Førforståelse

Høytlesning

Høytlesning av boka «SILOREMA», store billedbøker og andre barnebøker, både skjønnlitterære- og faktabøker. «Den litterære samtalen» med vekt på førforståelse. Bruk bildene som støtte for lesingen.