Etikk og filosofi

Mobbing

Youtube: En mobbehistorie (Læringsmiljøsenteret)
Les mer om hvordan filmen kan brukes på http://laringsmiljosenteret.uis.no.

 • Rollespill:
  Lag et rollespill der dere viser eksempler på mobbing. Bruk alle voksne dere har tilgjengelig.
 • Serier på NRK:
  Være venner
  Sånn er jeg og sånn er det
 • Lærer Bjørndals metode:
  Diskuter med utgangspunkt i teksten Lærer Bjørndals metode i BT.
 • Et oppgjør mot mobbing:
  I et innlegg på facebook tok Villemo Hatland (14) et oppgjør mot mobbing. Les hele innlegget her.
 • Artikler:
  Les artikler rundt temaet mobbing på www.ung.no.
 • Sosiale historier
 • Youtube:Video laget av en sjetteklasse som ble vist på foreldremøte:

“Stopp! Ikke mobb!”

Torstein, MGP Junior: “Svikter aldri igjen” 

Rett og galt

 • Betydning av ordene: La elevene beskrive med egne ord hva rett og galt betyr. Skriv “rett” og “galt” på tavla og be elevene tenke på hva det betyr.
  Lag en liste på tavla med alle forslagene. Etter hvert forslag får de andre elevene i klassen si om de er enige eller uenige. Det er viktig at de begrunner påstanden sin.
 • Ta stilling til påstander:
  I forkant av timen må du ha laget en liste over påstander som elevene må ta stilling til. Elevene tar stilling til påstanden ved å gå til den ene eller til den andre siden av klasserommet. Bestem før dere starter til hvilken side de må gå for å vise at de er enig, og til hvilken side de må gå for å vise at de er uenig.
  Eks: Det er alltid galt å lyge.
  Hvor mange må mene at det er riktig for at det skal være greit?
  Fortsett med “Hva om…?”
  Gjør det at noen andre forandrer mening? Dette åpner for mange gode diskusjoner.

Å si unnskyld

 • Rollespill
 • Gi en klem
 • Si unnskyld
 • Ta hånda
 • Sosiale historier

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.