Arbeidsmåter

Rett eller galt? Ta stilling til påstander.

Faktasetninger

Hva husker du?

Læringsbillett

Ord og begreper

Tegning

Tegneserie

Forsøk og eksperimenter

Sammendrag

Tankekart

Uteskole – bruke naturen i nærmiljøet

Tema – og prossjektarbeid