Leseprosjekter

Leseblomst

Leseblomsten er en idè fra Merethe Hansen. Hun har brukt leseblomsten i leseuka med elevene sine på 6. trinn. Elevene leser valgfri bok. Etter fem leste sider svarer elevene på noen spørsmål og fester et klistremerke på blomsten.
Eksempler på spørsmål:

  1. Hva heter boka?
  2. Hvor skjer handlingen?
  3. Hvilke personer handler boka om?
  4. Har det dukket opp noen nye personer?
  5. Skjedde det noe spesielt? Hva da?

Etter en uke med intens lesing ble den slik:

2

Lesekonkurranse

På 2. trinn på Vestli skole hadde elevene lesekonkurranse. Elevene kunne velge å lese bøker alene, lese bøker sammen med en voksen, eller en kombinasjon av begge deler. Før konkurransen startet sendte vi ut infoark til foreldrene med skjema for føring av leste bøker (se nedenfor).

Det lønner seg å velge et kort tidsrom, som for eksempel to uker, en måned eller lignenede. La gjerne elevene få være med på å bestemme dette. Dersom leseperioden blir for lang, vil interessen dabbe av etter hvert. Under lesekonkurransen vil trolig noen dure igjennom bøkene uten å lese med innholdsforståelse, bare for å få flere leste sider på boklista si. Dette er ikke elevene tjent med i lengden, men en lesekonkurranse i en kort periode kan være bra for å øke interessen og engasjementet for lesing.

Advertisements