Addisjon under 3

Konkretiseringsmateriell:

Tallplakater, oppheng: Tallene fra 0-20
tallinje med tallene fra 0-10

Tallområdet 0-10

Tallområdet 0-20

Tallområdet 0-50

Tallområdet 0-100

  • Spill: Førstemann til 100
    To spillere spiller mot hverandre. Førstemann slår terningen og legger sammen antall øyne. Hun kan holde på så lenge hun vil, men får hun 1 taper hun alle poengene i denne runden og turen går over til andremann. Hun kan også bestemme seg for å stoppe. Da beholder hun poengene sine fra denne runden og legger dem til det hun har opparbeidet fra tidligere runder. Førstemann til 100 (eller en annen verdi man blir enige om) vinner. Det kan være lurt å avtale på forhånd om man må komme nøyaktig til 100 eller om man kan gå forbi.
    Spillet kan lett tilpasses elevenes nivå ved å bruke ulike terninger (sekserterninger, tierterninger, tjuerterninger, osv). Del gjerne ut en tallinje til hver spiller.

 

Advertisements