Regne om nærmeste tier

N10C:

Overhopp/kompensasjonsmetoden. Behold det første/største tallet og hopp til nærmeste hele tier. For å kompensere for de du har lagt til/gitt bort ekstra, må du legge til/trekke fra det samme.
Eks: 47 + 29 = 47 + 30 – 1


Konkretiseringsmateriell

Tierrammer (mal: Tierrammer_pdf)
Tallinje
Perlesnor

Læringsstøtte til vegg: Å regne om tieren_læringsstøtte til vegg

Tallområdet 0-10

Tallområdet 0-20

Tallområdet 0-100

Tallområdet 0-1000