Skrivemaler

Bildefortellinger

Les blogginnlegget “Bildefortelling og oppdagende skriving” (20.10.2019) for nærmere beskrivelse av metoden og modelltekster.

SKRIVEMAL MED TITTEL

SKRIVEMAL UTEN TITTEL

5 linjer, overskrift og bilde + bakside

6 linjer, overskrift og bilde + bakside

7 linjer, overskrift og bilde + bakside