Addisjon med tallene fra 0-100

Tallforståelse  

  • Tallrekker:
    —> Læringsstøtte til vegg – tieroverganger
    —> Oppgave: Hundrernett – Studer hundrernettet nøye sammen med elevene og let etter sammenhenger mellom tallene. I dette hundrernettet kan du ta bort så mange tall du ønsker og la elevene fylle ut tallene som mangler.

Partall og oddetall

 


I butikken


Tenk kreativt – tekstoppgaver

  • Tenk kreativt_russekort: Denne oppgavemalen er lagt ut i word-format, slik at du kan fylle inn med passende tall selv.

Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.