Følelser

Intro

Oppstart
* Hva er følelser?
* Hvorfor er følelser viktig?
* Hvilke følelser vet dere om? (Lag et tankekart felles på tavla).
Har du vært redd/glad/sint osv før? Fortell!
Hvordan ser vi ut i ansiktet når vi har denne følelsen? (Lag ansiktsuttrykket)

Skriveoppgave:
Bruk følelsene dere har skrevet på tankekartet og skriv en setning om hver.
Eks:
Jeg blir glad når …
Jeg blir sint når …
Jeg blir sur når …
Overskrift: FØLELSER
Skriverammer finner du under norsk – skrivemaler.


Aktiviteter

 • TRYLL:
  Utstyr: hatt, tryllestav (er ikke nødvendig!) Trylleren sier:
  “Jeg tryller dere til å bli redde!” – og alle bli redde.
  “Jeg tryller dere til å bli sinte!” – og alle bli sinte, osv.
 • VIS FØLELSER MED UTSAGN: 
  Vis ulike følelser med et og samme utsagn. De andre skal gjette hvilken følelse:
  “Jeg skal spise is…”
  “Jeg skal i barnehagen i dag…”
  “Jeg skal ikke si det til noen…”

Glad

 • Klassesamtale:
  – Hvordan kan vi se at noe er glad?
  – Hva er det som gjør deg glad?
  – Hva har du gjort for å gjøre andre glad?
 • Tegn noe som gjør deg glad!
 • Hva kan klassen gjøre sammen for å gjøre noen andre glad?
  – Skrive brev til noen som er syke.
  – Si hyggelige ting til andre ute i friminuttet.
 • Sanger:

Trist

 • Klassesamtale:
  – Hvordan kan vi se at noen er trist?
  – Hva er det som gjør deg trist?
  – Hva har du gjort for å gjøre andre glad?
 • Jobb med klasseregelen: “Vi inkluderer alle i leken”
  – Hvordan føles det å ikke få være med på leken?
  – Hva kan vi gjøre når vi ser at noen er alene?
  Del klassen opp i lekegrupper. Hver gruppe får i oppgave å bestemme seg for en aktivitet de ønsker å gjøre sammen. Gå ut i skolegården og lek. Det er viktig at alle på gruppa blir inkludert i leken.
  Ha felles oppsummering etterpå. La elevene få fortelle:
  – Hvordan var det å leke i lekegrupper?
  – Hvilken aktivitet valgte dere? Hvorfor? Var det vanskelig å bli enige? Hva gjorde dere for at alle skulle klare å samles om en aktivitet? (Her er det mange gode løsningsmuligheter: hver sin tur å bestemme, ellinger, avstemning, osv).