Leker ute

Kanskje trenger du en lek som du kan bruke til belønning for god arbeidsinnsats mot slutten av matteøkta?
Kanskje trenger du en utelek til den siste dagen før sommerferien?
Eller trenger du kanskje en lek som kan brukes for at elevene skal bli kjent med hverandre?
Jeg har valgt å kategorisere leker etter ute-leker, inne-leker og bli kjent -leker.
Jeg håper du finner noen leker du kan bruke!

Forslag til leker ute:


Boksa går

Utstyr: boks/kasse eller tilsvarende (trestamme, hushjørne, osv)
Leketips:
avtal på forhånd hvor det er tillatt å gjemme seg og hvor langt den som står skal telle

Denne leken passer best å leke på en åpen plass. En av elevene skal stå ved boksen. Vi kaller eleven Kari. Kari stiller seg ved boksen med hendene for øynene, og teller høyt og tydelig til 50. Innen Kari kommer til 50, må alle de andre elevene ha gjemt seg – for da begynner Kari å lete!

«Ola på boks!»

Kari går rundt og leter. Plutselig ser hun Ola. Hun roper navnet hans høyt, og de kappløper for å være den som først når frem til boksa. Kari er raskest og kommer først. Hun roper “Ola på boks!”. Dermed må Ola stille seg ved boksen og se på mens Kari leter videre.

«Boksa går!»

De andre elevene kan når som helst løpe frem til boksa og rope “boksa går!”. Da er alle som er på boks “fri”, og Kari må stå enda en gang. Denne gangen teller hun kun til 40.

Dersom Kari klarer å ta alle på boks, må noen andre stå ved boksen neste gang.


Slengtau

Utstyr: slengtau
Leketips:
sørg for at alle får være med å hoppe!

To elever slenger tauet. De andre elevene stiller seg i hoppe-kø. Elevene hopper en etter en og gjør bevegelsene til det regla sier. Alle kan si verset sammen med den som hopper.
Når man bommer, er det nestemann i rekka sin tur.

Bamse, Bamse – ta i bakken!
Bamse, Bamse – vend deg om!
Bamse, Bamse – så tilbake
samme veien som du kom.
Bamse, Bamse – gjør et hopp!
Bamse, Bamse – se nå opp!
Bamse, Bamse – skynd deg ut: en, to, tre!

Teddy bear, teddy bear, turn around.
Teddy bear, teddy bear, touch the ground.
Teddy bear, teddy bear, tie your shoe.
Teddy bear, teddy bear, that will do.
Teddy bear, teddy bear, go upstairs.
Teddy bear, teddy bear, say your prayers.
Teddy bear, teddy bear, turn off the light.
Teddy bear, teddy bear, say goodnight!

Finnbeck og Fia på landeveien dro
Finnbeck hadde støvler og Fia hadde sko
Rett som det var måtte Fia på do
mens Finnbeck stod utenfor og skratta og lo
Hi – ha – ho!


Skogbrann

Utstyr: noe dere kan bruke til å lage to linjer
Leketips:
 bruk leken til et tema dere lærer om!

Denne aktiviteten passer best ute i skogen, og minner om «Alle mine duer».
Alle elevene stiller seg ved siden av hverandre på en lang rekke. Bruk gjerne en trestamme e.l. som linje. Lag en linje også på motsatt side et stykke unna (ca. 30 meter), der elevene skal løpe over.

Læreren stiller seg i midten. Resten av elevene får velge om de vil være f.eks. ekorn, blekksprut, elg eller fisk, men ingen skal si hva de har valgt å være.

Læreren roper: «Alle som puster med gjeller, kom nå!». Da må i dette tilfellet alle fiskene løpe over til den andre siden, uten å bli tatt av læreren i midten. De som blir tatt, må stå sammen med læreren i midten og prøve å ta flest mulig i neste runde.

Deretter roper læreren: «Alle som er dyktige svømmere, kom nå!». Blekksprutene, elgene og fiskene løper over til motsatt side, og prøver å unngå å bli tatt. Og slik fortsetter det.

Dersom læreren roper: «Skogbrann!», må alle springe over til motsatt side, uansett hva de har valgt å være.

Denne leken er både gøy og lærerik, og kan brukes til flere tema. I matematikk kan elevene få utdelt hvert sitt tall:
– alle med partall
– alle som har et tall som er delelig med 3
– alle som har et tall som er større enn 16
– alle som har et tall som er mindre enn 17
– alle som har et tall som er tosifret
osv…


Kari og Knut

La elevene stille seg opp i parr. En elev står forrest og roper:

«Kari og Knut, sistepar ut!»

Da løper de to elevene som står bakerst i rekka. De skal løpe på hver sin side, og målet er at de skal klare å stille seg forrest i rekka – uten å bli tatt av eleven som ropte. Dersom en blir tatt, skal den som blir tatt stille seg forrest i rekka sammen med eleven som var roper. Eleven som blir alene er den nye roperen.


Katt og mus

Alle elevene står i en ring. Velg hvem som skal være katt og hvem som skal være mus.

Leken går ut på at katten skal ta musa. Katten og musa skal løpe rundt og i ringen, og smette under armene til de som står i ring.

Elevene som står i ringen skal hjelpe musa med å slippe unna katten, og det gjør de ved å holde opp armene for musa. Katten må smette under.


Potetløp

Utstyr: spiseskjeer og poteter
Leketips: Gjør det klart at det bare er tillatt å holde spiseskjeen, ikke poteten! Passer også som stafett.

Alle elevene stiller seg opp ved startstreken. I hånda får de en spiseskje med en potet. Når startsignalet går løper de så fort de kan til mållinja, gjerne på andre siden av banen. De må løpe så raskt de klarer uten å miste poteten. Dersom de mister poteten må de stoppe opp og ta poteten på spiseskjeen igjen. Eleven som kommer først frem til mållinja har vunnet.


Sekkeløp

Utstyr: søppelsekker, kjegler til startlinje og mållinje

Del elevene inn i lag. Alle deltakerne får utdelt en søppelsekk hver og stiller seg bak startstreken. Alle sttår inni søppelsekkene sine. Når startsignalet går begynner den første på laget å hoppe fram til mål og tilbake igjen, for så å klappe nestemann på skulderen.

Vinnerne er det laget som først får alle deltakerne fram til mållinjen og tilbake.


Skip og hai

Dette er en morsom lek som krever godt samarbeid. Leken minner om “rødt lys”.

La elevene gå sammen to og to. Hvert parr får utdelt hver en rockering som de skal legge på bakken og stå inni.

La to av elevene få styre leken. De skal stå et stykke unna (også inni en rockering) og rope hva de andre skal gjøre. Dersom de roper “skip!”, skal deltagerne sammen gå ut av rockeringen, bære den sammen, mens de går fremover. Når de roper “hai, 1-2-3”, skal deltagerne så fort de kan legge rockeringen ned på bakken og stå inni den. Dersom de ikke klarer det innen lederne har telt til tre, må de gå tilbake til startstreken. De som kommer først i mål får være nestemann til å stå.


Slå på ringen

Alle elevene står i ring og synger, mens en elev springer rundt på utsiden.

Den som springer slår på ryggen til en som så skal spurte rundt andre veien (mot den som slo) og komme først tilbake til åpningen i ringen. Taperen må fortsette leken og ny omgang.

Tekst:
Slå på ringen, slå på ringen, slå på hvem du vil.
Slå på ringen, slå på ringen, slå på hvem du vil.
Å slå, slå på ringen
Å slå, slå på ringen
Slå på kjæresten din


Tante Knute

Elevene står i ring og holder hverandre i hendene. Velg en elev som må gå ut av rommet.

Lag en knute ved å krype under og gå over hverandres hender. Det er viktig at ingen slipper taket.

Når knuten er ferdig, kommer personen inn igjen og skal prøve å løse den opp.


Vannkrig

Utstyr: vannpistoler
Leketips: krever fint og varmt vær!

Velg en dag der alle som ønsker kan ta med vannpistol på skolen!
Det er lurt å ha ekstra vannpistoler tilgjengelig til de som eventuelt ikke har med hjemmeifra.
Kan også være en aktivitet som klassen kan få til premie etter å ha jobbet godt.

Passer best til siste time en dag det er skikkelig fint og varmt vær.


Vannstafett

Del elevene inn i to lag som skal konkurrere mot hverandre. Det kan også være mer enn to lag, dersom dere er mange.

Foran hvert lag står det ei stor bøtte fylt med vann (10 liter).

10-20 meter foran stafett-lagene står det et bord med et litermål til hvert lag. Det er en fordel dersom litermålet er av klar plast, slik at det vises hvor mye vann det inneholder. Oppi hvert litermål skal det være noe som kan flyte, som f.eks. en bordtennisball.

Stafetten går ut på at en deltaker fra hvert lag fyller hendene med vann (de fleste klarer 10-20 ml). Deretter løper de fram til litermålet, der de heller vannet oppi, før de løper tilbake igjen til laget sitt. Da er det nestemann sin tur.

Vinneren er det laget som først får ballen til å flyte ut av litermålet.