Tiervenner

Konkretiseringsmateriell 

Tiervenner_hjerter_læringsstøtte til vegg
Tierrammer_mal_pdf
Penger
Klosser, legobiler, kongler , osv.

Sang:


Regnestrategi: Tiervenner

Tallområdet 0 – 10

0 + 10 = 10                      10 – 0 = 10IMG_Tiervenner
1 + 9 = 10                         10 – 1 = 9
2 + 8 = 10                        10 – 2 = 8
3 + 7 = 10                         10 – 3 = 7
4 + 6 = 10                        10 – 4 = 6
5 + 5 = 10                         10 – 5 = 5

 • Læringsstøtte til vegg: 
  Tiervenner_hjerter_læringsstøtte til vegg
 • Sang:
  Sangen om tiervenner
 • Video:
  Se episoden MK-X: Tiervenner (1:8) sesong 2 (16 min)
 • Gruppering:
  Bruk ulike konkreter, gjerne ting hentet fra barnas hverdag (klosser, lekebiler, kongler, osv.). Finn tallvenner som til sammen blir 10.
  Bruk også tierrammer til konkretiseringsmateriell.
  Arbeidsark: Gruppering_sirkler_tiervenner
 • Oppgaver på internett:
  Salaby
  Save the whale
  Radius
  Radius Regnemester
  Grunntall
 • Aktiviteter:
  Hemmelig boks:
  Legg 10 melkekorker e.l. i en eske og ta bort f.eks. 4. Hvor mange melkekorker er i boksen nå? Snakk om ulike måter å tenke på for å finne svaret.
  Finn din tiervenn: Gi elevene hvert sitt hjertekort med tall på. La elevene finne sin tiervenn! Mal: hjertekort_små
  Plakat: Lag din egen plakat med tiervenner ! Forstørr til A3 og la hver enkelt elev lage en tiervennplakat som de kan ta med seg hjem og henge opp på rommet sitt.
  (Gonxhe Kovaci)
  Erteposer: La elevene stille seg opp på rekke. Si en tiervenn og kast erteposen til en av elevene. Eleven skal si tiervennen til tallet og deretter kaste erteposen tilbake igjen.
  StafettSett opp kjegler med tallene fra 0 – 10 (gjerne laminert). Elevene trekker lapper med tall og springer rundt tiervennen.
  Takk for i dag: Be en og en elev komme til døra for å hilse. F.eks. sier jeg: «Takk for i dag! 3!”, og eleven må si: «Takk for i dag! 7». Hver enkelt får et tier-venn-spørsmål.
 • Spill: 
  Domino:
  Domino_tiervenner_subtraksjon_tallene 0-10 (forstørr fra A4 til A3 dersom du ønsker større spillkort)
  Bingo:
  Bingo med tiervenner_1 spillbrett
  Bingo med tiervenner_4 spillbrett
  Kortstokk:
   
  Bruk en kortstokk uten 10`ere og bildekort. Stokk kortene og del dem ut. Spilleren som deler ut begynner og legger et kort på bordet. Neste spiller ser om han har et kort som blir 10 sammen med kortet på bordet. Har han det, får han stikket. Hvis ikke sier han «pass» og turen går til neste spiller. Spillerne skal legge første kort på bordet etter tur. Spillet fortsetter til alle kortene er delt ut. Den som da har flest tiervenner, vinner.
tiervenner 6

Foto: Gøril Mortensen Engstad

tiervenner_gøril

Foto: Gøril Morensen Engstad

Forslag til hvordan man kan introdusere tiervenner:

 • Tavla: Tegnet 6 røde hjerter.
 • Hemmelig boks med 10 melkekorker: En elev kom fram og tok ut en melkekork. Hvor mange korker er i boksen? Gi elevene god tid til å tenke. Viktig at den som svarer forklarer hvordan vedkommende har tenkt for å komme frem til svaret. Er det noen som har tenkt annerledes? Diskuter ulike regnestrategier.  Skriv tiervennene 1 og 9 på hver side av hjertet. Gjenta dette for hver av tiervennene.
 • Tenkeoppgave: Hvorfor trenger vi ikke å finne tiervennen til tallene 6, 7, 8, 9 og 10 når vi allerede har funnet tiervennene til tallene fra 0 – 5?
 • Viktig å understreke at alle kan bruke den regnemåten som de liker best!
 • Individuell oppgave: Hemmelig boks. Hvor mange epler er i den hemmelige esken?

Tallområdet 0 – 100

31 + 9 = 40                40 – 9 = 31
32 + 8 = 40               40 – 8 = 32
33 + 7 = 40               40 – 7 = 33
34 + 6 = 40              40 – 6 = 34
35 + 5 = 40               40 – 5 = 35

 • SPILL:
  Brettspill med terning:
  Mattespill_addisjon med tiervenner_tallene fra 0-100
  Brettspill – trekk en tiervenn:
  Mattespill_tiervenner med tosifrede tall addisjon (Kristine Solheim)
  Finn 2 riktige svar:

  Spill_2 svar_tiervenner_addisjon_0-100
  Legg alle tier-kortene i en bunke midt på bordet med tallene vendt ned. Dette er svar på regnestykkene. Kortene med regnestykker deles ut slik at alle spillerne får like mange kort hver.
  En spiller snur et tierkort slik at alle får se det. Det skal være to regnestykker som passer til kortet. De som har disse kortene, legger kortene frem ved siden av svaret. Deretter er det neste spiller sin tur til å snu et tierkort. Slik fortsetter det.
  Vinneren er den som blir kvitt kortene sine først.
  Domino:
  Domino_tiervenner_subtraksjon_0-100
  Del ut kortene slik at alle spillerne får like mange kort hver. Den som har START-kortet begynner. Les opp regnestykket og legg kortet på bordet. Den som har det riktige svaret, leser opp svaret å regnestykket og forteller hvordan man kan bruke tiervenner for å finne svaret. Deretter leser denne spilleren opp det neste regnestykket. Slik fortsetter det helt til spillet er ferdig.