Eventyr

Les eventyr

Sjangertrekk

 • Les eventyr:
  – Les et eventyr.
  – Snakk om hva som kjennetegner et eventyr med utgangspunkt i eventyret dere leste.
 • Repetisjon av sjangertrekk:
  – La elevene få lage et tankekart sammen med læringspartner (tid: ca. 5 min)
  – Felles gjennomgang av sjangertrekkene – elevene kommer med forslag. Skriv tankekartet på tavla, elevene fyller på tankekartet sitt med det de ikke har kommet på selv.
 • Sjangertrekk:
  – Les om sjangertrekk på salaby.no.
  – Les mer omsjangertrekk på norsksidene.no.

Univers:
Eventyrene kan virke realistiske ved at de skjer i en verden som minner om vår egen – gjerne ganske likt et bondesamfunn for noen hundre år siden. Samtidig er eventyrene urealistiske ved at de kan fortelle om magiske gjenstander, overnaturlige figurer, tortrollede steder og utrolige hendelser.

Magiske tall:
Tre, sju og tolv er magiske tall i eventyrene.

Persongalleri:
Det er få personer/figurer i eventyrene, og det er de samme som går igjen, for eksempel Per, Pål og Espen Askeladd, trollet, heksa, prinsessen og de gode hjelperne.

Enkle typer:
Figurene har få og tydelige personlige egenskaper som ikke endrer seg. Ofte møter vi motsetningspar, for eksempel den lure og den dumme, den gavmilde og den gjerrige, eller den modige og den feige.

Handlekraft:
Figurene i eventyret viser ofte stor hndlekraft, enten de er snille eller slemme.

Handlingsmønster:
Eventyrene åpner ofte ved at helten står overfor en trussel eller en utfordring, som han etterhvert klarer å overvinne. Til slutt får han den belønningen han er ute etter. Eventyret forteller ofte om en gutt som bryter opp hjemmefra og må vise seg som en voksen mann.

Tretallsloven:
Ofte skjer det samme tre ganger i et eventyr. Slike gjentakelser er med på å øke intensiteten og spenningen.

Tema og budskap:
Eventyret handler ofte om en kamp mellom gode og onde krefter, og det er de gode kreftene som vinner. Folkeeventyrene har en moral som tilhørerne skal lære noe av.

Skrivemåte:
Eventyrene er enkle og forteller om viktige hendelser. Det er mange helsetninger – få setningsemner og innskutte leddsetninger.

Totallsloven:
Når noen snakker, deltar bare to og to i samtalen.

Åpningsord og sluttord:
Et knippe faste formuleringer går igjen i starten og slutten av mange eventyr, som for eksempel “det var en gang”, “snipp, snapp, snute, så er eventyret ute” og “så levde de lykkelig i alle sine dager”.

Tid og sted:
Handlingen er ikke tid- og stedfestet. Eks: “øangt om lenge”, “langt og lenger enn langt”, “østenfor sol og vestenfor måne”, “på en kongsgård i et land langt borte”.

Skriv eventyr selv

“Eventyrsalat”

 • La elevene få tegne en person eller skikkelse fra et eventyr. Ikke vis tegningen til noen andre.
 • Gå rundt i klasserommet til en som ikke har sett tegningen. Den eleven møter skal gjette hvilken figur eleven har tegnet, men ikke helt uten hjelp; eleven skal fortelle tre ting som figuren er god eller dårlig til. Deretter er det den andre sin tur til å forklare.
 • Lag en fortelling der disse to figurene/personene møtes. Først gjør de noe hyggelig, så havner de i trøbbel og må hjelpe hverandre (Hilde Eskild, se kildehenvisning nederst på siden).

Rødhette og ulven

Eventyret i bilder:
På http://redaction.eklablog.com kan du laste ned eventyret om Rødhette og ulven i bilder. Det er seks ulike bilder fra eventyret, og alle bildene står i tilfeldig rekkefølge. La elevene få finne ut i hvilken rekkefølge bildene skal være, for så å lime bildene inn i skriveboka eller et hefte og skrive sin egen tekst til. Bildene er til god hjelp å bruke som skrivestøtte.

Fingerdukker:
På krokotak.com kan du laste ned fingerdukker for små fingre. Disse fingerdukkene kan elevene fargelegge og klippe ut, for så å bruke når de skal gjenfortelle eventyret.


Kildehenvisning

 • Hilde Eskild, Benedicte Hambro og Mats Rehnman (2002):
  Snikk, snakk, snute: en praktisk bok om muntlig fortelling
  Kommentar:
  Denne boka ble anbefalt på kurs om undervisning av andrespråkselever.
  Her finner du mange tips til hvordan du kan jobbe med fortellinger.

4 Responses to Eventyr

 1. Solveig says:

  Jeg skjønte ikke eventyr-terning spillet. Hva er greia?

  • Hei Solveig!
   Fyll inn personer, sted og handling i skjemaet sammen med elevene. Viktig at det er elevene som får komme med forslagene. Deretter printer du ut arket. Da skal elevene skrive et eventyr selv. Elevene får en terning som de skal kaste for å finne ut hvilke(n) person(er) de skal skrive om, stedet handlingen skal skje og hva som skal skje i eventyret. De starter med å skrive: Det var en gang…., for deretter å skrive om det de har kastet. De avslutter med å skrive: Snipp, snapp, snute, så er eventyret ute.
   Håper forklaringen ga mening! 🙂

 2. Sarahalahmad says:

  Hei.
  Kan du gir meg et eksempel på et eventyr?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.