Gjentatt addisjon

Problemløsningsoppgaver

Tema: Butikk / ulike løsningsforslag
Oppgavetekst:
2 epler og 4 mangoer koster til sammen 48 kroner. Hva kan prisen være for et eple og for en mango? Finn ulike løsningsforslag.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.