Instrumenter – blåseinstrumenter

BLÅSEINSTRUMENTER

Blåseinstrument er en gruppe musikkinstrument der man lager lyd ved å blåse luft gjennom instrumentet.

Det finnes flere ulike typer blåseinstrumenter. De deles inn etter hva instrumentet er laget av, hvordan det er bygget opp og akkurat hvordan man lager lyd med det. Disse instrumentene har alle ulike måter å endre luftens «veier», for eksempel med fingerhull, ventiler eller klaffer, og disse er med på å bestemme tonen.

På NRK/Newton Newton_http://nrksuper.no/super/newton kan du se hvordan et blåseinstrument fungerer.

De to største gruppene blåseinstrumenter er MESSINGBLÅSEINSTRUMENTER og TREBLÅSINSTRUMENTER.

MESSINGBLÅSE-INSTRUMENTER

Messingsinstrumenter har fått navnet sitt etter hva de er laget av, altså messing. På engelsk heter de brass.

I messingblåseinstrumentene dannes tonen ved at man blåser luft inn i et munnstykkeog lar leppene vibrere. Dette skaper luftsvingninger som går inn i instrumentet. Inne i rørene blir luftsvingningene til lyd.

Musikeren kan bruke munnen for styre hvor høyt han eller hun vil spille. Jo mer musikeren strammer leppene, jo høyere blir tonene. For å spille ulike toner kan musikeren trykke ned ventiler. På trombone må man dra i en «slide».

Eksempler på messingblåseinstrumenter:

Flygelhorn, althorn og eufonium

Ordet horn er et homonym – det er et ord som har flere betydninger. Med ordet «horn» kan vi vise til en hard utvekst på hodet til et dyr, men også til et musikkinstrument.

Hornet er egentlig et langt og tynt rør, men man kan ikke se det fordi rørene bøyer seg mange ganger inn i hverandre, nesten som i en spiral. Det lange røret ender i et stort klangstykke, som vender bakover når hornisten sitter og spiller. Det gir en annerledes, litt fjern lyd. Hornisten har den ene hånden inni klangstykket, slik at musikeren kan dempe eller endre lyden.

Hornet har fire ventiler, og det gjør at hornet kan spille ganske dype og ganske lyse toner. På grunn av at hornets klangstykke vender bakover og lyden kan dempes med hånden, kan hornet både lyde smalt og lukket og stort og åpent. Derfor har det en effektfull rolle i symfoniorkestermusikken.

Althorn og eufonium er messinginstrument vi først og fremst finner i janitsjarorkester og brassband. Baryton kalles også eufonium som betyr «søt stemme». Flygelhornet som mange vil beskrive som en litt stor trompet finner vi også i brassbandet, men like gjerne i jazzmusikk.

Se video på https://www.nrk.no/skole/musikkparken.

Trombone

Trombonen er annerledes oppbygd enn de andre instrumentene i messingblås-familien. Den har en lang slide foran som kan beveges ut og inn. Man spiller på trombonen ved å blåse inn i et metallmunnstykke og flytte sliden ut og inn. Selve instrumentet består av et sylinderformet rør som er bøyd i en S-form. En person som spiller trombone kaller vi trombonist.

Trombonen finnes i forskjellige størrelser som trombonistene bytter mellom alt ettersom hva de skal spille i symfoniorkesteret. Rørene til trombonen er dobbelt så lange som trompetens, og derfor har den også en mørkere lyd. Trombonen har en varm og bred klang som gjør at den egner seg til å spille de mørkere tonene under melodien.

Trombone eller basun er et instrument vi kjenner fra urgamle historiske dokumenter. Vi finner vanligvis tre av dem i symfoniorkesteret, men instrumentet er også standard i storbandet og i ulike blåserekker innen annen rytmisk musikk.

Se videoer på https://www.nrk.no/skole/musikkparken.
Lydklipp finner du ved å trykke på instrumentgruppen i symfoniorkesteret på nettsiden til http://boern.aarhussymfoni.dk/symfoniorkester.

Trompet og kornett

Trompeten er lillebror i messingblåser-familien. Den er laget av messing, og utenpå er den forgyldt eller forsølvet, slik at den skinner riktig så flott. Trompeten består av flere bøyde rør som munner ut i klangstykket. Man spiller på den ved å blåse inn i et metallmunnstykke og ved å trykke på de tre ventilene med høyre hånd.

Det er som regel to eller tre trompetister i et symfoniorkester. Trompetistene skifter mellom flere forskjellige trompeter alt etter hvilken musikk symfoniorkesteret spiller.

Trompet er det instrumentet i messingfamilien som spiller de lyseste tonene. Trompeten har en lys og klar lyd som høres godt i orkesteret. Derfor spiller trompeten ofte melodistemmen.

Se videoer på https://www.nrk.no/skole/musikkparken.

Tuba

Tubaen er messingblåsernes storebror. Det er det største av alle instrumentene i messingblåser-familien. Tubaen er så stor og tung at det nesten kan se ut som om tubaisten gjemmer seg litt bak den. Instrumentet krever også at tubaisten kan blåse godt fra seg, fordi tubaen er et stort instrument som skal fylles med luft.

Tubaen er et viktig instrument i symfoniorkesteret, og sammen med trombonen spiller tubaen de dypeste tonene i messingblåser-familien. Det finnes tubaer i forskjellige størrelser som tubaisten noen ganger bytter mellom.

Det er som regel bare en tuba i symfoniorkesteret. Lyden av tubaen er stor og fyldig, men også dyp og varm, og den spiller de viktige basstonene i musikken.

TREBLÅSE-INSTRUMENTER

Trodde du at treblåsinstrumentene bare er laget av tre? Da må du tro om igjen! Treblåsinstrumentene ble som regel laget av tre før i tiden, men nå er det også noen av disse instrumentene som blir laget av messing. Dette kan være litt forvirrende. Mange tror for eksempel at saksofon er et messinginstrument fordi instrumentet er laget av metall. Men saksofon har en treflis som lager lyden, og derfor er instrumentet et treblåsinstrument.

I treblåseinstrumentene dannes tonen ved at man blåser mot en kant eller en flis (et rørblad). For å spille forskjellige toner trykker musikeren på klaffene. Under hver klaff er det et hull. Hvis du vil ha en høy tone, må du blåse hardt. Vil du lage en lav tone som ikke høres like godt, må du blåse svakere.

Tverrfløyter har ikke treflis, men et hull som du blåser over. Da blåser du akkurat som når du lager lyd på ei flaske (det kan du godt prøve i timen).

Eksempler på treblåseinstrumenter:

Klarinett

Se videoer på https://www.nrk.no/skole/musikkparken.

Obo

Se videoer på https://www.nrk.no/skole/musikkparken.

Saksofon
(alt og barryton, tenor og sopran)

Se vidoer på https://www.nrk.no/skole/musikkparken/alt–og-baryton-saksofon og
https://www.nrk.no/skole/musikkparken/tenor–og-sopran-saksofon.

Engelsk horn

Se videoer på https://www.nrk.no/skole/musikkparken.

Blokkfløyte

Blokkfløyta, også kalt snabelfløyte og nebbfløyte, ble populær på 1700-tallet.

Les mer på https://www.nrk.no/skole/musikkparken.

Fagott

Fagott er bassinstrumentet i treblåsefamilien, og brukes i orkesteret for å gi de dype tonene når treblåserne spiller som gruppe.

Les mer om fagott på https://www.nrk.no/skole/musikkparken.

KILDER

🎵 Instrumentgrupper

🎵 NRK – Musikkparken

🎵 Aarhus symfoniorkester for børn

🎵 Wikipedia