Lag danser selv

Improsirkel for dans

Alle deltakerne står i sirkel. Sett på en sang med tydelig puls, slik at det er lett å holde takten og vite når man skal bytte. Førstemann starter med å finne på en bevegelse som man skal gjøre over to takter. Deretter svarer resten av sirkelen med samme bevegelse over de neste taktene. Deretter er det nestemann sin tur å finne på. Gå hele runden minst en gang. Alt er lov!

Lag dans etter telefonnummer

Bestem en bevegelse til hvert av tallene fra 0 til 9. Del elevene i grupper og velg et mobilnummer til hver av gruppene. Fremfør dansene for resten av klassen!