ROTESIDE

NB!
INNHOLDET PÅ DENNE SIDEN – “TALLVENNER” – BLIR NÅ FLYTTET OVER PÅ SIDEN SOM HETER “TALLFORSTÅELSE”:

https://undervisningsmetoder.wordpress.com/matematikk-2/tallforstaelse/


Spill:

 • Gruppering med konkreter:
  Oppgaver:
  Tallvenner – bruk konkreter og del opp mengder (Kristine Solheim)
  Tallvenner 1 (Kristine Solheim)
  Tallvenner 1
  Jobb med ulike konkreter og la elevene gruppere mengder. Be gjerne en gutt ta med lekebilene sine, eller ei jente ta med de nye fargeblyantene sine. Gå ut i naturen og plukk kongler sammen med elevene. Her kan mye brukes! Denne oppgaven kan gjøres på flere måter:
  —> Skriv inn tall i alle de nederste sirklene. Elevenes oppgave er å finne summen av de to tallene.
  —> Skriv inn ukas tall i alle de øverste sirklene, eller skriv inn ulike tall. Elevenes oppgave er å finne tallvenner.
  —> Skriv inn tall i de øverste sirklene, i tillegg til en av de nederste. Elevenes oppgave er å finne ut hvilken tallvenn som mangler.
  —> Bruk prikker istedenfor tall.
  —> Skriv inn tall i sirklene og la elevene få lage regnefortellinger som passer til!
 • Still tallene opp som et regnestykke:
  Tallvenner 2 – lett (Kristine Solheim)
  Tallvenner 2 – vanskeligere
  Tallvenner 2 – vanskeligst (Kristine Solheim)

  Snakk om likhetstegnets betydning og vis med konkreter hvorfor et regnestykke kan stilles opp på ulike måter. Her kan man begynne å jobbe med regnestykker med en ukjent!

Tallvenner
Tallvenner 1
Tallvenner 2
Tallvenner 3
Tallvenner 4

Å stille opp regnestykker – mal

Sammenhengen mellom pluss og minus – tallvenner

Finn det ukjente tallet – mal firkanter
Finn det ukjente tallet – mal sirkler

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.