ROTESIDE

TELLE NEDOVER

Vær obs på at siden elevene allerede har lært addisjon, er de vant med at det står pluss-tegn mellom tallene i et regnestykke. Elevene må lære å lese regnestykket nøye. Står det pluss eller minus? Blir det mer eller mindre? Gjør elevene oppmerksomme på dette helt fra starten av.

Når elevene skal lære å bruke tallinje kan det være lurt å tegne tallinje på tavla, og bruke den i tillegg til tallinje på gulvet. Dersom elevene er vant med å bruke tallinje regelmessig helt fra skolestart og jobbing med tallforståelse, blir det erfaringsmessig mye lettere lære å bruke tallinje som regneverktøy i addisjon og subtraksjon, osv.


Regnestrategi-plakat


Muntlig telling

“Telle nedover”-strategien forutsetter også at man kan starte på et hvilket som helst tall og telle nedover fra tallet. Å telle nedover kan være utfordrende for mange barn, fordi de er mest komfortable med å telle oppover.

En vanlig misoppfatning knyttet til denne regnestrategien er at barnet ikke forstår begrepet “å telle nedover” – altså at når vi teller nedover fra et tall, begynner vi å telle tallet som kommer etter det tallet vi teller videre fra. Det er derfor lurt å kommunisere dette tydelig ut til elevene, og jobbe mye med muntlig telling.

Eks: Trekk et tallkort og tell nedover til 0. En annen lignende variant er å trekke et tallkort for så å telle to nedover/tre nedover, osv. Bruk gjerne tallinje på gulvet slik at elevene kan trakke på tallsymbolene samtidig som de teller.


MKX – Minus


Oppgave: “Telle nedover på tallinje” (2 nivå)

Klarer du å telle nedover på minst tre forskjellige måter? Bruk først hendene som regneverktøy, deretter krysser du ut på illustrasjonene til regnestykket, for så å finne løsningen ved å bruke tallinje. Jobb sammen med læringspartner.
Hvilken måte likte du/dere best?


Viklekort

Disse viklekortene er laget med det formål å øve på “telle nedover”-strategien. Hvert av viklekortene har jeg merket med tallområdet regnestykkene er i, slik at du kan nivådifferensiere til elevene dine.

Start med å klippe ut og laminere viklekortene. Deretter klipper du ut hvert enkelt kort, og klipper bort trekantene på langsidene. Deretter lager du et hull med en hullemaskin i sirkelen øverst, og fester en tråd. For å finne lengden på tråden må du teste oppgavene selv, og tvinne tråden rundt viklekortet fra regnestykke til riktig løsning. Det kan være lurt å markere hvor tråden går på baksiden, slik at elevene kan rette på egen hånd.

Addisjon med klesklyper_tallene fra 0-10 
Identifiser det største tallet og tell videre. Bruk utsnittet av tallinja til støtte og marker svarene med klesklyper.

Å telle nedover

 • Oppgaver
  Å telle nedover – 2 nivåI denne oppgaven får elevene lære å trekke fra ved å telle nedover og hvordan denne regnestrategien kan brukes til å løse regnestykker med en ukjent. Bruk tallinje og konkreter i arbeidet med oppgaven.
 • Plastelina
  Visualiser subtraksjonsstykkene ved å lage små klumper med plastelina, for så å smashe ned de klumpene som skal tas bort etter hvert som eleven teller nedover. Prøv det samme regnestykket ved å bruke fingrene.
  Se mer på youtube-videoen “Smashing Subtraction! Playdough Math!”.
 • Spill:
  Mattespill 1 – Dette spillet er for to eller flere spillere, og det er om å gjøre å komme først i mål. Dersom brikken kommer på en farget rute, må spilleren gå tilbake igjen det antallet skritt som står i den fargede ruta. Hvis brikken kommer på et regnestykke der svaret blir et av de tre tallene som står i målområdet, får spilleren flytte 1 plass frem.
  Mattespill 2 – Du har blitt invitert i bursdagsselskap, men finner ikke veien! Hver gang brikken lander på en farget rute, må du ta en omvei og gå tilbake igjen. Hvis brikken kommer på et regnestykke der svaret blir et av de tre tallene som står i målområdet, finner du en snarvei, og kan hoppe en rute frem.

Tallene fra 0-20 (store tallplakater til vegg)
Tallene fra 0-20 (mellomstore tallplakater til vegg)
Tallene 0-20 (små tallkort til bruk i undervisningen generelt)

 

Spill:

 • Gruppering med konkreter:
  Oppgaver:
  Tallvenner – bruk konkreter og del opp mengder (Kristine Solheim)
  Tallvenner 1 (Kristine Solheim)
  Tallvenner 1
  Jobb med ulike konkreter og la elevene gruppere mengder. Be gjerne en gutt ta med lekebilene sine, eller ei jente ta med de nye fargeblyantene sine. Gå ut i naturen og plukk kongler sammen med elevene. Her kan mye brukes! Denne oppgaven kan gjøres på flere måter:
  —> Skriv inn tall i alle de nederste sirklene. Elevenes oppgave er å finne summen av de to tallene.
  —> Skriv inn ukas tall i alle de øverste sirklene, eller skriv inn ulike tall. Elevenes oppgave er å finne tallvenner.
  —> Skriv inn tall i de øverste sirklene, i tillegg til en av de nederste. Elevenes oppgave er å finne ut hvilken tallvenn som mangler.
  —> Bruk prikker istedenfor tall.
  —> Skriv inn tall i sirklene og la elevene få lage regnefortellinger som passer til!
 • Still tallene opp som et regnestykke:
  Tallvenner 2 – lett (Kristine Solheim)
  Tallvenner 2 – vanskeligere
  Tallvenner 2 – vanskeligst (Kristine Solheim)

  Snakk om likhetstegnets betydning og vis med konkreter hvorfor et regnestykke kan stilles opp på ulike måter. Her kan man begynne å jobbe med regnestykker med en ukjent!

Tallvenner
Tallvenner 1
Tallvenner 2
Tallvenner 3
Tallvenner 4

Å stille opp regnestykker – mal

Sammenhengen mellom pluss og minus – tallvenner

Finn det ukjente tallet – mal firkanter
Finn det ukjente tallet – mal sirkler

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.