Bingoer

Bingo er en en enkel og morsom aktivitet å gjennomføre utendørs. Denne aktiviteten er fin å bruke til innlæring av nye ord.

Mål: 

  • Å lære ord og begreper

Utstyr:

  • Skrivebrett
  • En blyant til hvert læringspar
  • En bingo til hvert læringspar

Forberedelser

  • Kopier opp bingo-ark
  • Bestem en turdestinasjon – hvor er det mest hensiktsmessig å dra i forhold til temaet dere jobber med?

Gjennomføring

  • Start med en felles gjennomgang av ordene på bingo-arket. Sørg for at alle vet hva ordene betyr. Det kan også være interessant å snakke om forventninger. Hva tror dere vil bli lettest å finne? Hva tror dere vil bli vanskeligst å finne? Hvorfor?
  • Snakk om reglene og sørg for at alle har en felles forståelse av hva de skal gjøre. Kanskje er det førstemann til å få tre på rad, enten vannrett, loddrett eller på skrå? da er det viktig at elevene vet at de skal rope «BINGO!». Når et læringspar har fått bingo, kan alle samles for å se hva de har funnet. Deretter kan læreren gi ny instruksjon om at nå er det førstemann til å få fullt brett – eller til å få flest mulig kryss (om fullt brett ikke lar seg gjøre). Avtal at det læringsparet som først klarer dette skal rope «BINGO!», så høyt de kan.
  • Avslutt med en felles oppsummering. Hvordan gikk det? Var det noe som ingen fant? Hva kan være grunnen til det?

Eksempler på hentediktater her på Undervisningsmetoder:

Insekter og småkryp

Denne bingoen kan du laste ned her:

Naturfag: Småkryp

Naturbingo

Vårbingo

Denne hentediktaten kan du laste ned her:

Lastes ned her:

Naturfag – Årstider og måneder