Folkemusikk

Folkemusikk

På www.nrk.no/skole/musikkparken finner du mye stoff om folkemusikk.

Hva er folkedans?

Folkedans er danser som tradisjonelt har blitt danset i sosiale sammenhenger av folk uten formell eller profesjonell utdanning, for eksempel i det gamle bondesamfunnet der det ble danset til alle høytider, bryllup, begravelser, slått og dugnader. Folkedansene har overlevd i generasjon etter generasjon gjennom uorganisert opplæring, altså uten at en profesjonell lærer har vært inne i bildet. Musikken som blir brukt, er tradisjonell folkemusikk, og dansene blir som regel danset i ringer eller kjeder.

Folkedanstradisjonen kan deles i tre:

 • Bygdedansene (springer, ganger, pols, rull, halling)
 • Runddanser (vals, polka, reinlender, masurka, pariser)
 • Turdanser (ulike rekkedanser, riler og pardanser)

PS: Å danse folkedans en hel klokketime kan være slitsomt! Det kan være lurt å legge inn pauser som du fyller med innhold.
F.eks: Etter å ha danset setter alle seg ned på gulvet for å puste ut. Gjennomgå rekkefølgen i dansen fra starten av dansen. Læreren leder og stiller spørsmål, elevene svarer.
(Jeg bruker musikkball, en myk, stor ball som jeg kaster til den eleven som svarer. Da kommer det fort mange hender i været…). Alternativt kan elevene få sette seg ned langs veggen, så velger dere ett eller to danseparr som får fremføre dansen for resten av klassen.

Norske folkedanser

Gode nettressurser:

Danser:

 • Polka:
  ndla.no – strekkbuksepolka
 • Klappdans
 • Reinlender
 • Herr Smett:
  – Se video av sangen og dansen på youtube.
 • Bonde i vår by:
  – Tekst: Skriv teksten på et ark. Bruk et bilde til hvert vers. Gå igjennom teksten/melodien sammen med elevene. Deretter får de lukke øynene sine for å prøve å huske versene utenat. Hvem er i byen i første vers? (Elevene rekker opp hånda uten å se). Hvem tar bonden? Hvem tar kona? osv…
  – Dans: Det velges en «bonde» som står i midten, mens de andre barna går/løper i ring rundt og synger teksten som under. Når man i teksten kommer til at bonden «tar» ei kone, tar «bonden» en person som blir med inn i ringen. Det er lov til å prøve å løpe fra «bonden» når han forsøker å ta deg. Men man kan ikke løpe ut av ringen det løpes i. Hver gang teksten heretter nevner at en av karakterene «tar» noe/noen, «tar» vedkommende en ny person i ringen, og den som blir tatt går inn. Denne personen blir den neste som velger noen. Den siste som velges ut («osten») blir den nye bonden.
  Når dansen skal oppsummeres i slutten av timen later elevene som om de skal forklare dansen til en elev i klassen som ikke er på skolen, som aldri har danset den før.
  – Youtube_Video av «En bonde i vår by» med dans
 • Per Sjuspring:
  – Se video av dansen på youtube.
  – Se beskrivelse av dansen på HSH Danseglede.Du hallingHerr Smett
  Kjerringa med staven
  Per Spelmann

Folkedans fra andre land

 • Jenka (Finland)
  Musikk til dansen finner du på «Ut på golvet» CD 2.
 • Sasha (Russland)

Diverse

 • Lag stev med moderne tekst. Stev kan linkes opp mot batling i hip hop.
 • Stevtevling med selvlaget tekst.
 • Joik

Joik