Uteskole

Bildefortelling, skrivemaler

Uteskole er et supert utgangspunkt for skriving! Snakk om turen på skolen dagen etter, og skriv flotte tekster.

Leseforståelse i skogen

Øv leseforståelse i skogen!
Del ut et ark til hver elev. La elevene få utføre oppgavene i sitt eget tempo.
(Jon Magnus Gravdal).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.