Regne om tieren

Til læreren:
Eks: 34 – 7 =

Her er det viktig at elevene forstår hvilken vei vi må bevege oss på tallinja.

Vær obs på begrepet “nærmeste tier”. Når vi bruker regnestrategien “fylle opp tieren” kan det være lett å komme til å bruke begrepet “nærmeste tier”. Vær obs på at dette kan føre til misforståelser. F.eks. 12+9 er nærmeste tier 10, og ikke 20.

Denne regnestrategien tilsvarer «å fylle opp tieren» i addisjon. I tillegg jobber vi med «tiere og enere».

Øv på å telle nedover!

Generelt: Alle elevene trenger ikke gjøre alle oppgavene!

Tallinjeoppgavene:
Diskuter underveis i arbeidet: Er det noen andre måter vi kan fine svaret på?

Ord og begreper

Eksempler:
«regne om»
(nærmeste) tier
tiere og enere
tierplass og enerplass
subtraksjon/minus
tieroverganger

Intro

Telleøvelser

Marsjer i takt og tell sammen: “100, 99, 98…”. Når dere kommer til 90 sier læreren “FRYS!”, og alle stopper midt i bevegelsen. 
– Hvilket tall er en mindre enn 90?, spør læreren.
Elevene som står i frys får rekke opp hånda, og eleven som svarer riktig får velge neste bevegelse. For eksempel: “89 er 1 mindre enn 90. Nå skal vi gjøre knebøy!”.

For å få med tierovergangen starter dere å telle fra 90, og fortsetter nedover til neste hele tier, denne gangen mens dere gjør knebøy. På 80 sier læreren frys igjen. Elevene gjetter tallet som er 1 mindre, og velger så en ny bevegelse. Fortsett slik til dere kommer i mål!

Øv med klosser

Arbeidsark: Intro med klosser (1)

Arbeidsark: Intro med klosser (2)

Arbeidsark: Intro med klosser (3)

Oppgaver (0-20)

Arbeidsark: Regne om tieren på tallinje (0-20)

Arbeidsark: Regne om tieren på tom tallinje (0-20)

Oppgaver (0-100)

Arbeidsark: Regne om tieren på tom tallinje (0-100), nivå 1

Spill

%d bloggere liker dette: