Følelser

«Følelser er dine viktigste veivisere.
De forteller deg og andre hva du har behov for og hva du bør gjøre.«

Eksempler på ord:

følelse, redd, glad, sinne, tristhet, frykt

Intro

Oppstart

Hva er følelser?
Hvorfor er følelser viktig?
Hvilke følelser vet dere om? Lag et tankekart felles på tavla.
Har du vært redd/glad/sint osv før? Fortell!
Hvordan ser vi ut i ansiktet når vi har denne følelsen? Lag ansiktsuttrykket.

Hoveddel

Skriveopgave: Bruk følelsene dere har skrevet på tankekartet og skriv en setning om hver. Eks:

Jeg blir glad når …
Jeg blir sint når …
Jeg blir sur når …
Overskrift: FØLELSER

Avslutning

Gå igjennom skriveoppgaven.

Ulike følelser

Glad

Sint

Leker og aktiviteter

Klassesamtale

Eks: følelsen tristhet
Hvordan kan vi se at noen er trist? Snakk om og vis ulike ansiktsuttrykk.
Hva er det som gjør deg trist?
Har du opplevd at du blir sint når du egentlig er trist?
Hva kan vi gjøre for at det skal bli bedre når vi er trist?
Hva kan vi gjøre dersom vi ser en som er trist?

Mim en følelse

En elev mimer en følelse. De andre elevene gjetter hvilken følelse som mimes.

Vis følelser med utsagn

Vis ulike følelser med et og samme utsagn. De andre skal gjette hvilken følelse:
«Jeg skal spise is…»
«Jeg skal i barnehagen i dag…»
«Jeg skal ikke si det til noen…»

Gjett hvilken følelse

Gruppa blir enige om hvilken følelse som skal formidles. Den som skal gjette følelsen må ikke høre det. Når den som skal gjette kommer inn, sier han hva han vil at gruppa skal gjøre.
F.eks: gruppa har blitt enige om at de skal være lei seg. Da skal gruppa spille fotball mens de er lei seg. Den som gjetter skal prøve å finne ut følelsen til gruppa. På denne måten trenes evnen til å lese andres kroppsspråk, og bli bevisst sitt eget (denne aktiviteten er hentet fra www.linktillivet.no).

Simon sier

Læreren gir kommandoer, og hver gang kommandoen stater med «Simon sier …», skal deltakerne følge kommandoen. Dersom læreren bare sier hvilken følelse de skal vise, uten å starte med «Simon sier …», skal elevene fortsette å vise den følelsen de siste fra før. Gjør de feil, går de ut av leken. Den som blir igjen til slutt har vunnet.

Tryll

Utstyr: hatt, tryllestav (er ikke nødvendig!) Trylleren sier:
«Jeg tryller dere til å bli redde!» – og alle bli redde.
«Jeg tryller dere til å bli sinte!» – og alle bli sinte, osv.

Tegn ansiktsuttrykk

Slik ser jeg ut når jeg er trist
Slik ser jeg ut når jeg er glad
Slik ser jeg ut når jeg er sint

Videoer