Statistikk og sannsynlighet

Statistikk

Sentralmål og variasjonsbredde:
Å velge det beste sentralmålet (Powerpointpresentasjon)

Sektordiagram:
Sektordiagram (Powerpointpresentasjon)
Oppgave (Undersøkelse i klassen)

Kritisk bruk av diagrammer:
Kritisk bruk av diagrammer (Powerpointpresentasjon)

Sannsynlighet

Kombinatorikk:
Kombinatorikk (Powerpointpresentasjon)

De store talls lov og den uniforme sannsynlighetsmodellen:
Å finne sannsynligheten (Powerpointpresentasjon / aktivitet med terninger)

Coin toss – interaktiv

Oppsummeringer av temaet sannsynlighet:
Sannsynlighet – en kort oppsummering (Handout / legges ut på fronter)
Sannsynligheten for å få minst en sekser på to terninger (Handout / legges ut på fronter)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.