Butikk og penger

Gyldige sedler og mynter

Retningslinjer for bruk av norsk seddel- og myntmønster

2.1 Seddelmønster

Gjengivelse av seddelmønster må skje med respekt for den status og rolle sedler har i samfunnet, og på en slik måte at dette ikke kan forveksles med hele eller deler av en ekte seddel.

b) Gjengivelse i elektroniske medier:

Ved gjengivelse av seddelmønster i elektroniske medier må følgende retningslinjer følges for å unngå forvekslingsfare (begge punkter skal oppfylles):

  • Datafiler (utarbeidelse eller lagring) med sikte på gjengivelse av hele eller deler av seddelmønster, må ikke ha en billedoppløsning høyere enn 72 dpi.
  • Ved gjengivelse av hele seddelmønsteret, må ordene “IKKE GYLDIG” være tydelig påført midtstilt langs diagonalen på gjengivelsen, slik at teksten dekker minst 50 % av lengden på diagonalen og med en bokstavhøyde tilsvarende minst 15 % av høyden på seddelen.

2.2 Myntmønster

Gjengivelse av myntmønster må skje med respekt for den status og rolle mynter har i samfunnet, og på en slik måte at det skiller seg klart fra mynter som betalingsmiddel:

  • Gjengivelse av mønster for valørsiden må ikke plasseres på et produkt som er produsert i metall eller et annet materiale som kan forveksles med metall.
  • Gjengivelse av mønster for den siden hvor valøren ikke fremkommer, kan plasseres på et produkt av metall eller metalliknende materiale dersom
    • produktet tydelig (iøynefallende) merkes “IKKE GYLDIG”, eller
    • produktet produseres i en avvikende størrelse i forhold til det originale mønsteret på mynten. Størrelsen må enten være mindre enn 50 % av myntoriginalens diameter eller større enn 150 % av myntoriginalens diameter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.