Tiere og enere

N10: 

Det første tallet beholdes helt, og det neste deles opp slik at man hopper med tiere og enere.
Eks: 47 + 29 = 47 + 20 + 9 

A10: 

A10 er en variant av N10, men ved A10 hopper man først til nærmeste hele tier og fortsetter videre med de hele tierne.
Eks: 47 + 29 = 47 + 3 + 20 + 6

Regnestrategi-plakat

 

Læringsstøtte til vegg: Tallhus. Oppheng klasserom.

Læringsstøtte til vegg:Å regne med tiere og enere

Læringsstøtte til vegg: Å regne med tiere og enere_læringsstøtte til vegg


Tiere og enere

 • Læringsstøtte til vegg: Tallhus. Oppheng klasserom.
 • NRK Skole:
  NRK Super: MK-X episode 1
  NRK Super: MK-X episode 7
  NRK Super: MK-X episode 4 sesong 2
 • Siffer: Siffer (læringsstøtte til vegg)
 • Tallhus:Tallhus
  Jobb med konkreter (penger, crusinairestaver, osv) i tallhus.
  Tallhus – elevene fyller ut (Kristine Solheim)
 • Del opp tall i tiere og enere
  Oppgave: Del tosifrede tall i tiere og enere
  Oppgave: Del opp tallene i tiere og enere
 • Undervisningsopplegg: På undervisningstips.wordpress.com har Britt et godt tips til undervisning om emnet sortering/ener-og tierplass.
 • Spill:
  Høyest og lavest mulig tall med tiere og enere

  Kast to terninger og lag et tall. Bruk gjerne spesialterninger.
 • Rutenett: Tiere og enere – fargelegg riktig antall ruter
 • Penger:
  Formingsoppgave. Bruk penger for å vise sammenhengen mellom tallene 1 og 11, 2 og 12, 3 og 13, osv. Lag to felt, la venstre siden være tierplassen og høyre enerplassen. La elevene få klippe ut og lime inn penger selv:
  Tierplass og enerplass.
 • Tom tallinje:
  Oppgaver:
  Tom tallinje_hoppe med tiere og enere – hopp fremover  1 (Kristine Solheim)
  Eks: Tallet er 24. Tegn tierhopp og enerhopp.
  Tom tallinje_hoppe med tiere og enere – hopp via nærmeste tier 2 – Denne måten å hoppe på tallinja på innebærer at elevene må forstå hva som menes med «nærmeste tier». Tierhopp og enerhopp på tom tallinjeDette kan være vanskelig i starten for mange.
  —> Morsom aktivitet 1:
  Denne oppgaven egner seg godt når man jobber med tallforståelse og plassverdisystemet. Tenk at klasserommet er en tom tallinje. Avtal med elevene at når man hopper med to samlede bein, så hopper man tiere. Når man tar et skritt med en fot, så hopper man enere. Få en elev frem og vis eleven en lapp med et tall som de andre elevene ikke skal se. Nå skal eleven hoppe tallet på tallinja. De andre elevene skal gjette hvilket tall eleven hoppet. Eksempel:
  1) Tallet er 69. Da kan eleven hoppe 6 tiere og 9 enere.Tiere og enere_hopp fremover og bakover
  2) Eleven kan også hoppe 7 tiere og så 1 ener tilbake.
  —> Morsom aktivitet 2:
  Fest et tallkort under pulten til elevene i forkant av timen. Etter gjennomgangen av å hoppe om nærmeste tier på tallinja kan du be elevene om å se om de finner en lapp under pulten sin. Si: «De som har et tall der den nærmeste tieren er 40 kan reise seg», deretter: «De som har et tall der den nærmeste tieren er 50 kan reise seg nå», osv.
 • Addisjon med tiere og enere på tom tallinje
  Oppgaver:
  Oppgave_Addisjon på tom tallinje_eks 65+30

Tallområdet 0-20

Tallområdet 0-100

Tierplass + tierplass og enerplass + enerplass

Det høyeste tallet + tiere og enere i det andre

Tallområdet 0-1000

 • Bruk kunnskap elevene har fra før:
  5 + 3 = 8
  45 + 3 = 18
  145 + 3 = 148
  845 + 3 = 848
 • Utfordring:
  Et regnestykke består av to tresifrede talll som skal adderes med hverandre. Svaret er også tresifret. Tegn opp regnestykket på tavla, og la hvert siffer bli representert med en sirkel. Plasser sifrene 1-9 o rutene slik at regnestykket blir riktig.
 • Ligninger:
  Finn det ukjente tallet_konkreter og tegning_(hundrere, tiere, enere, tresifrede tall)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.