordkortene i ulike farger.
En elev på hvert lag legger seg ned på gulvet på rygg med utstrekte armer og bein. På den andre siden av rommet legger du ordkortene til hvert lag, gjerne i rokkeringer. Når stafetten starter løper en etter en over til den andre siden og henter et ordkort fra rokkeringen tilbake til laget sitt, leser ordet høyt, og finner ut hvor på kroppen det skal være. Legg ordkortet ved siden av riktig kroppsdel.
(Jeg har ikke funnet på et navn til denne stafetten, så foreløpig heter den bare stafett..).

Vil du bruke denne aktiviteten i klasserommet, kan elevene gå sammen i grupper. En elev på hver gruppe legger seg ned på gulvet, og de andre bytter på å lese ordet høyt, for så å finne ut hvilken kroppsdel ordet passer sammen med.


Stafett – brøk

Legg ut et tau på gulvet til hvert lag. Før stafetten starter kan du legge en lapp like ved tauet for å markere 0, 0,5 og 1.
Lag et sett med brøk-lapper til hvert lag.
Hvem klarer å plassere alle lappene på tallinja aller først?

La elevene få snakke sammen etterpå og forklare hvorfor brøkene skal ligge der de har plassert dem på tallinja. Det kan være lurt å lage noen like store brøker med forskjellig tall, slik at noen brøker må ligge på samme sted.


Stafett – tiervenner

Sett opp kjegler med tallene fra 0 – 10 (gjerne laminert!). Elevene trekker lapper med tall og springer rundt tiervennen.


Still opp

Hver elev får utdelt A4 ark med et tall. Elevene løper rundt. Når læreren blåser i fløyta skal elevene stille seg i riktig rekkefølge med tallet holdt opp foran seg (stigende/synkende rekkefølge, partall/oddetall).


Tic tac toe – World`s best warm up game