Telle alt

Konkretiseringsmateriell

Fingrer
Klosser
Kongler
Andre ting fra elevenes hverdag


Regnestrategi: Telle alt

Denne regnestrategien tar lang tid, og for svake tellere er det lett å telle feil.

«Å telle alt»-strategien er også lite hensiktsmessig når elevene skal arbeide med flersifrede tall.

Målet med undervisningen må være at elevene går fra «telle alt»-strategier til mer hensiktsmessige regnestrategier.

Tellestreker

Oppgave: JEG KAN LAGE TELLESTREKER_PDF

Advertisements