Følelser

Intro

Oppstart
* Hva er følelser?
* Hvorfor er følelser viktig?
* Hvilke følelser vet dere om? (Lag et tankekart felles på tavla).
Har du vært redd/glad/sint osv før? Fortell!
Hvordan ser vi ut i ansiktet når vi har denne følelsen? (Lag ansiktsuttrykket)

Skriveoppgave:
Bruk følelsene dere har skrevet på tankekartet og skriv en setning om hver.
Eks:
Jeg blir glad når …
Jeg blir sint når …
Jeg blir sur når …
Overskrift: FØLELSER
Skriverammer finner du under norsk – skrivemaler.


Aktiviteter

 • TRYLL:
  Utstyr: hatt, tryllestav (er ikke nødvendig!) Trylleren sier:
  «Jeg tryller dere til å bli redde!» – og alle bli redde.
  «Jeg tryller dere til å bli sinte!» – og alle bli sinte, osv.
 • VIS FØLELSER MED UTSAGN: 
  Vis ulike følelser med et og samme utsagn. De andre skal gjette hvilken følelse:
  «Jeg skal spise is…»
  «Jeg skal i barnehagen i dag…»
  «Jeg skal ikke si det til noen…»
 • Mim en følelse:
  En elev mimer en følelse. De andre elevene gjetter hvilken følelse som mimes.
 • Gjett hvilken følelse:
  Gruppa blir enige om hvilken følelse som skal formidles. Den som skal gjette følelsen må ikke høre det. Når den som skal gjette kommer inn, sier han hva han vil at gruppa skal gjøre.
  F.eks: gruppa har blitt enige om at de skal være lei seg. Da skal gruppa spille fotball mens de er lei seg. Den som gjetter skal prøve å finne ut følelsen til gruppa. På denne måten trenes evnen til å lese andres kroppsspråk, og bli bevisst sitt eget (denne aktiviteten er hentet fra www.linktillivet.no).
 • Simon sier:
  Læreren gir kommandoer, og hver gang kommandoen stater med «Simon sier …», skal deltakerne følge kommandoen. Dersom læreren bare sier hvilken følelse de skal vise, uten å starte med «Simon sier …», skal elevene fortsette å vise den følelsen de siste fra før. Gjør de feil, går de ut av leken. Den som blir igjen til slutt har vunnet.

Glad

 • Klassesamtale:
  – Hvordan kan vi se at noe er glad?
  – Hva er det som gjør deg glad?
  – Hva har du gjort for å gjøre andre glad?
 • Tegn noe som gjør deg glad!
 • Hva kan klassen gjøre sammen for å gjøre noen andre glad?
  – Skrive brev til noen som er syke.
  – Si hyggelige ting til andre ute i friminuttet.
 • Sanger:
https://www.youtube.com/watch?v=re_CNs92TEY

Trist

 • Klassesamtale:
  – Hvordan kan vi se at noen er trist?
  – Hva er det som gjør deg trist?
  – Hva har du gjort for å gjøre andre glad?
 • Jobb med klasseregelen: «Vi inkluderer alle i leken»
  – Hvordan føles det å ikke få være med på leken?
  – Hva kan vi gjøre når vi ser at noen er alene?
  Del klassen opp i lekegrupper. Hver gruppe får i oppgave å bestemme seg for en aktivitet de ønsker å gjøre sammen. Gå ut i skolegården og lek. Det er viktig at alle på gruppa blir inkludert i leken.
  Ha felles oppsummering etterpå. La elevene få fortelle:
  – Hvordan var det å leke i lekegrupper?
  – Hvilken aktivitet valgte dere? Hvorfor? Var det vanskelig å bli enige? Hva gjorde dere for at alle skulle klare å samles om en aktivitet? (Her er det mange gode løsningsmuligheter: hver sin tur å bestemme, ellinger, avstemning, osv).

Sint

Å vise empati

%d bloggere liker dette: