Insekter

Neslesommerfugl

Foto og copyright: Anne Marte N. Sandnes

Admiral

Foto og copyright: Anne Marte N. Sandnes

Tistelsommerfugl

Foto og copyright: Anne Marte N. Sandnes