Tall- og mengdeforståelse 0-10

Tallplakater til vegg, 1-10

Tallplakatene viser tallene fra 1-20. Hver plakat viser tallsymbolet, tallordet skrevet med små og store bokstaver og tallets mengde representert ved kuler, terninger, tellestreker og konkreter.

Disse tallplakatene hører til «Sorteringskort i tall-og mengdeforståelse 1-20″.

Tallplakatene finner du HER i nettbutikken!

Tallkort til aktiviteter, små og store

Tegn, ulike størrelser

Telling

TRE GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER

1) Elevene må kunne tallrekka (navnene på tallene) og vite at tallene har en bestemt rekkefølge.

2) Elevene må forstå en-til-en korrespondanse, det vil si at hver ting skal telles bare en gang, og at det ikke har noe å si hvilken rekkefølge det telles i.

3) Elevene må vite at det er det siste tallet som representerer mengden som er telt.

NRK Super: Tellekorpset

Muntlig telling

  • Øv på å telle oppover og nedover fra 0 eller 1, og fra et vilkårlig tall. I tillegg til at elevene lærer seg tallrekka er dette også forberedelse til addisjon og subtraksjon.

Eventyr, leker og regler (se nederst på siden!)

Skrive tall

Læreren står med ryggen mot elevene og skriver et tall i lufta med fingrene sine.

Versjon 1: Beskriv hvordan du former tallet, la elevene skrive i lufta samtidig som deg.
«Jeg starter øverst og tar en rett strek ned på linja. Jeg skriver tallet 1».

To og to elever jobber sammen. Den ene eleven skriver et tall på ryggen til den andre. «Hvilket tall skrev jeg?», spør hen. Når eleven har gjettet riktig, bytter de roller.

Sirkler på gulvet, tom tallinje

Dette er en aktivitet som passer best til tallområdet 0-10, men kan også brukes til tallområdet 0-20.

Print ut sirklene og laminer hver sirkel. Legg de på en rad på gulvet slik at det blir ei tom tallinje som er femmerstrukturert. Definer telleretningen, slik at elevene vet at vi starter å telle fra venstre.

La en elev få komme frem og trekke et tall fra 1-10. Det er viktig at eleven ikke sier eller viser tallet til de andre elevene i klassen. Hold gjerne tallkortet med tallsiden vendt inn mot brystet.

Eleven teller inni seg mens hen går bortover den tomme tallinja, og stiller seg på riktig sirkel. Dersom eleven trekker tallet 6, stiller eleven seg på sirkel nummer 6. De andre elevene rekker opp hånda og får gjette hvilket tall hen trakk. La gjerne eleven som står fremme få bestemme hvem som skal få svaret (det er litt ekstra stas!).

Denne aktiviteten kan gjøres både inne og på uteskole.

Tallord

Mengder

IMG_0035

I denne aktiviteten skal elevene bygge sin egen legoby.

Byen skal ha skole, bibliotek, bank, butikk, politi, lege, tannlege og hus. Elevene kan gjerne oppfordres til å lese ordene underveis i arbeidet.

På hvert bygg står det et tall som forteller hvor mange klosser bygningen skal bestå av.

Målet er at elevene skal få øving i å koble tall og mengde. Denne aktiviteten passer fint å ha på stasjoner.

PS: Det anbefales å forstørre arket til A3-format før det lamineres!

En ide jeg fikk til musikktimen:

Del ut et ark til hver elev.

La en elev få komme frem og trekke et tallkort fra 1-10. Tallkortene finner du øverst på siden under «Tallkort til aktiviteter».

Deretter får eleven slå like mange slag på tromma som tallsymbolet viser.

De andre elevene må telle trommeslagene, for deretter å skrive en tellestrek på arket for hvert slag. Ved siden av skriver de tallsymbolet.

«Hvilket tall trakk jeg?», spør eleven med tromma.

Eleven som svarer riktig er nestemann til å komme frem og trekke neste tallkort.

Utstyr: rockering og noen gjenstander (klosser, knapper, centikuber – det du har tilgjengelig!)

I denne aktiviteten skal rockeringen være huset. En elev skal bo i huset.
En annen elev skal være nisse eller tyv.

Aktiviteten starter ved at eleven som bor i rockeringen legegr noen gjenstander i huset sitt. Deretter går eleven ut av rommet.

Når eleven er ute, kommer en annen elev. Dette er tyven eller nissen. Er eleven nisse, gir han/hun. Er eleven tyv, tar han/hun.

Når eleven kommer hjem igjen, skal han/hun avgjøre om det er nissen eller tyven som har vært på besøk, og hvor mange gjenstander som har blitt gitt/tatt. Læreren skriver regnefortellingen på tavla:

Nissen har vært her. Han har gitt to ting. Jeg hadde 8 fra før. 8+2=10, så nå har jeg 11.

Når man jobber med tallvenner kan man bruke tyven som tar, og ikke ta med nissen.

(Idè av Gerd Bones)

Tallvenner

Bruk en prisliste der varene som selges i butikken koster fra 1 kr til 9 kr. Elevene får bruke 10 kr til å handle i butikken. De skal kjøpe to ting. Hvilke ting kan de kjøpe?
Finn flere løsningsforslag. Tegn alle forslagene på tavla med prislapp.
Deretter jobber elevene sammen med læringspartneren sin og finner flest mulig løsningsforslag. La elevene få vise tegningene sine i samling etterpå.

Klassen jobber med tallvennene til tallet 8. En elev legger 8 klosser i boksen. Tell klossene sammen for å være sikker på at det stemmer. En annen elev kommer frem og tar ut noen klosser. Alle holder seg for øynene. Ingen får se, før de får beskjed om å åpne øynene. «Hvor mange klosser har vi i boksen nå?», spør læreren. Tell klossene sammen, og la elevene få finne ut hvor mange som mangler. Det er viktig å la elevene fortelle hvordan de tenker for å finne svaret.

Sorteringskort i
tall-og mengdeforståelse

Disse sorteringskortene i tall-og mengdeforståelse er GULL VERDT, spesielt for alle lærere i 1. klasse. Kortene kan brukes på ulike måter gjennom hele skoleåret. En lærerik aktivitet der elevene får jobbe med tallene og tallenes ulike representasjoner på en morsom måte. Anbefales på det varmeste!

Disse sorteringskortene ligger ute HER i nettbutikken!

Klypekort, addisjon og subtraksjon

To terningsspill:
Øv på addisjon, 1-10 og 10-20

Dette spillet er laget i to ulike versjoner: et spill med addisjonsstykker i tallområdet 1-9 og et spill med addisjonsstykker i tollområdet 11-19. Slik kan du enkelt nivådifferensiere i undervisningen.

Et morsomt og annerledes spill! Anbefales!

Dette spillet finner du HER i nettbutikken!

Addisjon på tallinje

Leker

Alle sammen stiller seg opp langs en vegg eller ei linje. En elev stiller seg på motsatt side med ryggen vendt mot resten.

Når eleven som er «rødt lys» teller (enten «1-2-3″ i sakte tempo eller 21-2-3-4-5-6-7-8-9-10» i raskt tempo), begynner de andre elevene å gå eller løpe mot den som teller. 

Når personen er ferdig med å telle, sier hen: «Rødt lys!», for så å snu seg. Da må alle stå i frys. Hvis hen ser at noen beveger seg, må de gå tilbake igje til startlinja. 

Eleven som først kommer frem til eleven som teller og sier «rødt lys!» er den neste som får stå.

Leketips: Avtal på forhånd hvor det er tillatt å gjemme seg og hvor langt den som står skal telle.

Denne leken passer best å leke på en åpen plass. En av elevene skal stå ved boksen. Vi kaller eleven Kari. Kari stiller seg ved boksen med hendene for øynene, og teller høyt og tydelig til 10. Vanligvis teller man til 50, så i dette tilfellet er det et poeng at den som teller må telle sakte, og gjerne høyt.

Innen Kari kommer til 10, må alle de andre elevene ha gjemt seg – for da begynner Kari å lete!

Kari går rundt og leter. Plutselig ser hun Ola. Hun roper navnet hans høyt, og de kappløper for å være den som først når frem til boksa. Kari er raskest og kommer først. Hun roper “Ola på boks!”. Dermed må Ola stille seg ved boksen og se på mens Kari leter videre.

De andre elevene kan når som helst løpe frem til boksa og rope “boksa går!”. Da er alle som er på boks “fri”, og Kari må stå enda en gang.

Dersom Kari klarer å ta alle på boks, må noen andre stå ved boksen neste gang.

Jobb sammen i læringspar. Del ut vanlige hoppetau. Den ene hopper, og den andre teller antall hopp. Hvis du vil koble på noe skriftlig kan de ta med skriveboka i matematikk eller uteskoleboka og skrive antall hopp for hver gang de hopper.

Sanger

Eventyr

Regler

En – to – tre – fire – fem – seks – syv.
Reven er en hønsetyv.
syv – seks – fem – fire – tre – to – en,
Reven stjal et hønseben