Argumenterende tekst

Viktige ord å lære

 • overbevise
 • påstand
 • argument
 • begrunne

Studer en argumenterende tekst

 • Les teksten.
 • Hva er hensikten med teksten?
  Hvem er teksten skrevet til?
 • Innledning:
  Hva får vi vite i innledningen?
 • Hoveddel:
  Hva får vi vite i hoveddelen?
  Hvilke argumenter taler for?
  Hvilke argumenter taler imot?
 • Avslutning:
  Hva får vi vite i avslutningen?

Å ta stilling til en påstand

Eksempler på påstander

 • Venner er alltid greie med hverandre.
 • Barn bør ikke få bruke internett.
 • Vi burde hatt kantine på skolen.
 • Det må være lov til å snakke selv om man har mat i munnen.
 • Foreldrene skal bestemme når barna skal legge seg.
 • Klassen vår bør ha mer lekser.
 • Noen ganger burde vi hatt husarbeid i lekse, for eksempel rydde rommet, lage mat, osv.
 • Barn har ikke godt av å spille dataspill.
 • Det er fint å kunne være alene av og til.
 • Barn er for små til å få ukepenger.
 • Sommerferien bør være kortere.
 • Barn bør spise godteri bare i helgene.
 • Vi bør ha flere friminutt.

Øvelse 1
Si noen påstander som elevene skal ta stilling til. De som er enige reiser seg, de som er uenige blir sittende.

Øvelse 2
Del elevene opp i grupper på 4-5 elever. Hver gruppe får et ark der det står “enig”, “delvis enig” og “helt uenig”. De får også en konvolutt med noen påstander. En av elevene på gruppa trekker en påstand fra konvolutten. Eleven leser påstanden høyt for alle i gruppa, og begrunner meningen sin. F.eks: “Jeg er uenig fordi …”, osv. Deretter legger eleven påstanden på arket der det står “uenig”. Deretter er det neste elev på gruppa sin tur.


Å skrive en argumenterende tekst

Det er foreldremøte i klasse 4B. Anne Marte forteller at det er noen foreldre i klassen som synes at elevene har for lite lekser. Foreldrene klarer ikke å bli enige. En av foreldrene sier at han synes elevene er blitt så store at de må få være med på å bestemme dette selv. Læreren og foreldrene kan ikke avgjøre dette før de får høre hva elevene i 4B mener.

Oppgave:
Skriv en argumenterende tekst til læreren din der du argumenterer for eller imot at dere skal ha mer lekser.

I 4B har læreren ei postkassa på veggen der elevene kan legge brev eller beskjeder til læreren sin. I går kom det en lapp i postkassa fra en elev som ønsket at vi skal bytte plasser. Jeg vet at dette er noe som mange har lyst til, men langt ifra alle. Hvis dere ønsker, kan vi bytte plasser fra neste uke. Hvis ikke, kan vi godt beholde plassene litt til for min del. Derfor trenger jeg å høre deres

 

 

 

Skal vi bytte plasser i klasserommet?
Foreldremøte

Hvem skal du sitte sammen med?

 

_____________________________________________________________

Plan for økt 1

 


Hva er en argumenterende tekst?

Starter: Les en argumenterende tekst fra Aftenposten Junior.

Et argument er noe du sier for å overbevise noen om at det du mener er rett. 

“Det var ikke jeg som spiste opp påskeegget ditt! Jeg var ute og lekte med vennen min hele dagen”.

“Jeg synes at mange barn sitter for mye foran datamaskinen. De får nesten ikke tid til å leke ute med andre barn”.

 


Hensikten med å skrive argumenterende tekster er å klare å overbevise leseren om at det du skriver og mener er riktig. 

Hassan har lyst til at skolen skal kjøpe inn nye fotballmål. Han bestemmer seg for å skrive i skoleavisen. Hassan håper at rektor leser teksten hans, slik at Hassan og vennene hans kan spille mye fotball sammen ute i friminuttene.

 


Når vi skriver argumenterende tekster er det viktig at vi finner argumenter som taler både for og mot. Dette kaller vi for å belyse alle sidene av saken. Når vi belyser alle sidene av saken gjør det at leseren tar oss mer seriøst. 

Når Hassan skriver til skoleavisen, lager han først en liste med argumenter som han vil ta med. Han skriver:

Argumenter for å kjøpe inn nye fotballmål:
– De gamle målene er ødelagte og kan ikke brukes lenger.
– Fotball er bra fordi det gjør at elevene får være fysisk aktive i friminuttene.

Argumenter mot å kjøpe inn flere fotballmål:
– Det er dyrt å kjøpe fotballmål. Skolen har ikke mange penger.
– Skolen trenger mye utstyr og materiell. Kanskje er det mange ting skolen trenger som er viktigere enn fotballmål.

Oppgave: Argumenterende tekster_skriveramme nivå 1
Finn argumenter for og imot denne påstanden:
Barn bør få spise mer godteri i helgene.

 


I tiden fremover skal du både lese og skrive argumenterende tekster. Når du leser teksten under kan du tenke over hvordan forfatteren argumenterer i teksten.
Still disse spørsmålene til deg selv:
– Hvorfor har forfatteren skrevet denne teksten?
– Hvilke argumenter bruker forfatteren for å klare å overbevise leseren?
– Hvilke argumenter taler mot?

 


Oppbygning av argumenterende tekster

INNLEDNING

HOVEDDEL

 • Den første setningen kaller vi temasetning. Denne setningen skal fortelle hva avsnittet handler om.
  Det er viktig at de andre setningene ikke handler om noe helt annet.
 • De andre setningene i avsnittet skal utdype den første setningen:
  Hva er det jeg egentlig mener?
  Hvorfor er akkurat dette argumentet så viktig?
  Har du noen eksempler?

KONKLUSJON

Skriverammer for argumenterende tekster finner du på http://www.skrivesenteret.no.

Interaktiv skriveramme for argumenterende tekster: http://www.readwritethink.org.


Youtube