Geometriske figurer

Todimensjonale figurer

Kan du navnet på formene?
Hvilke ting rundt deg har sirkelform? Vet du om flere ting med sirkelform?
Hvilke ting rundt deg har rektangelform? Vet du om flere ting med rektangelform?
Hvilke ting rundt deg har kvadratform? Vet du om flere ting med kvadratform?
Hvilke ting rundt deg har trekantform? Vet du om flere ting med trekantform?
Vet du om noen ting som består av flere former?
Hvor mange kanter har formene?
Hvor mange hjørner har formene?
Fortsett mønsteret.

Læringsstøtte til vegg
trekant
trekant
kvadrat
rektangel
sirkel
Gruppeskilt til stasjonsundervisning og merkelapper til bokser

 

uro geometri

Uro av geometriske figurer er delt av Hilde Thorsen.

uro geometri 2

Foto: Hilde Thorsen

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter

 • Sang: “Min hatt den har tre kanter”.
 • Spikerbrett: Tegn de geometriske formene på interaktive spikerbrett.
 • Rygg mot rygg: La to og to elever sitte rygg mot rygg og samarbeide. Den ene begynner med å tegne en tegning bare ved hjelp av ulike geometriske figurer. Den andre eleven skal deretter prøve å kopiere denne tegningen ved å følge beskrivelsen av hvordan den ser ut.
 • Perler: Lag de geometriske formene med perler.
 • Uro: Lag uro av geometriske figurer og dekorer vinduene (se bilder overfor).
 • Fargelegg: Rektangel og kvadrat


Romfigurer

 • Læringsstøtte til vegg:
  pyramidepyramide

  prisme
  terning
  sylinder
  kule
 • Ta med-uke: La elevene få ta med seg ting som har form som romfigurer! Kanskje kan dere lage en liten utstilling i klasserommet for å vise hva elevene har funnet?
 • Videoer:

Mønster

 • Mønster: Her kan elevene lage mønster med geometriske former. De kan velge former og farger selv.
 • Fargelegg mandalas på google.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.