Introduksjon av ny bokstav

FREMGANGSMÅTE

Introduser bokstavlyden

 • Bruk gjenstander/konkreter med navn som starter med den aktuelle lyden.
 • Bruk rim og regler der lyden er fremtredende.

Bokstav/bokstavlyd-forbindelsen:
Å mestre bokstavgjenkjenning innebærer at en ser bokstaven, gjenkjenner bokstaven, og kobler den til riktig bokstavlyd. For at bokstavgjenkjenningen skal være automatisert, må elevene kunne si bokstavens lyd umiddelbart etter at de har sett bokstaven. Bokstavgjenkjenning er nødvendig for å lese ord. Tiden det tar fra eleven kobler bokstaven til bokstavens lyd er helt avgjørende for om eleven mestrer bokstavgjenkjenning eller ikke. For at bokstavgjenkjenningen skal være funksjonell i lesing, må koblingen mellom bokstav og lyd skje raskt.

Presenter bokstaven

 • Tegn bokstaven på tavla og fokuser på visuelle kjennetegn sammen med elevene. Marker startpunkt.
  På www.kaleido.no kan du få opp liten og stor bokstav på smartboarden og trykke på bokstaven for å se skriveretningen.
 • Skriv liten og stor bokstav i bokstavhus på tavla.
 • La elevene skrive bokstaven i lufta eller på ryggen til hverandre.
 • Se etter bokstaven i en tekst. Les teksen i kor.

Viktige begreper:
Vær obs på viktige begreper. Begreper som blir brukt i sammenheng med presentasjon av bokstaven må gjennomgås grundig. F.eks: begreper for retning (høyre, venstre), begreper for form (rett, buet), osv.

Å utvikle fonologisk bevissthet

 • Bruk gjenstander/konkreter med navn som starter med den aktuelle lyden.
 • Bruk rim og regler der lyden er fremtredende.
 • Snakk om hvor i munnen og hvordan lyden lages. La elevene studere hverandre når de lager lyden. Bruk gjerne speil!
 • Bruk bildekort der lyden som lages er fremtredende i navnet. Hold kortene opp, og la elevene si lyden i kor.
 • Lag felles tankekart over ord som begynner med lyden.
 • Klapp stavelser. Klapp stavelser på ord som har ukas bokstavlyd i seg.
 • Finn rimord
 • Legg til en lyd: Hvis jeg har ordet «all» og setter b foran, hvilket ord får jeg da?
 • Ta bort en lyd: Hvis jeg har ordet «vegg» og tar bort v, hvilket ord får jeg da?
 • Bytt ut en lyd: Hvis jeg har ordet «bak» og bytter a med o, hvilket ord får jeg da?
 • Språkleker  

FORSLAG TIL AKTIVITETER

Førstelyd, midtlyd og sistelyd

Førstelyd:
Vis med flere eksempler hva først er i ord når vi skriver og leser, og at først kan være på andre måter når vi står på en rekke, skal spille, osv.

Bokstavene i alfabetet – førstelydsøvingElevene går på bokstavjakt i bøker, blader og lignende og finner ord som har bokstavene som førstelyd.

Språklek: Mitt skip er lastet med

Midtlyd:
Bruk små elevtavler/skrivebøker. Snakk om hva midtlyd er. Lag tre streker, hvor hver strek skal representere en bokstavlyd.
* En versjon av dette er at læreren sier hvilken bokstav som skal være midtlyd, og elevene på gruppa finner hvert sitt ord med denne midtlyden.
* En annen versjon er at læreren sier førstelyd og sistelyd som elevene må skrive på riktig strek, og at elevene skal finne midtlyden. 
(Anne Marte N. Sandnes)

Sistelyd:
Bruk små elevtavler/skrivebøker. Snakk om hva sistelyd betyr. Lag tre streker, hvor hver strek skal representere en bokstavlyd.
* En versjon av dette er at læreren sier hvilken bokstav som skal være sistelyd, og elevene på gruppa finner hvert sitt ord med denne sistelyden. Enten kan elevene få bestemme hvor mange lyder ordet skal ha selv, ellers kan læreren sette rammer for antall bokstavlyder (for å gjøre det vanskeligere til de elevene som trenger ekstra utfordringer).
* En annen versjon er at læreren sier førstelyd og midtlyd som elevene må skrive på riktig strek, og at elevene skal finne sistelyden.
(Anne Marte N. Sandnes)

Bruk bokstavbrikker til å bygge opp ord og snakk om bokstavenes plassering i ord. Lytt ut lyder i ord med fokus på lydenes plassering. Bruk visuell støtte ved å legge ordene med bokstavbrikker for så å fjerne dem når elevene mestrer analysen.
– Hva hører du først i ordet sol? (_ol)
– Hva hører du sist i ordet sol? (so_)
– Hva hører du midt i ordet sol? (s_l)

Skriv bokstaven

– med plastelina
– med lego
– med kroppen
– med perler
– med steiner, blomster og annet dere finner ute i naturen
– med kvister (kvistene kan også tas med inn i klasserommet)
– på ryggen til hverandre
– på tavle med våte pensler og svamp
– på minitavler med tusj
– på store ark med maling
– med fargestifter på gråpapir
– på smartboard
– i sandkassa
– i bokstavhus

Bokstavbrikker

Arbeid med å trekke bokstavlyder sammen ved å bruke bokstavbrikker.

– Begynn med enstavelsesord som le, se, re. For eksempel: Si tydelig ordet /se/ og legg bokstavbrikkene til ordet. Eleven imiterer deg og «synger sammen» lydene mens han/hun trekker fingeren langs bokstavbrikkene.

– Fokuser videre på rimord som bil, mil, sil, pil.

– Begynn med trelydsord (konsonant – vokal – konsonant) som er lydrette.

– Øk vanskegraden til rimord med fire bokstaver, f.eks: bake, kake, hake.

Lær eleven å lese ved å dele opp ordene i mindre deler. Bli kjent med stavelsene ved å klappe rytmen: ba-ke.

– Arbeid etter hvert med ord med konsonantopphopninger.

Vidoer

NRK Lesekorpset

Bokstavkongen 

Lesefinger

lydbølger

Jevnlig kartlegging

Last ned Lesesenterets bokstavprøve her. PDF-utgaven er gratis.
Vær oppmerksom på de elevene som ikke husker bokstavlydene etter at de er gjennomgått på skolen.

Ta med – dag

La elevene få ta med seg ting på skolen som har bokstaven dere jobber med i seg! Bildet nedenfor er fra da vi lærte om sortering i matematikk. Elevene tok med seg ting hjemmeifra som hadde ukas bokstaver i seg, og på fredag sorterte vi tingene. En og en elev fikk komme frem i samling, vise og fortelle hva de hadde med seg, og fortelle hvor de ville legge den. De tingene som hadde begge bokstavene i seg la vi i midten.

Ta me-dag

Bokstavhotell

Foto: Elise Gjerpe Solberg

Elise Gjerpe Solberg og Gro Åkerlund har brukt lokk og bunn på ipadbokser til å lage bokstavhotell. Hver gang de introduserer en ny bokstav tar de med seg en skattekiste med to ting på dagens bokstav. Elevene gjetter hva som er i skattekista, og ved å lytte ut framlyden klarer de å gjette hva som er dagens bokstav. Deretter fester de den nye bokstaven til resten av bokstavhotellet og setter konkretene inn i hotellrommet.

Noen ganger får elevene i oppgave å ta ut alle konkretene, for så å legge de inn i riktig rom ved å lytte ut fremlyden.

Bokstavhotell

Piperensere

IMG_8411

Kaboom

Merk ispinner med ord som elevene skal kunne lese, gjerne hentet fra leseleksa. Marker en stjerne på fem av ispinnene. Elevene spiller Kaboom i grupper på 4-5.

Det er hver sin tur å trekke en ispinne,og i denne versjonen skal eleven som trekker ispinnen si bokstavlydene i ordet til eleven som sitter til venstre for seg, som skal gjette hvilket ord det står på ispinnen. Dersom eleven gjetter riktig, får eleven ispinnen. Dersom de trekker en ispinne som er markert med stjerne (kaboom!), mister de alle ispinnene sine og må legge ispinnene tilbake i boksen. Vinneren er den som står igjen med flest ispinner.

Ordjakt

La elevene få være detektiver og gå på ordjakt i bøker. Hvor mange ord klarer de å finne som har ukas/dagens bokstav i seg? Legg ut bøker, blader, osv, og la elevene lete etter ord (Anne Marte N. Sandnes). Oppgave: Å lytte ut lyder

Klasse-memory

Ta bilde av hver elev, print ut og laminer. Lag en lapp til hvert bilde der du skriver forbokstaven til hver elev. Bruk kortene til å spille memory med utgangspunkt i førstelyd.

Finn din venn

Lag en lapp for hver av de store bokstavene og en lapp for hver av de små bokstavene. Del ut en lapp til hver elev. Sett på musikk, og la elevene få gå rundt i rommet og bytte lapper mens musikken spiller. Med en gang musikken stopper, skal elevene finne ut hvem som har den samme bokstaven som de selv har. For å gjøre det litt vanskeligere kan dere bestemme dere på forhånd for at det ikke er lov til å kommunisere med ord.

Bokstavstafett

Legg bokstaver på gulvet. Bokstavene skal ligge seks ulike steder i klasserommet. Elevene kaster med en terning. Dersom de får tallet 5, løper de til tallet 5 og henter en bokstav. Når alle bokstavene har blitt hentet skal elevene lage flest mulig ord av bokstavene.

Hjemmebesøk

La elevene legge seg ned på pulten og lukke øynene. Be elevene dra hjem til seg selv i fantasien, hjem til leiligheten eller huset der de bor. Gå igjennom rommene sammen med elevene og se dere godt om. Kan dere se noe eller noen som har ukas bokstavlyd i seg? La elevene fortelle hva de ser etter tur. Hvor i ordet hører vi lyden?

Bruk malen: Å lytte ut lyder, eller la elevene få komme med ord som dere skriver på tavla i et trekolonneskjema: førstelyd, midtlyd, sistelyd. (Anne Marte N. Sandnes)

Konkurranse

Hvem klarer å finne flest ord som har ukas bokstavlyd i seg? Del klassen i to lag (f.eks. guttene mot jentene). La lagene foreslå ord annenhver gang. For å få ordet godkjent må laget kunne fortelle hvor i ordet vi finner ukas bokstav. Det er viktig å åpne for at det er tillatt å svare feil, slik at flest mulig av elevene blir med (f.eks spørre laget om svaret er avgitt, og la laget få muligheten til å endre det endelige svaret dersom det er feil).

Finn bokstaven som mangler

Elevene arbeider i par. Et utvalg bokstavbrikker ligger utover bordet. En elev pusler et ord med bokstavbrikkene. Deretter snur eller fjerner eleven en bokstavbrikke. Den andre eleven skal så gjette hvilken bokstav som er fjernet. I neste omgang bytter elevene roller. Aktiviteten kan differensieres ved å tilpasse antallet bokstavbrikker, eller antallet brikker som fjernes i ordet.

Lag tastatur

bokstav og lyd_Gøril
Foto: Gøril Mortensen Engstad

BOKSTAVENE

Aa

NB: Snakk om hvordan liten a skrives på PC.
Sanger: Alle fugler, Alle hjerter banker, Amandus Dokkemann
Bøker: Albert Åberg

Bb

Bokstavens form: B har en lang strek med en bue nederst til høyre.
Bokstaven kan også ligne på en mann som bærer en sekk på magen eller en dame som er gravid.
Forskjellen mellom b og d: Hold opp hendene som vist på tegningen og tenk «bad». Dermed ser man hvilken vei «magen» skal være. Tegningen er laget av Karina Brenda Lysø.
Sanger: En bussjåfør, Bake kake søte, Bamsens fødselsdag, Bjelleklang, Bjørnen sover, Blinke, blinke, stjernelill, Blomster små, Blåbærturen, Blåmann, Bro, bro brille, Bæ, bæ, lille lam
Bøker og fortellinger: Bisk blir borte av Bjørn Ousland, De tre Bukkene Bruse, Hvorfor bjørnen er stubbrumpa

Cc

Ord med Cc: CD, caps, Coca cola, celle, chips, chilli, cirka, facebook, rock, taco, snacks, bacon, WC, PC, osv.

Dd

Bokstavens form: Liten d er en mann som drar. Ligner på liten b.
Formingsaktivitet: Lag en drage med papp. Fest sløyfe av krepp-papir på halen. Gå ut og sjekk om den kan fly.
Lær om dinosaurer!
Sanger: Du og jeg og vi to, Dummenikken satt på trikken

Ee

Bokstavlyd: Snakk om at e-bokstaven noen ganger uttales «æ».
Regler: Epler og pærer, En gul knapp
Dyr: Har du tenkt på at dersom vi skriver bokstaven e foran ordet sel, blir det esel? Vis bilder av dyrene, snakk om likheter og forskjeller.
Sang: Lille Petter Edderkopp

Ff

 • Bokstavens form: bokstaven ser ut som en stokk med en strek på.
 • Sanger:
  Fader Jacob
  Fløy en liten blåfugl
  Fola, fola Blakken
  Så rart å være flaggermus
 • Morsom skriveoppgave: Fantastiske fakta – finn på fakta om et dyr. Skriv en tekst!
 • Fargelegg: fisk.
 • Lær om flaggermus!
 • Skriveoppgave: Fantastiske fakta

Gg

 • PC: Snakk om hvordan liten g skrives på PC.
 • Gitar: Introduser elevene for gitaren. Spill og snakk om instrumentet.
 • Rimer: Ordene jeg, meg, deg, seg rimer og slutter på g.
 • Sanger:
  God morgen alle sammen
  Grevling i taket
  Grønnsakspisersang
  Gubba Noa
  Gåtevise

Hh

 • H som fremlyd: Hare, høne, hane, hest, hale, hamster, hund, hare, husdyr, hai, hvem, hva, hvor, høre, hun, han, høy, hyl, hæl, håv, hær, hav, hår, hud, hus, hage, her, hat, hatt, holde, høst, heks, hake, hei, heis, helikopter
 • Kan være stum: Snakk om at h-bokstaven av og til kan være stum (hjelp, hjul, hjem, osv).
 • Spørreordene: hva, hvem, hvor, hvordan, hvorfor, hvilken, hvilket.
 • Ta bort en bokstav: hjul, helg, her, hei
 • Bytt ut en bokstav: hage/hake/hale/hane/hare/hate
 • Sanger:
  Helene harefrøken
  Hjulene på bussen 
  (stum h!)
  Hokus og pokus
  Min hatt
 • Fargelegg: hane / helikopter

Ii

 • Oppgaver på stasjoner: skriv stor og liten bokstav i bokstavhus, fargelegg en is/klipp ut og lim på en stor plakat, lese bøker og lete etter Ii-bokstaven, sporing med ulike farger.
 • Sanger:Ti indianere Bruk klosser til å forme bokstaven.
 • Forming: Lag is og indianer (foto: Hildegunn Landro)

Jj

 • Sanger:
  Jeg gikk en tur på stien
  Jeg gikk meg over sjø og land
 • Fargelegg: et jordbær – eller bruk grønt og rødt silkepapir og lim på.

Kk

 • Bytt ut en lyd: Kina/kino
 • Lag klokke:
  Bruk en mal fra internett, for eksempel denne på Craft Ideas for Kids.
  La alle elevene få lage hver sin klokke. Klipp, lim og fargelegg. Dere trenger også splittbinders for å feste viserne. Det kan være lurt å lime klokka på farget papp eller lignende, slik at den holder seg lenger. Klokka kan de oppbeare i hylla eller skuffen sin, slik at den lett kan tas frem når dere har litt tid til overs.
 • Dikt: Skriv dikt etter mal fra Klokka-diktet.
 • Fargelegg: en katt med krusedullhale, klipp ut.
 • Dikt:
  Krabben av Inger Hagerup
  Klokka
 • Bøker:
  Karsten må på sykehus av Tor Åge Bringsværd
  Karius og Baktus 
  av Thorbjørn Egner
  Kaptein Sabeltann av Terje Formoe
 • Sanger:
  Det satt to katter på et bord
  Karusellen
  Kjerringa med staven
  Klatremus`voggesang

  Klovnesangen
  Kua mi
  Se min kjole

Ll

 • Bytt ut en lyd:  lese/leke/leve, lave/låve/løveDikt:
  Lille trille
  Lille Persille 
  av Inger Hagerup Sanger:
  Den første løvetann
  Lisa gikk til skolen
  Lofottorsken
 • Bruk klosser til å forme bokstaven
 • Lag en løvemaske! Mal finner du på www.firstpalette.com (foto: Anne Marte N. Sandnes)
 • Lag L for lampe! (Foto. Hildegunn Landro)

Mm

 • Bøker og fortellinger:
  Mamma Mø av Jujja Wieslander
 • Dikt:
  Mauren av Inger Hagerup
 • Sanger:
  Maur i rompa
  Morgendagens søsken
  Mikkel Rev
  Lille måltrost
  Når en liten mus skal ut og gå
 • Fargelegg: maske
 • Plakat: Lag en maurtue-plakat og la elevene fargelegge hver sine maur som de skal lime på plakaten.

Nn

 • Sanger:
  Napoleon med sin hær
  Nede på stasjonen
 • Fargelegg: nese

Oo

 • Bokstavlyd: Snakk om (lang og) kort å-lyd.
  Eks: som, kom, flom, tog, sove, og, også, blomst, blomkål, orm, love, rotte, kort, diftong
 • Dikt:
  Ormen Lange
 • Fargelegg: ost.
 • Sanger:
  Ole Brumm
  Ole, Dole, Doff

Pp

 • Ta bort en lyd: prøve/røve/øve, pappa/papp
 • Sanger:
  P
  er SpelmannPål sine høner
 • Bøker og fortellinger:
  Pannekaka av Asbjørnsen og Moe
 • Formingsaktiviteter:
  Fargelegg en paraply.
  Lag en utstilling med pinnsvin av plastelina. Fest fyrstikker på.

Qq

 • Quiz

Rr

 • Regle:
  «Runde, rare Rulle Rusk» (hør regla på www.fagbokforlaget.no )
  «Regn» av Sigbjørn Obstfelder
 • Aktiviteter:
  – Rakett: Last ned mal på www.buggyandbuddy.com – Du trenger saks, lim og sugerør.
  – Fargelegg en robot.
 • Bøker og fortellinger:
  Rødhette og ulven
  Reveenka av Asbjørnsen og Moe
 • Sanger:
  Mikkel rev
  Ride, ride ranke
  Ro, ro til fiskeskjær
  Små rumpetroll
  Ta den ring og la den vandre
 • Ta bort en lyd: p/røve
 • Lag raketter! Malen finner du på www.buggyandbuddy.com. Fremgangsmåten kan du se på youtube:

Ss

 • Stasjoner høsten 2018: lag en S med silkepapir, lesestasjon, bokstavhus
 • Ord: sol, sykkel, slange, sil, sal
 • Bokstavens form: Bokstaven ligner på en slange.
 • Byt ut en lyd: ski/sky
 • Sanger:
  Det snør, det snør
  Kom, skal vi klippe sauen
  Smil og vær glad
  Sparegrisvisa
  S
  topp! Ikke mobb!
 • Forming:
  Fargelegg en slange.
  Lag en spå.

Tt

 • Sanger:
  Teddybjørnens vise
  T
  ommelfinger, tommelfinger, hvor er du?
  Tornerose
  Tre små kinesere
  Tyven, tyven, skal du hete
 • Fargelegg: trompet

Uu

 • Starter på u: ugle, undulat, ubåt, ull, ulv
  U inni ordet: due, drue, hund, lue, flue, lus, rute, brus, bursdag
  Slutter på u: snu
 • Ny betydning: Snakk om ord som får en ny betydning dersom vi setter u foran: venn/uvenn, vær/uvær, synlig/usynlig, enig/uenig, moden/umoden, forsiktig/uforsiktig, trivelig/utrivelig, osv.
 • Ukulele: Introduser elevene for ukulele. Spill f.eks: En liten undulat (C og D-akkorden) og snakk om instrumentet.
 • Fargelegg: ugle.
 • Sanger:
  En liten undulat

Vv

 • V-ord: vann, vaffel, valp, vinge, vente, Vera, verden, vill, vakker, vulkan, vase, vaskemaskin, venstre
 • Ligner på: Hvilke bokstaver er det Vv ligner på? (Y, U, W, M, N, A)
  Er det noe annet Vv-bokstaven ligner på? (fuglenebb, hustak, trekant, osv.)
 • Bruk kroppen: Lag Vv-bokstaven med kroppen på ulike måter (bruk fingrer, armer og bein!)
 • Sanger:
  Venner – fra Kaptein Sabeltann
  Virre, virre vapp
 • Steik vafler. Snakk om hvilke ingredienser som er i en vaffelrøre.
 • Plukk blomster: Plukk blomster og sett blomstene i en vase.
 • V-form: Gjess som flyr i formasjon har form som en V-bokstav! Se bilder på www.google.com.

Ww

Ord med Ww: WC, kiwi, show, swing, watt, wc, web, wok.

Xx

Ord med Xx: xylofon, taxi, boxer, taxfree, saxofon, (ica) maxi, fax

Yy

Bokstavlyd: Yy-lyden kan forveksles med Ii-lyden. Eks: forbi/forby, si/sy, ni/ny, trille/trylle, sykkel/sikkel, ski/sky, osv.
Ord med Yy: yoga, yoghurt, fyr, kyr, kryp, lys, nype, nyse, kry, fy, meny, sky, osv.
Yr.no: Sjekk ut været på yr.no. Og forresten; hva betyr yr?
Oppgaver:

Zz

 • Ord med Zz i seg: zalo, zoo, zoome, zebra, Zorro, Zara, yatzy, pizza, Aliza, osv.
 • Dans til jazzmusikk!

Ææ

Bokstavlyd: Snakk om at æ-lyden noen ganger kan være bokstaven e.
Ord med Ææ: ærfugl, æsj, bæsj, bær, bære, være, lære, nær, hæ, tær, sær

Øø

Uttale: Vær obs på at for minoritetsspråklige elever kan ø-lyden være vanskelig å uttale.

Åå

Bokstavlyd: Snakk om lang og kort å-lyd.

Andre aktuelle temasider

NORSK: Skriveopplæring

NORSK: Rimord

NORSK: Skriverammer

NORSK: Setninger

NORSK: Diftonger

NORSK: Spørreord

NORSK: Enkel og dobbel konsonant

NORSK: Høyfrekvente ord