Hundrervenner

Sammenhengen mellom tiervenner og hundrervenner

Sant eller usant? Opp og stå!

ADDISJON
Alle elevene står på pulten. Læreren sier et regnestykke med hele tiere: “40+60!”.
Hvis læreren sier et regnestykke med hundrervenner, må elevene gå opp på pulten. Hvis det ikke er hundrervenner, blir elevene stående.
Læreren spør: “Hvorfor mener du at 40 og 60 er hundrervenner, Ole?”
Eleven forteller: “Fordi 4 og 6 er tiervenner”.
Læreren kan også spørre en elev som har tatt feil:
“Hvorfor valgte du å ikke gå opp på pulten?” Når eleven regner for å begrunne svaret sitt, finner man ut at det ikke stemmer.

SUBTRAKSJON
Sant eller usant? Læreren sier et regnestykkke med minus, med bare hele tiere. Eks: “100-80=20”. Hvis dette er et regnestykke der man kan bruke hundrervenner for å finne svaret, går elevene opp på pulten. Hvis ikke blir de stående.
For hver runde stiller læreren spørsmål som:
“Hvorfor mener du at vi kan bruke hundrervenner for å løse regnestykket 100-80=20?”. Den eleven som svarer, kan begrunne svaret sitt ved å bruke tiervenner:
100-80=20 fordi 10-8=2″.

Læringsstøtte til vegg

Plakat til å henge opp hjemme