Jeg bruker sansene

Diskuter: Hvorfor kan det være lurt å bruke sansene når vi skriver?

Tenkeoppgave:
Alle elevene legger seg med hodet ned på pulten. Øynene skal være lukket. Tenk deg at du er et hvilket som helst sted. Det kan være ved en motorvei, ute i skogen, på toppen av Mount Everest, ute i skolegården, inne i klasserommet, eller kanskje plaskende i et svømmebasseng? Samme hvor! Tenk stille for deg selv:
– Hva ser du?
– Hva hører du?
– Hva føler du?
– Hva lukter du? 
– Kanskje du kan smake noe også?
Når alle elevene har fått litt tid til å tenke igjennom disse spørsmålene, kan de som ønsker det få rekke opp hånda og fortelle hva de så/hørte/følte/luktet/smakte. De andre elevene rekker opp hånda og gjetter hvilket sted eleven beskriver. Eleven som forteller bestemmer hvem som skal få gjette.

Skriv din egen fortelling – bruk sansene
Jeg går til butikken. Det er mørkt. En gammel mann går foran meg. Plutselig blir han påkjørt av en bil. Jeg ringer ambulansen. Mannen blir kjørt til sykehuset.