Telle videre fra tiervennen

Eks: 7 + 4 + 3 =
Når vi bruker denne regnestrategien, begynner vi med å addere tiervennene: 7 + 3 = 10. Deretter legger vi til resten, i dette tilfellet 4.
Vi tenker altså at 7 + 4 + 3 = 10 + 4.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.