Ta bort nesten alt

Subtraksjon kan være både å ta bort/ gi bort eller å finne forskjellen, differansen.
Når vi «tar bort nesten alt» lønner det seg ikke å telle nedover, men å finne forskjellen mellom tallene.

Eks: 18 – 16 =

18 er 2 mer enn 16.
16 er 2 mindre enn 18.
Forskjellen / differansen mellom tallene er 2.

I undervisningen er det lurt å ta utgangspunkt i eksempler der differansen er liten,
slik at elevene blir minnet på å se på tallene før de regner.
Det er undøvendig å regne 100-99 på papir, men det er mange som gjør det!


Konkretiseringsmateriell

Konkretiseringsmateriell_0-10

Læringsstøtte til vegg: Å ta bort nesten alt_læringsstøtte til vegg


Regnestrategi: Å ta bort nesten alt

Tallområdet 0 – 10

Tallområdet 0 – 20

 • Oppgaver:
  * Arbeidsark: Å gi bort nesten alt – 2 nivå Fargelegg figurene for å vise at du tar bort nesten hele mengden, sett strek til regnestrategien du bruker.
 • Spill:
  På skattejakt_nivå 2
 • Internett:
  Radius Regnemester
 • Tekstoppgaver:
  Å ta bort nesten alt – tekstoppgaver (2 nivå): I denne oppgaven får elevene lære at vi kan bruke «Å ta bort nesten alt»-strategien for å finne forskjeller. De får også øve seg på begreper: eldre, yngre, flere, færre.
  (Under hvert regnestykke skal de sjekke om svaret er riktig ved å sette et kryss på alle «klossene» de må ta bort. Hvis «klossene» ikke kommer frem med en gang du har lastet ned oppgaven, trykker du noen ganger under regnestykkene. Da vises de!)
 • Ligninger:
  Eks: __- 5 = 1
  I dette regnestykket ser vi at differansen mellom tallene er 1.
  Diskuter ulike måter å tenke på for å finne det ukjente tallet i ligninger. Bruk tegning.
 • Aktivitet:
  Lag kort med subtraksjonsstykker. To og to kort må ha subtraksjonsstykker der differansen mellom tallene er den samme,
  Eks:
  17 – 15 = på et kort og 45 – 42 = på et tilhørende kort
  Elevene legger seg ned med hodet på pulten, mens læreren deler ut et kort til hver. Når læreren gir klarsignal får elevene gå rundt i klasserommet og finne sin differanse-venn, altså den eleven som har et regnestykke der differansen er den samme. Etter hvert som de finner differansevennen sin går de bort til læreren, får det godkjent og setter seg i en ring til felles gjennomgang når alle har funnet vennen sin.

Problemløsningsoppgaver:

 • Du har 2 kroner igjen etter at du kjøpte godteri. Hvor mange penger hadde du med deg, og hva har du kjøpt?
  Finn flere løsningsforslag.
 • En sommer var Anne Marte på besøk hos farmor. I hagen til farmor var det et hønsehus.
  En natt hørte Anne Marte et forferdelig leven i hønsehuset. Det var reven! Anne Marte sprang ut det forteste hun kunne. Når hun kom ut i hønsehuset var det bare tre høner og to kyllinger igjen. Hvor mange høner og kyllinger ble tatt av reven?
  Finn flere løsningsforslag.

Tallområdet 0 – 100

Problemløsningsoppgaver:

 • Du har 4 kroner igjen etter at du kjøpte godteri. Hvor mange penger hadde du med deg, og hva har du kjøpt?
  Finn flere løsningsforslag.
 • En sommer var Anne Marte på besøk hos farmor. I hagen til farmor var det et hønsehus.
  En natt hørte Anne Marte et forferdelig leven i hønsehuset. Det var reven! Anne Marte sprang ut det forteste hun kunne. Når hun kom ut i hønsehuset var det bare fire høner og to kyllinger igjen. Hvor mange høner og kyllinger ble tatt av reven?
  Finn flere løsningsforslag.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.