Fylle opp tieren

Eks: 9 + 4 =
Når vi bruker denne regnestrategien, regner vi om nærmeste tier. I dette eksempelet er det høyeste tallet 9. For å fylle opp tieren må vi telle vi finne tiervennen, i dette tilfellet 1 (9+1=10).
Deretter teller vi 3 videre fra tiervennen: 11, 12, 13.

Vi tenker altså at 9 + 4 = 9 + 1 + 3 = 13.

Konkretiseringsmateriell:

Tierrammer_mal_pdf


Regnestrategi: Å fylle opp tieren

Læringsstøtte til vegg_Å fylle opp tierenLæringsstøtte til vegg:
Å fylle opp tieren_veggstøtte
Å fylle opp tieren_9+4  og  Å fylle opp tieren_8 + 3
Oppgaver:
Hjelp piraten – I denne oppgaven skal elevene hjelpe piraten med å finne ut hvor mange diamanter han har!
Oppskrift_Hvordan fylle opp tieren med oppgaver.
Fyll opp tieren ved å bruke tom tallinje:
Oppskrift_Fyll opp tieren på tom tallinje
Fyll opp tieren på tom tallinje versjon 1 – mal
Fyll opp tieren på tom tallinje versjon 2 – mal