Hvordan skape et godt klassemiljø

“Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.”
§9a-1 i Opplæringsloven
 

Hvordan skape et godt klassemiljø? 

* Smil!
Glem ikke smilets betydning i møtet med elevene. Sitat av Arthur Arntzen:

“Fremdeles er det slik at over alle barrierer; geografiske, etniske, språklige, religiøse, så er det fortsatt en eneste ting som øyeblikkelig blir forstått og aldri misforstått oss mennesker imellom, nemlig et åpent, vennlig smil.”

* Dagens takk:
Skriv en hilsen til elevene på tavla som elevene får se når de kommer inn i klasserommet om morgenen. Ta utgangspunkt i noe positivt en eller flere av elevene gjorde dagen før. F.eks:

“I dag går dagens takk til Lars fordi du inkluderte alle i leken ute i friminuttet.
Flott!”

“Dagens takk” kan brukes for å forsterke ønsket atferd:
– Bruk “dagens takk” i forhold til en sosial ferdighet dere jobber med i klassen. Dersom dere f.eks. øver på å inkludere alle i leken, kan “dagens takk” gå til en elev som har vært flink til å inkludere alle.
– Bruk “dagens takk” for å løfte fram elever som strever. Dersom en elev stadig glemmer å rekke opp hånda ved spørsmål og svar, kan nettopp denne eleven være den som får “dagens takk” dagen etter at eleven har gjort det bedre enn andre dager.
– Bruk “dagens takk” for å løfte fram de gode eksemplene.

“Dagens takk” kan kombineres med å skrive et brev som sendes hjem til foreldrene.
Sørg for at alle elevene får “dagens takk” minst en gang i løpet av perioden.

* Bursdagsmarkeringer:
Det er mange måter å markere at en elev i klassen har bursdag! Noen velger å skrive en gratulasjon på tavla. Noen synger bursdagssangen og sender opp raketter. Noen setter et flagg på pulten til bursdagsbarnet. Det viktigste er at alle elevene i klassen får markert bursdagen sin på samme måte, slik at ingen blir misunnelig.

* Elevsamtaler:
Ha elevsamtaler minst to ganger per år. Ikke glem at det sosiale er (minst) like viktig som det faglige!

* Felles aktiviteter:
Bestem hva elevene skal leke i friminuttet før de går ut. Alle i klassen skal være med.
Gjennomgå reglene for leken/spillet.
Følg opp når elevene kommer inn igjen og snakk om hvordan det gikk.

* Felles opplevelser:
Legg til rette for å skape gode fellesopplevelser. Det kan være f.eks: turer, spill, lego, bamsefest, film, dans, quiz, klassefrokost, leker ute og inne, lage snømann sammen, osv.

* Felles måltid:
Lag og spis frokost sammen på skolen – også uten at foreldrene er med. Sett på hyggelig musikk, pynt klasserommet og la elevene få ta med en ting hver til felles langbord.
Det kan også være en frukt.

* Fem-linjers med positive ting:
Start timen med å la en elev få komme frem. La klassen få komme med forslag til setninger som forteller noe positivt om eleven. Fem linjer holder. Kan brukes som en starter. Du kan også skrive adjektiv om eleven på pc og printe ut, slik at eleven får det med seg hjem.

* Filmkveld:
Arranger filmkveld! Flytt pultene til side og gjør klasserommet hjemmekoselig.La elevene få ta med seg pute og pledd.
Kanskje kan dere kutte frukt og servere også?

* Foreldresamarbeid:
Ta opp klassemiljø som tema på foreldremøter. Fortell at også foreldrene spiller en sentral rolle for å skape et godt klassemiljø. F.eks:
* Hvordan omtaler de skolen hjemme?
* Hvordan snakker de om andres barn?
* Klare og tydelige regler i hjemmet.
* Vise respekt for andre.
* Språkbruk og høflighet i oppdragelsen.
* Oppmuntre til støttende og inkluderende atferd.
* Delta i og ta initiativ til felles aktiviteter for elever og foreldre.
* Oppmuntre barnet til å si ifra til kontaktlærer dersom noe ikke er bra på skolen.
* Være restriktiv i forhold til å ta barna ut av skolen utenom skolens ferier.

* Fremhev det positive:
Avslutt dagen med å fortelle om noe positivt som har skjedd i løpet av skoledagen – uansett om det har vært en dårlig dag. Dette kan man gjøre på flere ulike måter.
– Læreren skryter av klassen og forteller at i dag har de vært flinke til … (gjerne en sosial ferdighet dere øver på)
– Læreren ber elevene rekke opp hånda og fortelle hva som var det gøyeste de fikk gjøre på skolen i dag.
– Alle elevene får si hva som har vært det beste med dagen i dag, før de forlater klasserommet.
Osv…

* Ganger og korridorer:
Dekorer veggene i ganger og korridorer! Vis noe flott dere har laget, noe dere har oppnådd, noe dere er stolte av, bilder av noe fint dere har gjort sammen.

* Gjør noe hyggelig for andre:
La elevene i fellesskap få bli enige om en hyggelig ting dere kan gjøre sammen for å glede andre. Eksempler på dette kan være å overraske noen dere synes fortjener en oppmuntring eller takk, samle inn penger til et veldedig formål, osv.

IMG_7569

Elevene i musikkgruppa ved Vestli skole laget juleforestilling for de eldre på dagsenteret. Elevene sang, danset og spilte på instrumenter. Med seg hadde de også julekort som de selv hadde laget. Etter forestillingen var det sosialt samvær med kakao, julekaker og annet godt. Noen av de eldre fikk til og med lære å spille ukulele! En fantastisk opplevelse for alle som var med. (Foto: Anne Marte N. Sandnes)

* Hemmelig venn:
Utstyr: klasseliste, lapper med navn på alle elevene i klassen
La en og en elev få komme fram og trekke hvem sin hemmelige venn de skal være. Skriv navnet de trekker ved siden av elevens navn på klasselista, slik at du har oversikt. Elevene får i oppgave å si og gjøre noe hyggelig for sin venn, men uten å røpe hvem de har som sin hemmelige venn. Snakk om hvorfor det er viktig å klare å holde det hemmelig. På forhånd må dere bestemme hvor lenge det skal vare.
I desember og perioden fram mot jul, kan man ha “nissevenn” – en venn som gjør fine ting, men også rampestreker.

* Heiarop:
Lag et klasse-heiarop sammen med elevene som er bare for klassen. Heiaropet kan brukes ved idretssarrangementer, avslutning av dagen, klassesammenkomster, osv.

Heiaropet til klasse 4B under skolens kanonballturnering våren 2017:

“Svarte og hvite med capsen på snei,
pass deg før vi kaster på deg!
Åååååh 4B!”

Bevegelser:
Alle står ved siden av hverandre, kledd i caps, hvit t-skjorte og svart bukse.
Svarte (alle peker på buksa), hvite (alle peker på t-skjorta), capsen (alle peker på capsen), på snei (alle tar capsen på siden), pass deg (alle peker framover), kaster (alle leker som de kaster en ball), åååååh (alle bøyer seg med armene ned), 4B (alle reiser seg opp og veiver med armene).

* Inkluder alle:
Dersom en elev skal feire bursdagen sin, må han eller hun invitere enten alle av et kjønn eller hele klassen. Ta det opp som et punkt på foreldremøtet.
Lær elevene hva man kan gjøre for at alle skal bli inkludert i leken.

20140618_133300skalert

Balder, klassebamsen til 4B på Vestli skole. (Foto: Anne Marte N. Sandnes)

* Klassebamse:
La elevene få bytte på å ta klassebamsen med seg hjem. Når bamsen er hjemme hos noen skriver eleven (eller elevens foreldre/søsken) i boka som følger med klassebamsen. Den kan også brukes i klassering og i andre sammenhenger i undervisningen der det måtte være aktuelt.

* Klasseledelse:
Utøvelse av god klasseledelse bidrar til å skape et godt sosialt miljø i klassen. Skap et godt læringsmiljø, “se” alle elevene, vær rettferdig og skap gode lærer-elev-relasjoner.

* Klasseregler:
Lag regler sammen for hvordan dere ønsker å ha det i klassen.
Husk å formulere klassereglene positivt (“Vi er snille mot hverandre”- ikke: “Vi slår ikke”). 4 – 5 regler holder. Lag en fin plakat som henges opp i klasserommet, slik at klassereglene er godt synlige. Jobb med å lære en og en klasseregel om gangen. Lag gjerne tipsplakater der dere skriver tips om hva man kan gjøre for å lære seg å følge klassereglene.

* Klassering:
Alle sier noe hyggelig om den personen som sitter ved siden av seg.

* Klassemøter:
Ha regelmessige klassemøter der dere tar opp ting som angår klassen.

* Komplimenter/Stiv heks:
Dette er en sistenlek hvor ett barn skal være stiv heks, og de andre barna er frie. Heksa skal ta de frie barna. De barna som blir tatt, må sette seg ned og blir først fri igjen når et fritt barn løper bort til dem og gir dem en kompliment. Tips: be barna komme med nye komplimenter hver gang. Hvis mange barn er med på leken, kan man ha flere hekser.

* Konflikthåndtering:
Ta konfliktene på alvor! La elevene få lov til å fortelle sin versjon av det som skjedde etter tur, og kom fram til hva man kan lære av det som skjedde. Noen konflikter kan være fint å ta opp i full klasse, slik at den kan gi lærdom til andre. Av og til kan læreren være vitne til at elever løser en konflikt på egen hånd. Skryt av elevene, gjerne foran hele klassen, og snakk om hva de gjorde.

* Lekegrupper:
Trekk / bestem 4-5 elever som skal leke med hverandre.

* Lekevenn:
Trekk to og to elever som skal leke med hverandre for å bli bedre kjent, gjerne i en leketime. Slik får elevene lære seg å leke med andre enn de vanligvis pleier å være sammen med. Samtidig får de som har vansker med å komme inn i lek nye lekevenner.

* Leker:
Bruk leker som krever samarbeid for slik å legge til rette for at elevene skal bli godt kjent med hverandre. Eks: Menneskepyramider, Skip og hai, osv.
Les mer under klassemiljø – leker, eller via denne direktelenken: https://undervisningsmetoder.wordpress.com/klassemiljo/leker/

* Massasje:
Start timen (eller dagen) med avslappende massasje til rolig musikk. Kan også fint brukes som avbrekk. Det er vanskelig å være slem mot noen som man nettopp har fått massasje av!

* Minnebok:
Lag en felles minnebok for klassen!
– La alle som vil få skrive en hilsen.
– Skriv og fortell om felles turer og ting dere gjør sammen.
– Skriv om morsomme/spennende ting dere har lært.
– La elever som slutter i klassen få skrive en hyggelig hilsen.
Læreren tar regelmessig frem minneboka og leser opp til klassen.
Læreren selv kan også bidra. For eksempel kan læreren skryte av noe bra elevene har gjort.

* Mitt valg:
MITT VALG er et program for utvikling av et godt læringsmiljø og læring av sosial og emosjonell kompetanse. Programmet eies av stiftelsen ”Det er mitt valg”, som er en del av Lions Norge. Stiftelsen er ansvarlig for utvikling, skolering og evaluering av programmet. Kurs og materiell i forbindelse med disse kursene er gratis for barnehager, grunnskoler og videregående skoler. Les mer om programmet på http://www.determittvalg.no/ .

* Papptallerkener:
Fest et papptallerken på ryggen til hver elev. Bruk gjerne tråd, slik at du henger papptallerkene rundt halsen. La elevene få gå rundt i klasserommet og skrive hyggelige ting til hverandre.

* Personlig håndhilsen:
La hver elev få sin personlige håndhilsen! Se bare på 5.klasselærer Barry White Jr. fra North Carolina:

* Postboks:
Skaff en postboks til å ha i klasserommet! Her kan elevene poste brev og beskjeder, både anonymt og med navn. Noen ganger kan det være lettere å fortelle vanskelige ting hvis man kan gjøre det anonymt.

* Sang:
Lag en sang sammen med elevene som handler om klassen eller noe hyggelig dere har opplevd sammen! Bruk fantasien og vær kreativ! Fremfør sangen på klassesammenkomster. Kanskje er det noen som også kan spille til?

* Se alle elevene: 
Læreren hilser på hver elev ved døra den første timen.

* Skryt av arbeidsinnsatsen:
Ikke gå i flink-fella! Se Oppmuntringsplakaten, en oversikt med 50 tips til hvordan voksne kan oppmuntre og sette mot i barn og unge. Vær med og gi dem tro på seg selv.

* Sosiale ferdigheter:
Jobb med sosiale ferdigheter. Se mer ved å gå på klassemiljø – sosiale ferdigheter, eller ved å følge direktelenken her.

* Speed-date:
Sett ut to rader med stoler vendt mot hverandre. La elevene få snakke med hverandre to og to i ca. 2- 3 minutter før de bytter plass. Still spørsmål som:
Hva er det beste minnet du har fra dette skoleåret?
Hva liker du aller best ved å gå i klassen vår?

* Takknemlighet:
Vis tydelig takknemlighet når du får brev, tegninger, malinger og andre ting som elevene lager til deg. Vis ting du får til resten av klassen (så lenge det er greit for den du har fått det av). Elevene ønsker å glede læreren sin, og blir glad selv når de ser at det de har laget blir satt pris på.

* Ta med-dag:
Elevene tar med seg noe som betyr noe for dem, f.eks. en bamse, en bok, e.l. La de få vise sin ting til klassen og fortelle hvorfor det betyr mye for dem. På en ta med-dag kan man også velge at alle skal få ta med seg en leke som de kan få leke med sammen med de andre elevene i klassen.

* Trygghetspute (for de minste):
La elevene få ta med seg ei pute eller lignende, noe personlig som føles trygt. Når de er lei seg eller av en eller annen grunn føler seg utrygg, kan de spørre om å få gå og hente trygghetsputa si.

* Vennskapsbånd:
La elevene få lage vennskapsbånd til hverandre. Vennskapsbåndet kan de lage ved å tvinne sammen to eller flere tråder.

* Vennskapslenke:
La alle elevene i klassen fingerhekle hver sin lenke. Noen vil bli lange, andre korte. Fest lenkene sammen og dekorer klasserommet, garderoben eller skolegården.

* Vennskapsring:
Alle i klassen står i ring og holder hverandre i hendene. Gi et positivt kompliment til sidemannen. Den som får komplimentet sier “takk”, for så å gi et kompliment til sidemannen sin. Fortsett helt til alle i ringen har fått et kompliment og sagt takk.

Videosnutter og serier

NRK: Sånn er jeg, og sånn har jeg det

NRK: Være venner
En svensk serie for barn med hverdagsproblemer mange barn kjenner til. Serien består av 8 episoder.

Sanger

Anti-Jantelov
Bli me-sangene
En lang, lang rekke med venner
En venn
(Nygård skole)

Ikke slå (Gustav Lorentzen)
Stopp! Ikke mobb!
Svikter aldri igjen – Torstein Mgp Jr
Tenke på en venn – Jul i Svingen
That`s what friends are for
Trenger deg – Sval
Være den du er – Skrimmel Skrammel
Unik – Seven-jentene

Kartlegging av klassens sosiale miljø

Skjema for kartlegging av klassens sosiale miljø kan du laste ned fra udir.no .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.