Sosiale ferdigheter

Læringsstøtte til vegg:

Skjermbilde 2016-04-10 kl. 21.59.03Jeg sier hyggelige ting til andre
Jeg sitter på plassen min
Jeg tar imot beskjed fra alle voksne
Vi hjelper hverandre
Jeg tar ansvar for mine egne handlinger

Her er plakatene lagt ut i word-format slik at du selv kan forandre de (om du ønsker). Plakatene er laget slik at du kan fylle ut med whiteboard-tusj hvilken uke målet skal være fokusmål i sosial kompetanse. Slik kan du bruke den flere ganger. Kanskje ønsker du også å skrive “vi” istedenfor “jeg”?

Det er til god hjelp å la plakaten med ukas fokus henge fremme på tavla den uka dere jobber med målet. Pek på plakaten når du snakker om det.

1 2 3 – Nå kommer en beskjed
Beskjed_Timen er over – Vi skal spise
Beskjed_Dagen er over – Vi skal rydde

MÅL: Jeg kan si og gjøre hyggelige ting

Klassesamtale: Klassering
Hva menes med å si hyggelige ting? Hvorfor er det viktig?

Den gylne regel og lignelsen om “den gode samaritaner”

Aktivitet: Hyggelige brev
Klipp ut alle navnene på klasselista og legg lappene i ei boks. La elevene få komme frem en og en og trekke et navn.
La elevene få hvert sitt ark som de bretter. Skriv kort til den eleven de trekker navnet på. Avslutt økta med at alle får gi kortet sitt til den personen de har laget det til.

Sosiale historier

Lek: Stiv heks (med komplimenter)
Dette er en sistenlek hvor ett barn skal være stiv heks, og de andre barna er frie. Heksa skal ta de frie barna. De barna som blir tatt, må sette seg ned og blir først fri igjen når et fritt barn løper bort til dem og gir dem en kompliment. Tips: be barna komme med nye komplimenter hver gang. Hvis mange barn er med på leken, kan man ha flere hekser.

Aktivitet: Hemmelig venn


MÅL: Jeg kan følge en beskjed

Læringsstøtte: 1 2 3 – Nå kommer en beskjed

Lek: Kongen befaler
Velg en elev som skal stå forrest i klassen og være kongen. Kongen skal gi beskjeder som de andre skal følge. For eksempel kan kongen si:
“Kongen befaler reis deg opp!” – og da reiser alle elevene seg opp.
Men kongen kan også være en skikkelig luring, og si:
“Sett dere ned!” – og da skal man ikke sette seg ned.
De som setter seg ned uten at kongen har sagt “kongen befaler” er ute av leken.
Den eleven som står igjen til slutt er den neste som blir konge.
NB! Dersom leken ikke skal bli konkurranse-preget kan man sløyfe at elevene går ut av leken, men heller bytte på hvem som er konge.

Lek: Blindebukk
Utstyr: skjerf
Gå sammen to go to. Den ene har bind for øynene, den andre er ledsager.
Beveg dere rundt, i klasserommet/ute i terrenget.
Ledsageren gir korte beskjeder om hvor den andre skal gå. Man kan lede med kroppskontakt eller bare med kommandoene “høyre!”, “venstre!” og “stopp!”.
Dere kan også lage ei hinderløype som ledsageren skal lede eleven igjennom.

Hvordan jobbe med grunnleggende sosiale ferdigheter i klassen?

 • Påstandslek: Si en påstand som de andre på gruppa må ta stilling til. De må velge om de vil svare “Jeg er enig fordi…”, “Jeg er delvis enig fordi …” eller !Jeg er uenig fordi …”. Slik vil elevene lære å argumentere, samtidig som de får høre andre sitt syn.
 • La klassereglene få henge et sted i klasserommet hvor de er godt synlige.
 • Ha et faglig mål og et mål i sosial kompetanse i alle undervisningsøkter.
 • Ha fokus på de gode eksemplene: Denne konflikten ute i friminuttet løste du på en veldig god måte. Kan du fortelle oss hva du gjorde?
 • La elever som slåss få snakke med hverandre. En elev om gangen forteller sin versjon av hva som skjedde. La elevene få se sin rolle. Hva kan dere gjøre neste gang dere opplever noe lignende for å unngå at det samme skjer igjen?
  Dersom en elev stadig er involvert i slosskamper, kan det være lurt å la eleven ringe hjem for å fortelle foreldrene sine hva han/hun har gjort.
 • Bruke læringspartnere20140618_133300skalert
 • Rollespill
 • Diskusjoner
 • Klassering der ale får si noe, bruk gjerne en bamse.
 • Forsterket
 • Kroppsøving
 • Friminutt
 • Vær konsekvent og rettferdig
 • Modellere ønsket atferd
 • Vær et godt forbilde
 • Ha stramme, men kjærlige rammer
 • Elev/lærer-forholdet må bygges på gjensidig respekt
 • Det er alltid en grunn til at elevene opfører seg som de gjør!
 • God hjem/skole-kontakt: Bygg gode relasjoner med foreldrene. Legg vekt på at vi jobber fordi vi vil det beste for barnet. Det er viktig å kontakte foresatte for å gi positive tilbakemeldinger også, ikke bare negative.

Belønningssystem:

 • Smilefjes
 • Kuler i glass
 • PALS-kort

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.