Tiervenner og hundrervenner

Til læreren:

Start gjerne dagen med å synge tiervennsangen til god-morgensang! Slik får du tiervenner til å bli en del av den daglige rutinen. Det er en fordel å vise mengden tallene i sangen representerer ved å holde opp fingrene under sangen. Still oppfølgingsspørsmål om tiervenner etterpå.

I første klasse gir jeg oppfølgingsspørsmål som dette:

– Hva er tiervennen til 5?
– 5 + (et tall) er 10. Hvilket tall?
– 10 er lik 2 + (hvilket tall)?

I andre klasse gir jeg elevene spørsmål som i første klasse, men etter hvert som det sitter, så går jeg videre, omtrent slik:

– Hva er tiervennen til 5? (elevene svarer)
Hvordan kan vi vite at 5 og 5 er tiervenner? (her må elevene argumentere med at 5+5 er 10, og 10-5 er 5)
– Hvordan kan vi bruke tiervenner i regning? Gi eksempler! (10-4= tiervennen til 4, 31+9 er 40 fordi 1 og 9 er tiervenner, 40-31 er 9 av samme grunn, osv)

Uansett årstrinn, viser jeg til navnet på regnestrategien når elevene forteller hvordan de tenker for å finne svaret.

Regnestrategi-plakater

Denne plakaten kan du laste ned på siden MATEMATIKK – Regnestrategier.

Læringsstøtte til vegg

Intro

Forslag til hvordan man kan introdusere tiervenner:

  • Tavla: Tegnet 6 røde hjerter.
  • Hemmelig boks med 10 melkekorker: En elev kom fram og tok ut en melkekork. Hvor mange korker er i boksen? Gi elevene god tid til å tenke. Viktig at den som svarer forklarer hvordan vedkommende har tenkt for å komme frem til svaret. Er det noen som har tenkt annerledes? Diskuter ulike regnestrategier.  Skriv tiervennene 1 og 9 på hver side av hjertet. Gjenta dette for hver av tiervennene.
  • Tenkeoppgave: Hvorfor trenger vi ikke å finne tiervennen til tallene 6, 7, 8, 9 og 10 når vi allerede har funnet tiervennene til tallene fra 0 – 5?
  • Viktig å understreke at alle kan bruke den regnemåten som de liker best!
  • Individuell oppgave: Hemmelig boks. Hvor mange epler er i den hemmelige esken?

Sanger

Sangen om tiervenner

Tiervennersang

Rockemani sin tiervennsang

Andre tiervennsanger

Youtube: Tiervenner-sangen (Rockamani)

Youtube: Tiervenner-sangen 2 (Rockamani)

Youtube: Tiervenner-sangen (Rockemani)

Nrk Skole: MKX

«Emmas pappa prøver å få jobb på Lekefabrikken. Skal han få jobben, må han løse oppgavene han får fra sjefen Katarina. Når han møter den sleipe Konrad, trenger han Emmas hjelp. Klarer Emma å telle og pakke lekene riktig, med litt hjelp fra MK-X?»
Se episoden på NRK!

Aktiviteter

Finn din tiervenn

Gi elevene hvert sitt hjertekort med tall på. La elevene finne sin tiervenn! Mal: hjertekort_små

Hemmelig boks

Legg 10 melkekorker e.l. i en eske og ta bort f.eks. 4. Hvor mange melkekorker er i boksen nå? Snakk om ulike måter å tenke på for å finne svaret.

Kast ball

La elevene stille seg opp på rekke. Si en tiervenn og kast ballen til en av elevene. Eleven skal si tiervennen til tallet og deretter kaste ballen tilbake igjen. Fin uteskoleaktivitet!

Tiervennstafett

Sett opp kjegler med tallene fra 0 – 10 (gjerne laminert). Elevene trekker lapper med tall og springer rundt tiervennen.

Legg ut tallsymbolene fra 1-10 på bakken. Førstemann kaster en terning, sier tallet høyt og løper til tiervennen til tallet.

Rutenett på asfalten

Tegn et rutenett med 4 x 4 ruter på asfalten. Skriv tallene fra 0-10 og sett kryss i de resterende rutene. Jobb sammen to og to. En hopper til ei rute, og den andre hopper til tiervennen. Skriv eventuelt regnestykkene i boka.

Kortspill

Bruk en kortstokk uten 10`ere og bildekort. Stokk kortene og del dem ut. Spilleren som deler ut begynner og legger et kort på bordet. Neste spiller ser om han har et kort som blir 10 sammen med kortet på bordet. Har han det, får han stikket. Hvis ikke sier han «pass» og turen går til neste spiller. Spillerne skal legge første kort på bordet etter tur. Spillet fortsetter til alle kortene er delt ut. Den som da har flest tiervenner, vinner.

Takk for i dag!

Be en og en elev komme til døra for å hilse. Hver enkelt får et tiervenn-spørsmål. F.eks. sier jeg: «Takk for i dag! 3!”, og eleven må si: «Takk for i dag! 7». 

Lek butikk!

Lek butikk. La alle prisene på varene være i tallområdet 1-10. Elevene får 10 kr. hver som de kan handle for. Da blir vekslepengene alltid tiervennen til det varen koster.

Sant eller usant? Opp og stå!

ADDISJON
Alle elevene står på pulten. Læreren sier et regnestykke med hele tiere: «40+60!». 
Hvis læreren sier et regnestykke med hundrervenner, må elevene gå opp på pulten. Hvis det ikke er hundrervenner, blir elevene stående.  
Læreren spør: «Hvorfor mener du at 40 og 60 er hundrervenner, Ole?»
Eleven forteller: «Fordi 4 og 6 er tiervenner». 
Læreren kan også spørre en elev som har tatt feil: 
«Hvorfor valgte du å ikke gå opp på pulten?» Når eleven regner for å begrunne svaret sitt, finner man ut at det ikke stemmer. 

SUBTRAKSJON
Sant eller usant? Læreren sier et regnestykkke med minus, med bare hele tiere. Eks: «100-80=20». Hvis dette er et regnestykke der man kan bruke hundrervenner for å finne svaret, går elevene opp på pulten. Hvis ikke blir de stående.
For hver runde stiller læreren spørsmål som: 
«Hvorfor mener du at vi kan bruke hundrervenner for å løse regnestykket 100-80=20?». Den eleven som svarer, kan begrunne svaret sitt ved å bruke tiervenner: 
100-80=20 fordi 10-8=2″. 

Spill på internett

Save the whale

I Save the whale er hvalen fanget. Reparer røret slik at det til sammen blir ti ved å dra opp delen som mangler. Når du har klart det, kommer det vann i sjøen, og hvalen slippes fri.

Nyttige linker

⭐️ Telle videre og telle nedover

⭐️ Dobling og halvering

⭐️ Tiere og enere

⭐️ Fylle opp tieren og regne om tieren

⭐️ Finne forskjellen

⭐️ Regnestrategi-plakater

%d bloggere liker dette: