Tenkeskriving

Tenkeskriving – ”tankens fotspor”

Gi elevene gode mestringsopplevelser med tenkeskriving!

Tenkeskriving er en utforskende form for skriving som alle elever kan mestre. Med utgangspunkt i et stikkord eller et spørsmål skriver elevene ned tankene sine. De kan skrive akkurat det de har lyst til; det er umulig å gjøre feil. Elevene slipper å tenke på sjangerkrav, rettskriving og form. Formålet kan være å reflektere, få ideer eller å arbeide seg gjennom et fagstoff. Tidsrammen er kort, gjerne 3-5 minutter. Deretter kan elevene få lese teksten til læringspartneren og eventuelt til klassen.

”Tenk at jeg har klart å skrive så mye på bare 5 minutter!”. Mange får seg en real overraskelse. I tillegg er det gøy å høre hvor ulike tekstene blir.

http://www.skrivesenteret.no/ressurser/tenkeskriving-i-grunnskolen/ kan du lese mer om hvordan man kan bruke tenkeskriving i barneskolen.

Eksempler på bruk av metoden

Musikk, 3. trinn: Edvard Grieg
Timen starter med dempet lys, mens elevene lytter til “Morgenstemning”. De samtaler om hva morgenstemning er. Deretter lytter elevene til Minken Fossheim som forteller om livet til Edvard Grieg. Mens Fossheim leser, får elevene utdelt hvert sitt ark. De legger seg på gulvet for å tegne seg inn i historien. Når historien er ferdig, vender elevene arket og skriver det de husker om Edvard Grieg. Elevene får deretter lese høyt for hverandre to og to. Så leser noen elever opp det de har skrevet for hele gruppa.
(Hentet fra artikkelen “Lærerspesialister til låns” i magasinet Utdanning utgave 4, 24.02.2017)