Grammatikk

Ordklasser

Substantiv

 • Definisjon:
  Et substantiv er ord som setter navn på ting. Substantiv kalles derfor også navnord. Vi skiller mellom to hovedgrupper substantiv:
  fellesnavn (pult, stol, sekk)
  – egennavn (Oslo, Norge, Sandra, Hussein) (
  Kilde: Store norske leksikon)
 • Power point til felles gjennomgang: PP_Hva er et substantiv
  Mål: Kunne forklare hva et substantiv er.
 • Oppgave: Jeg finner substantiv_fellesnavn og egennavn
 • Tenk og skriv: I løpet av en dag ser vi ganske så mye! Skriv ei liste med substantiv som forteller hva du ser i løpet av en dag; fra du åpner øynene dine om morgenen til du legger deg om kvelden. et kan være både fellesnavn og egennavn.
 • Alias: Beskriv et substantiv uten å bruke selve ordet på det du beskriver. De andre på gruppa gjetter.
 • Lapp i panne: Hvilket substantiv har jeg?
 • Tokolonnenotat: Bruk et tokolonnenotat der den ene kolonnen er en liste over substantiv og den andre kolonnen er en liste over ord som ikke er substantiv.
 • Substantivlek: Del elevene opp i små grupper. Hver gruppe får utdelt et ark med kategorier på substantivene de skal finne. Deretter skal de innen en gitt tid (f.eks. 15 min) finne substantiver innen kategoriene som starter med bokstavene på arket.
  Etterpå går man gjennom svarene. De som har svart det samme som andre grupper får 0 poeng. De som har “unike” svar får 3 poeng.
 • Flasketuten peker på – lek:
  Utstyr: flaske og lapper med substantiv
  “Flasketuten peker på” kan lekes på flere måter, og kan blant annet brukes til å lære om substantiv. En elev begynner med å snurre flaska rundt. Den som flasketuten peker på, må trekke et substantiv-kort. Eleven skal deretter beskrive substantivet uten å bruke selve ordet.
  Den som klarer å gjette hvilket substantiv det er, er den neste som får snurre flaska.

Adjektiv

 • Oppgaver:
  Mia bildeMia_fyll inn med passende adjektiv
  Dødelige dinosaurer_fyll inn med passende adjektiv
 • Ord som beskriver deg: La en elev i klassen få komme frem. Hvilke adjektiv beskriver de positive egenskapene til denne eleven? La de andre elevene i klassen få komme med forslag. Skriv ei liste på tavla. Dere kan også eventuelt bruke tagul.com eller wordle.net slik at eleven kan få med seg ordene hjem.
 • Hvem er jeg? Skriv en liste med adjektiv som beskriver deg. Skriv deretter en tekst der du bruker adjektivene for å fortelle hvem du er. Læreren kan samle inn tekstene og lese de høyt for klassen. La elevene få gjette hvem teksten beskriver. Hvilke adjektiv var det som gjorde at eleven skjønte hvem som ble beskrevet?
 • Adjektivhistorie: Lag en adjektivhistorie. La elevene få fylle inn adjektivene som mangler. De som ønsker kan gjerne lese historien sin høyt for resten av klassen, slik at det blir tydelig hvor forskjellig historiene kan bli avhengig av hvilke adjektiv man velger. Bruk eventuelt denne:
  Adjektivhistorie_Det_trollet
 • Let etter adjektiv i leseleksa: Adjektiv_Disse adjektivene fant jeg i leseleksa mi
 • Tokolonnenotat: Bruk et tokolonnenotat der den ene kolonnen er en liste over adjektiv og den andre kolonnen er en liste over ord som ikke er adjektiv.

Personskildring

 • Skriveoppgave: Beskriv en person
 • Ord som beskriver deg: La en elev i klassen få komme frem. Hvilke adjektiv beskriver de positive egenskapene til denne eleven? La de andre elevene i klassen få komme med forslag. Skriv ei liste på tavla. Dere kan også eventuelt bruke tagul.com eller wordle.net slik at eleven kan få med seg ordene hjem.
 • Tegn og beskriv! Dette er en aktivitet som fint kan brukes som en starter. Dersom du velger å bruke den som en starter, kan det være lurt at alle elevene har et ark liggende på pulten sin når de kommer inn i klasserommet.
  Se for deg en person som du skal beskrive for elevene. Bruk adjektiv for å beskrive hvordan personen ser ut. La elevene få tegne etter hvert som du beskriver.
  Etterpå får alle elevene holde opp tegningen sin og vise den for klassen.
 • Rygg mot rygg: La to og to elever jobbe sammen. Hvert parr sitter rygg mot rygg. Den ene eleven beskriver hvordan en person ser ut, og den andre eleven tegner og følger instruksjonene gitt av medeleven. Bytt.
 • Muntlig aktivitet: La elevene få jobbe sammen i grupper på 3-4. Lag små lapper med navn på kjente figurer og karakterer fra filmer og serier som elevene kjenner til. Spill alias!

Skildre en gjenstand

Vi beskriver gjenstander ved hjelp av disse fire uttrykkene:

 • Likhet / ulikhet
 • Hel / del
 • I forhold til
 • Symbol for
 • Tegn og beskriv! Dette er en aktivitet som fint kan brukes som en starter. Dersom du velger å bruke den som en starter, kan det være lurt at alle elevene har et ark liggende på pulten sin når de kommer inn i klasserommet.
  Se for deg en gjenstand som du skal beskrive for elevene. Bruk adjektiv for å beskrive hvordan gjenstanden ser ut. La elevene få tegne etter hvert som du beskriver.
  Etterpå får alle elevene holde opp tegningen sin og vise den for klassen.
 • Hva er jeg? Beskriv en ting uten å si hva du beskriver. La de andre elevene gjette.
  Denne oppgaven kan gjøres både muntlig og skriftlig.
 • Rygg mot rygg: La to og to elever jobbe sammen. Hvert parr sitter rygg mot rygg.
  Den ene eleven beskriver hvordan en gjenstand ser ut, og den andre eleven tegner og følger instruksjonene gitt av medeleven. Bytt.

Verb

 • Tenk og skriv: I løpet av en dag gjør vi ganske så mye! Skriv ei liste med verb som forteller hva du gjør i løpet av en dag; fra du åpner øynene dine om morgenen til du legger deg om kvelden.
 • Mimelek: Mim et verb! De andre gjetter hvilket verb du mimer. Kan gjøres i mindre grupper og i full klasse.
 • Lapp i panne: Hvilket verb har jeg?
 • Tokolonnenotat: Bruk et tokolonnenotat der den ene kolonnen er en liste over verb og den andre kolonnen er en liste over ord som ikke er verb.
 • Flasketuten peker på – lek:
  Utstyr: flaske og lapper med verb
  “Flasketuten peker på” kan lekes på flere måter, og kan blant annet brukes til å lære om verb. En elev begynner med å snurre flaska rundt. Den som flasketuten peker på, må trekke et verb-kort. Eleven skal deretter beskrive verbet uten å bruke selve ordet.
  Den som klarer å gjette hvilket verb det er, er den neste som får snurre flaska.
 • Verb – vits: Hørt i grammatikktimen…
  Læreren: OK! Nå må dere forstå dette med verbets former. Hvilken tid er dette?
  Jeg sover, du sover, han sover, dere sover og de sover?
  Eleven: Midt på natten…

Oppsummering / repetisjon

 • Post it-lapper: Lag en stor plakat for hver ordklasse. Skriv navnet på ordklassen som overskrift på plakatene. Del klassen opp i grupper, og la hver av gruppene få en bunke med gule post it-lapper som de skal skrive ord på, for så å klistre ordet på riktig plakat.
  Neste time kan du følge opp med å vise plakater der du klistrer på kun de post it-lappene som var feil, for så å samtale felles om hvilken ordklasse ordene hører hjemme i.
 • Hopp i havet: Finn substantiv, adjektiv og verb. Bestem bokstaver selv!

Kj-lyden

REGEL:
De fleste ord med kj-lyd skriver vi med kj.
Noen ord har k eller tj.

Foran vokalene i, y og diftongen ei, skriver vi kj-lyden med k.

Kj-ord:

 • Eksempler: kjake, kjapp, kjede, kjeft, kjegle, kjekk, kjeks, kjele, kjelke, kjeller, kjemi, kjemme, kjempe, kjendis, kjenne, kjenning, kjent, kjepp, kjerne, kjerre, kjeve, kjevle, kjole, kjortel, kjæle, kjær, kjøle, kjønn, kjøpe, kjøre, kjøtt, kjølig, kjøkken, kjøpe, kjøtt, kjeltring, kjetting, kjerring, kjøleskap, kjær, kjæreste, kjærlighet, kjøretøy, kjøttmeis.
 • På finnetord.no er det en oversikt over ord som begynner med kj.
 • Liste til utskrift: Bruka lista med KJ-ord til diktater i små grupper eller som utgangspunkt for å skrive setninger, spørsmål eller fortellinger. Dette er et utvalg med noen av de vanligste kj-ordene.
 • Forming: Tegn en kjole på gråpapir og heng den opp på veggen. Inni kjolen skriver dere ord som har kj-lyden i seg.
 • Flasketuten peker på – lek:
  Utstyr: flaske og lapper med kj-ord
  “Flasketuten peker på” kan lekes på flere måter, og kan blant annet brukes til å lære om kj-ord. En elev begynner med å snurre flaska rundt. Den som flasketuten peker på, må trekke et kort med kj-ord. Eleven skal deretter beskrive kj-ordet uten å bruke selve ordet.
  Den som klarer å gjette hvilket kj-ord det er, er den neste som får snurre flaska.
 • Oppgaver på internett:
  – Ordtrener

K-ord:

I og Y de var så kry. De ville ikke J foran seg se.

I-en og Y-en de skulle til byen, så møtte de J-en,
men ville ikke se`en.

 • Eksempler på ki-ord: kikke, kikkert, kilde, kildesortere, kile, killing, kilo, kilometer, kime, kink, kinn, Kina, kinaputt, kineser, kino, kiosk, kirke, kiropraktor, kirsebær, kirurg, kiste
  Eksempler på ky-ord: keivhendt, kylling, kyndig, kynisk, kyr, kyse, kyss, kysse, kyst, kystvakt
 • På nettsiden finnetord.net er det en oversikt over ord som begynner på ki.
  På finnetord.no er det en oversikt over ord som begynner på ky.
 • Liste til utskrift: Bruk lista med KI-KY-ord til diktater i små grupper eller som utgangspunkt for å skrive setninger, spørsmål eller fortellinger. Dette er et utvalg med noen av de vanligste ki/ky-ordene.
 • Alias: Laminer og klipp ut ordkortene Ord med ki og ky_alias og la elevene sitte i grupper og forklare ordene for hverandre uten å bruke selve ordet.
 • Oppgaver på internett:
  – Raudeberg skole (ki)
  Raueberg skole (ky)

Tj-ord:

 • Eksempler: tjuv, tjern, tjeld, tjore, tjue, tjukk, tjære
 • Oppgaver på internett:
  – Raudeberg skole

Oppsummering av kj-lyden:


Skj-lyden

REGEL:
Hovedregelen er at de fleste ordene med denne lyden skrives med skj.

Unntak:
Foran i, y og ei skrives lyden med sk.
Dette er fordi det aldri skal være j foran i og y.

Legg merke til at når du lager denne lyden, går tungespissen opp.
Når du lager kj-lyden går tungespissen ned.

SKJ-ord:

 • Eksempler: skjegg, skje, skjell, skjelve, skjemmes, skjenke, skjerf, skjerm, skjerpe, skjedde, skjorte, skjul, skjule, skjære, skjønn, skjønnhet, skjære, skjør, skjørt, beskjed

SJ-ord:

 • Eksempler: bæsj, kræsje, sjakk, sjelden, sjanse

Sju sjeldent sjuskete sjørøvere sjauet i en sjekte;
spilte sjakk og spiste sjokolade,
mens sjefen sjøl sjanglet sjuk og sjalu ned i sjekta
og sjekket sjansen for å gi de sjofle sjelene et sjokk.
 

SK-ord:

 • Eksempler: sky, ski, skøyte, skyte, skive, skinne, skeive, skylle
  beskytte

I og Y de var så kry. De ville ikke J foran seg se.

I-en og Y-en de skulle til byen, så møtte de J-en,
men ville ikke se`en.

 • Introduksjon: Ta med deg noen ting som har lyden i seg! F.eks. skjørt, skjelett, shampo, osv. Slik får du presentert temaet på en minneverdig og morsom måte.
 • Diktat: Laminer et ark med en oversikt over ord med sk, sj og skj. En elev leser opp ord som de andre elevene skriver på minitavlene sine. Den som leser opp ordet må sjekke at alle har skrevet ordet riktig før de går videre til neste ord.
 • Skriv: Skriv en av reglene pent i finskriftboka.
 • Fortelling: Skriv en historie der du bruker flest mulig ord med skj, sj eller sk.
  Ta utgangspunkt i ei liste med oversikt over ordene og sett ring rundt de ordene du bruker i historien din.
  www.dalabrekka.gs.mr.no
 • Utstilling: Lag utstilling med skj-ord!
 • Forming: Tegn en kjole på gråpapir og heng den opp på veggen. Inni kjolen skriver dere ord som har kj-lyden i seg.
 • Internett:
  Ordtrener
Utstilling_sj-skj

Foto: Anne Marte N. Sandnes