Subtraksjon

Konkretiseringsmaterialer

Tallinje
Penger
Tallplakater, oppheng: Tallene fra 0-20

Tallforståelse

 • Telling:
  Tell nedover fra 10-0 og fra et vilkårlig tall.
 • Sortering:
  Sorter tallkort eller melkekorker med tall å i synkende rekkefølge.
  —> Oppgaver:
  Sorter tallene i synkende rekkefølge_4 tall
  Sorter tallene i synkende rekkefølge_5 tall
  Her kan du selv enkelt lage tallrekker som elevene skal sortere i stigende og synkende rekkefølge ved å bytte ut tallene som står i tekstboksene.
  Tilpass tallene du velger til elevenes nivå.
 • Oppgaver: 
  Hvilke tall er det som mangler? (før på tallene selv før du kopierer)
 • Lek med tall:
  * Del ut tallkort med tallene 0-10. I hvilken rekkefølge må eleven stille seg dersom tallene skal være i stigende rekkefølge?
  ** Synkende tallrekker: I hvilken rekkefølge må de stille seg i dersom tallene skal være i synkende rekkefølge?
  *** Stigende tallrekker: Velg to av elevene som får komme frem, f.eks 7 og 10, for deretter å la de andre elevene finne sin plass i tallrekka. Gjør det samme med synkende rekkefølge.
  **** Nabotall: La to elever komme frem. Be deretter nabotallene om å stille seg ved siden av.
  ***** Regnestykker med en ukjent: La f.eks eleven med tallet 10 få komme frem. Eleven må holde tallkortet sitt høyt oppe i lufta. La en annen elev få stille seg på kne under, f.eks tallet 4. Hvilket tall mangler for at det til sammen skal bli 10?
 • Dagens tall: Lag regnestykker med addisjon og subtraksjon, sett opp regnestykker på ulike måter, nabotall, penger, større enn/mindre enn.
 • Internett:
  Radius
  Multi

Diverse:

Tallområdet 0-10

Tallområdet 0-20

Tallområdet 0-100

 • Spill: Førstemann til 100
  To spillere spiller mot hverandre. Førstemann slår terningen og legger sammen antall øyne. Hun kan holde på så lenge hun vil, men får hun 1 taper hun alle poengene i denne runden og turen går over til andremann. Hun kan også bestemme seg for å stoppe. Da beholder hun poengene sine fra denne runden og legger dem til det hun har opparbeidet fra tidligere runder. Førstemann til 100 (eller en annen verdi man blir enige om) vinner. Det kan være lurt å avtale på forhånd om man må komme nøyaktig til 100 eller om man kan gå forbi.
  Dette spillet kan også brukes til subtraksjon. Start på 100 og la elevene jobbe seg ned mot 0.
  Spillet kan lett tilpasses elevenes nivå ved å bruke ulike terninger (sekserterninger, tierterninger, tjuerterninger, osv). Del ut en tallinje til hver spiller.

Tallområdet 0-1000

Advertisements