Tall- og mengdeforståelse 0-10

Tallplakater, 1-10

Tallplakatene finner du HER i nettbutikken!

Telling

NRK Super: Tellekorpset

Muntlig telling

  • Øv på å telle oppover og nedover fra et vilkårlig tall. Dette er forberedelse til addisjon og subtraksjon.

Eventyr

Tre Bukkene Bruse, Gullhår og de tre bjørnene, Geitekillingen som kunne telle til 10, Askeladden og de syv hjelperne

Sanger

En elefant kom marsjerende, Makrellsangen, Ti små indianere, Ti små spøkelser

Regler

En – to – tre – fire – fem – seks – syv.
Reven er en hønsetyv.
syv – seks – fem – fire – tre – to – en,
Reven stjal et hønseben

Leker

Rødt lys, paradis, gjemsel, boksa går, hoppe tau

Tallinje

Mal: Sirkler til gulv_uten tall
Dette er en aktivitet som passer best til tallområdet 0-10, men kan også brukes til tallområdet 0-20. Du trenger laminerte pappsirkler (yten tallsymboler) i to forskjellige farger. I malen har jeg brukt rød og blå. Sirklene må være 5-erstrukturert, så print ut fem sirkler av hver farge. Sirklene legges på gulvet, slik at elevene kan trakke på sirklene når de teller. Definer telleretningen, slik at elevene vet at vi starter å telle fra venstre. 

Mengder

Oppgave (Musikk): Jeg kan lage tellestreker_PDF 

Del ut et ark til hver elev. En elev får komme frem og trekke et tallkort fra 1-10. Deretter får eleven slå like mange slag på tromma som tallsymbolet på kortet viser. De andre elevene må telle slagene, for deretter å skrive en tellestrek på arket for hvert slag. Ved siden av skriver de tallsymbolet. Eleven med tromma spør hvilket tall det var, og viser tallkortet. Eleven som svarer er nestemann til å komme frem og tromme.

Gjett og sjekk:

Legg utover en del like gjenstander og la elevene gjette hvor mange det er. Etterpå kan de telle, og prøve å beregne hvor langt unna de var. Varier størrelse på gjenstandene og antallet, slik at elevene får erfaringer med at et stort antall kan ta liten plass hvis det er små gjenstander, og omvendt. La elevene skrive tallet de gjetter, tallet de beregner, og forskjellen mellom dem.

Bygg legotårn:
Bygg en legoby_- mengder (Anne Marte N. Sandnes)

IMG_0035
Her skal elevene vise at de kan koble tallsymbol til mengde. Malen er lagt ut i word-format slik at du selv kan bytte ut tallsymbolene dersom du ønsker, eller eventuelt bruke små bokstaver istedenfor store. Det anbefales å forstørre brettet til A3 før det lamineres.

Sorteringskort i
tall-og mengdeforståelse

Disse sorteringskortene i tall-og mengdeforståelse er GULL VERDT, spesielt for alle lærere i 1. klasse. Kortene kan brukes på ulike måter gjennom hele skoleåret. En lærerik aktivitet der elevene får jobbe med tallene og tallenes ulike representasjoner på en morsom måte. Anbefales på det varmeste!

Disse sorteringskortene ligger ute HER i nettbutikken!

Spill: Øv på addisjon

%d