Rytmeinstrumenter

Kroppens egne rytmeinstrumenter

– Kjenn på hjerterytmen.
– På hvilke måter kan vi bruke kroppen vår som rytmeinstrument?
Bli kjent med kroppens egne rytmeinstrumenter: håndklapp, fingerknips og kneslag.
La eleven som kommer med forslaget få komme frem på tavla og lage en rytme som
resten av klassen skal herme etter.
– Kan vi lage rytmer på andre måter?

https://www.youtube.com/watch?v=Neyb3unS14M

Rytmeinstrumenter

–  La elevene bli introdusert for ulike rytmeinstrumenter: rytmepinne, rytmeegg, tromme,
marakas, kastanjetter, tamburin, bjellekrans og triangel.
–  Vis hvordan de brukes og la en og en elev få prøve. Elevene kan f.eks. lage en rytme som
resten av klassen skal klappe.

Klapp stavelser 

Start gjerne med å ta utgangspunkt i elevenes navn, det nære. Alle navn har en «rytme».
Velg et rytmeinstrument som sendes rundt. La elevene få si navnet sitt høyt, samtidig som de slår stavelsene i navnet sitt på rytmeinstrumentet. Resten av klassen hermer; de sier navnet til eleven høyt mens de klapper stavelsene. Det kan være en fordel å stå i ring.

Klapp rytmen

La en og en elev få komme frem og lage en rytme med rytmeinstrumentet sitt. Resten av klassen må spille den samme rytmen på sine rytmeinstrument, evt. klappe.

Klapp rytmen til kjente barnesanger. F.eks: «Bæ, bæ, lille lam», «Pål sine høner» og «Da klokka klang». I «Lisa gikk til skolen» faller rytmen sammen med melodien.

Lytt til musikk med ulike stemninger og tempo og prøv å klappe takten.

Klapp rytmer med enkle noter.

Rytmeøvelser

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=rjaYkGMWPjs?version=3&rel=1&fs=1&autohide=2&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&wmode=transparent]

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=ul-LdG_aqek?version=3&rel=1&fs=1&autohide=2&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&wmode=transparent]

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=bEW7TGtmkSY?version=3&rel=1&fs=1&autohide=2&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&wmode=transparent]

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=sOA4ZJ1Ipbw?version=3&rel=1&fs=1&autohide=2&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&wmode=transparent]

Leken «Samspill» 

La en av elevene få være lekeleder. Lekelederen skal ha to forskjellige instrumenter, som f.eks. xylofon og tromme. Instrumentene skal ikke være synlige for de andre. Det beste er om alle elevene kan ha et rytmeinstrument hver. Elevene har bare lov til å spille sammen med ett av instrumentene til lekelederen. Han/hun veksler på å spille på begge instrumentene, noe som gjør at resten av elevene må lytte seg frem til når de har lov til å spille med.
(Leken er hentet fra Ger Storms: 102 Musikkleker, Aschehoug 1982)

«Memory» med rytme

To elever går ut på gangen. De andre elevene i klassen går sammen to go to. Hvert parr bestemmer en rytme som de må huske. (Denne rytmen kan spilles på rytmeinstrument, klappes, osv.). Alle elevene stiller seg opp på to rekker, hulter til bulter. En fra hvert parr skal stå på hver rekke.
Når elevene ute på gangen kommer inn, skal de finne ut hvilke to elever som har den samme rytmen. Det er hver sin tur å velge to elever som skal lage rytmen sin.
Når de finner et parr, går parret til sides og setter seg bak den spilleren som klarte å få stikket.

Lydeventyr

Lag lydeventyr ved å bruke ulike rytmeinstrumenter.
– Spill en rytme. Hva skjedde? Snakk sammen om hvordan lydene kan tolkes. La elevene få bruke sin tolkning som utgangspunkt for å skrive en historie.
– Les et eventyr eller en historie. La en gruppe elever få bruke ulike rytmeinstrument for å
illustrere det som skjer i historien.

Eks: Bukkene Bruse. Velg 5 elever som skal være skuespillere: en forteller, tre bukker og et troll. Finn et passende bord som kan være broa. Resten av elevene i klassen får utdelt rytmeinstrumenter, f.eks: triangel for forteller, tromme for troll, bjellekrans for lille bukken, marakas for mellomste og tamburin for den største bukkene bruse. Når fortelleren sier: «Så kom den lille bukkene bruse», må bjellekransene lage lyd og bli stille før bukken kan lage tripp, trapp over brua. Og før trollet kan si noe, må tromma ha slått noen ganger. Her er det viktig at alle elevene passer på og spiller når det er sin tur.

Digitale verktøy

ButtonBass ReggaetonMixer
http://www.buttonbass.com/BlueReggaetonMixer.html

Bouncyballs
https://bouncyballs.org/

Pass the shoe

En lek der elevene tar av seg en av skoene sine, setter seg i en ring og skal følge rytmen til sangen. Skoen skal de sende til eleven som sitter til venstre eller høyre for dem.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=vvmutR4CpGg?version=3&rel=1&fs=1&autohide=2&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&wmode=transparent]

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=yvLNa6L7yi0?version=3&rel=1&fs=1&autohide=2&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&wmode=transparent]

When I`m gone

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=cmSbXsFE3l8?version=3&rel=1&fs=1&autohide=2&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&wmode=transparent]

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=m5zuY4Nprk0?version=3&rel=1&fs=1&autohide=2&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&wmode=transparent]

Body percussion

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=videoseries?list=PLksCU6JSBYENnIg5sCNdQQyZtdgheuGJq&hl=en_US]

Lag egne rytmeinstrumenter!

Eks:
dorull og gaffatape
bokser med godt festede lokk (f.eks. pringles)

DSOkids.com

%d bloggere liker dette: