Hundrervenner

Læringsstøtte til vegg

Sammenhengen mellom tiervenner og hundrervenner

Dagens tall: 100

Sant eller usant? Opp og stå!

ADDISJON
Alle elevene står på pulten. Læreren sier et regnestykke med hele tiere: «40+60!».
Hvis læreren sier et regnestykke med hundrervenner, må elevene gå opp på pulten. Hvis det ikke er hundrervenner, blir elevene stående.
Læreren spør: «Hvorfor mener du at 40 og 60 er hundrervenner, Ole?»
Eleven forteller: «Fordi 4 og 6 er tiervenner».
Læreren kan også spørre en elev som har tatt feil:
«Hvorfor valgte du å ikke gå opp på pulten?» Når eleven regner for å begrunne svaret sitt, finner man ut at det ikke stemmer.

SUBTRAKSJON
Sant eller usant? Læreren sier et regnestykkke med minus, med bare hele tiere. Eks: «100-80=20». Hvis dette er et regnestykke der man kan bruke hundrervenner for å finne svaret, går elevene opp på pulten. Hvis ikke blir de stående.
For hver runde stiller læreren spørsmål som:
«Hvorfor mener du at vi kan bruke hundrervenner for å løse regnestykket 100-80=20?». Den eleven som svarer, kan begrunne svaret sitt ved å bruke tiervenner:
100-80=20 fordi 10-8=2″.

Plakat til å henge opp hjemme

Aktiviteter

Hemmelig boks

Legg 10 melkekorker e.l. i en eske og ta bort f.eks. 4. Hvor mange melkekorker er i boksen nå? Snakk om ulike måter å tenke på for å finne svaret.

Kast ball

La elevene stille seg opp på rekke. Si en tiervenn og kast ballen til en av elevene. Eleven skal si tiervennen til tallet og deretter kaste ballen tilbake igjen. Fin uteskoleaktivitet!

Stafett

Sett opp kjegler med tierne fra 0 – 100 (gjerne laminert). Elevene trekker lapper med tall og springer rundthundrervennen.

Rutenett

Tegn et rutenett med 3 x 3 ruter på asfalten. Skriv tierne fra 0-100 og sett kryss i de resterende rutene. Jobb sammen to og to. En hopper til ei rute, og den andre hopper til hundrervennen. Skriv eventuelt regnestykket i boka.

Takk for i dag!

Be en og en elev komme til døra for å hilse. F.eks. sier jeg: «Takk for i dag! 30!”, og eleven må si: «Takk for i dag! 70». Hver enkelt får et hundrervenn-spørsmål.

Hundrervenner_finn sammenhengen

%d bloggere liker dette: