Jeg bruker sansene

Diskuter: Hvorfor kan det være lurt å bruke sansene når vi skriver?

Tenkeoppgave:
Alle elevene legger seg med hodet ned på pulten. Øynene skal være lukket. Tenk deg at du er et hvilket som helst sted. Det kan være ved en motorvei, ute i skogen, på toppen av Mount Everest, ute i skolegården, inne i klasserommet, eller kanskje plaskende i et svømmebasseng? Samme hvor! Tenk stille for deg selv:
– Hva ser du?
– Hva hører du?
– Hva føler du?
– Hva lukter du? 
– Kanskje du kan smake noe også?
Når alle elevene har fått litt tid til å tenke igjennom disse spørsmålene, kan de som ønsker det få rekke opp hånda og fortelle hva de så/hørte/følte/luktet/smakte. De andre elevene rekker opp hånda og gjetter hvilket sted eleven beskriver. Eleven som forteller bestemmer hvem som skal få gjette.

Skriv din egen fortelling – bruk sansene
Jeg går til butikken. Det er mørkt. En gammel mann går foran meg. Plutselig blir han påkjørt av en bil. Jeg ringer ambulansen. Mannen blir kjørt til sykehuset.

Advertisements