Andre aktiviteter

Læreplan i musikk

Les læreplanen i musikk på udir.no.

Takt og rytme

Kroppens egne rytmeinstrumenter
– Kjenn på hjerterytmen.
– På hvilke måter kan vi bruke kroppen vår som rytmeinstrument?
Bli kjent med kroppens egne rytmeinstrumenter: håndklapp, fingerknips og kneslag.
La eleven som kommer med forslaget få komme frem på tavla og lage en rytme som
resten av klassen skal herme etter.
– Kan vi lage rytmer på andre måter?

https://www.youtube.com/watch?v=Neyb3unS14M

Rytmeinstrumenter
–  La elevene bli introdusert for ulike rytmeinstrumenter: rytmepinne, rytmeegg, tromme,
marakas, kastanjetter, tamburin, bjellekrans og triangel.
–  Vis hvordan de brukes og la en og en elev få prøve. Elevene kan f.eks. lage en rytme som
resten av klassen skal klappe.

Klapp stavelser 
Start gjerne med å ta utgangspunkt i elevenes navn, det nære. Alle navn har en «rytme».
Velg et rytmeinstrument som sendes rundt. La elevene få si navnet sitt høyt, samtidig som de slår stavelsene i navnet sitt på rytmeinstrumentet. Resten av klassen hermer; de sier navnet til eleven høyt mens de klapper stavelsene. Det kan være en fordel å stå i ring.

Klapp rytmen
La en og en elev få komme frem og lage en rytme med rytmeinstrumentet sitt. Resten av klassen må spille den samme rytmen på sine rytmeinstrument, evt. klappe.

Klapp rytmen til kjente barnesanger. F.eks: «Bæ, bæ, lille lam», «Pål sine høner» og «Da klokka klang». I «Lisa gikk til skolen» faller rytmen sammen med melodien.

Lytt til musikk med ulike stemninger og tempo og prøv å klappe takten.

Klapp rytmer med enkle noter.

Rytmeøvelser

Liva Andersson underviser på Sejerø skole:

Musik og undevisning – Rytmisk center med Mikael Kjær

Leken «Samspill» 
La en av elevene få være lekeleder. Lekelederen skal ha to forskjellige instrumenter, som f.eks. xylofon og tromme. Instrumentene skal ikke være synlige for de andre. Det beste er om alle elevene kan ha et rytmeinstrument hver. Elevene har bare lov til å spille sammen med ett av instrumentene til lekelederen. Han/hun veksler på å spille på begge instrumentene, noe som gjør at resten av elevene må lytte seg frem til når de har lov til å spille med.
(Leken er hentet fra Ger Storms: 102 Musikkleker, Aschehoug 1982)

«Memory» med rytme
To elever går ut på gangen. De andre elevene i klassen går sammen to go to. Hvert parr bestemmer en rytme som de må huske. (Denne rytmen kan spilles på rytmeinstrument, klappes, osv.). Alle elevene stiller seg opp på to rekker, hulter til bulter. En fra hvert parr skal stå på hver rekke.
Når elevene ute på gangen kommer inn, skal de finne ut hvilke to elever som har den samme rytmen. Det er hver sin tur å velge to elever som skal lage rytmen sin.
Når de finner et parr, går parret til sides og setter seg bak den spilleren som klarte å få stikket.

Lydeventyr
Lag lydeventyr ved å bruke ulike rytmeinstrumenter.
– Spill en rytme. Hva skjedde? Snakk sammen om hvordan lydene kan tolkes. La elevene få
bruke sin tolkning som utgangspunkt for å skrive en historie.
– Les et eventyr eller en historie. La en gruppe elever få bruke ulike rytmeinstrument for å
illustrere det som skjer i historien.

Eks: Bukkene Bruse. Velg 5 elever som skal være skuespillere: en forteller, tre bukker og et troll. Finn et passende bord som kan være broa. Resten av elevene i klassen får utdelt rytmeinstrumenter, f.eks: triangel for forteller, tromme for troll, bjellekrans for lille bukken, marakas for mellomste og tamburin for den største bukkene bruse. Når fortelleren sier: «Så kom den lille bukkene bruse», må bjellekransene lage lyd og bli stille før bukken kan lage tripp, trapp over brua. Og før trollet kan si noe, må tromma ha slått noen ganger. Her er det viktig at alle elevene passer på og spiller når det er sin tur.

ButtonBass ReggaetonMixer
http://www.buttonbass.com/BlueReggaetonMixer.html

Bouncyballs
https://bouncyballs.org/

Talekor

Pass the shoe
En lek der elevene tar av seg en av skoene sine, setter seg i en ring og skal følge rytmen til sangen. Skoen skal de sende til eleven som sitter til venstre eller høyre for dem.

Noter

http://nortabs.net

Tekst

Lær elevene den engelske teksten på kjente melodier som f.eks. Lille Petter edderkopp.

Finn en enkel og kort melodi som elevene kjenner og la de lage sin egen tekst.

Lytting

Gjett hvilke lyder: http://www.raudebergskule.no/peiling/Lydar/index.htm

Lytt til et musikkstykke på youtube som er illustrert med bilder. Kan man høre fargene musikken bruker? Stemmer det når vi ser filmen?

Tegn til musikk og lag en utstilling. F.eks: De fire årstidene av Vivaldi.

Lytt til et musikkstykke. Hvilke historier ser elevene for seg?

«Peter og ulven» er blant annet fin å bruke til å lytte til, tegne og male til, lytte ut hvilke instrumenter man hører, dramatisere, osv.

Musikk fra andre kulturer.

https://www.youtube.com/watch?v=PylLb-TdMzg

Instrumenter

Lytt til ulike instrumenter: http://musikkisum.cappelendamm.no/c70275/sammendrag/vis.html?strukt_tid=70275

Musikkinstrumenter: Raudeberg skole

Hør de ulike musikkinstrumentene på
– Salaby.no (3.-4. klasse –> musikk –> lag musikk –> instrumenter)
– DSOkids.com

Spill kortskalle med musikkinstrumenter som tema.

Spill på glass.

Lag seljefløyte.

Lag ditt eget instrument: DSOkids.com
Eks:
dorull og gaffatape
bokser med godt festede lokk (f.eks. pringles)

Lag lydeventyr med instrumentene du har tilgjengelig eller lag lydene selv.

Lag egne rytmeinstrumenter.

Lag håndflateorgel: http://www.naturfag.no/forsok/vis.html?tid=402598 av elektrikerrør i plast.

Spill på kam!

https://ukutabs.com/j/jason-mraz/im-yours/
https://ukutabs.com/l/leonard-cohen/hallelujah/

http://www.funmusicforbeginners.com/program.html

Dans

http://danseinfo.no/

HSH Danseglede – Liv Ingrid Grov: Her finner du norske og utenlandske folkedanser. Alle dansene kan forklares og tipasses ut fra alderstrinn. Dersom du trykker på dansen, vil teksten til dansen komme opp.

En bonde i vår by: sanglek for elever på småskoletrinnet. Teksten finner du på barnesanger.no .

Finn en sang og lag en dans til sangen.

ndla – folkedans

Folkedans: Norsk klappdans

Danseleken.

Tegn

Dyrenes karneval – «Carnival of the animals» er et klassisk musikkstykke der de ulike satsene skal beskrive dyr. Tegn det dyret du tror du hører.

Komponering

Lag lydkulisser til tekst, dikt eller eventyr (eks: halloweendikt).

Sett sammen lyder i ulik rekkefølge.

Jobb med lange toner/korte toner. Sterkt/svakt. Hurtig/langsomt. Ulike klanger.

Lag musikk til et bilde.

Komponer musikk etter Veslefrikkmetoden.
Veslefrikkmetoden består av 6 trinn: velg tema, eksperimenter, skisser en form, komponer,, øv og framfør. Ved å følge lenken kan du lese mer om Veslefrikkmetoden og om hvert av trinnene den nnebærer.

På denne siden får du også laste ned gratis

Øv inn et rytmisk underlag, lag musikk som passer til.

Les Minken Fossheim sine eventyr om komponister (Mozart, Beethoven, Grieg og Bach). Finnes både som lydbok og eventyrbok.

Låtskriverkurs med Gatas Parlament. Se leksjonene på Nrk Super.

Sang

Hode, skulder, kne og tå
Per Sjuspring

Syng kanon: Fader Jakob, Brann i Tuddal

Sangleken.

Klappeleker.

Bøker

Fagbøker:

Sangbøker:

Ut på golvet – Norsk kulturskoleråd.
8 stk cd m/ dans. DVD og hefter m/ instruksjon.

Boka «Rytmehuset» har mange opplegg.

«Spilletrilleboka» av Sølvi Refvik.

KorArti

Tritonus

Musikkrommet – blogg for musikklærere

%d bloggere liker dette: